X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 873
Przesłano:

Innowacja pedagogiczna - Program "Klubu młodego przyrodnika"

„Jak samodzielnie poznawać przyrodę?”

SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE

W wyniku realizacji programu uczeń powinien:

1.Znać wzajemne zależności pomiędzy organizmami a środowiskiem ich życia.
2.Wiedzieć, jaki wpływ wywiera działalność człowieka na środowisko.
3.Znać sposoby zapobiegania degradacji środowiska naturalnego.
4.Znać współczesne zagrożenia cywilizacyjne.
5.Umieć dbać o stan najbliższego otoczenia.
6.Stosować w życiu codziennym zdobytą wiedzę ekologiczną.
7.Angażować się w ochronę środowiska.
8.Rozumieć konieczność ochrony przyrody.
9.Przejawiać postawę szacunku wobec przyrody.
10.Podejmować próby przekazywania pozytywnych wartości osobom ze swego najbliższego otoczenia.
11.Znać metody obserwacji i dokumentacji biologicznej
12.Opanować umiejętność posługiwania się mikroskopem oraz wykonywania preparatów mikroskopowych
13.Umieć wykonywać proste doświadczenia przyrodnicze
14.Znać prostą systematykę zwierząt i roślin
MATERIAŁ NAUCZANIA


USZCZEGÓŁOWIONY PLAN PRACY:

STYCZEŃ:
1.Środowisko życa i budowa ryb.
2.Przegląd ryb.
3.Jak wykonać preparat mikroskopowy świeży?
4.Mszaki- co to za rośliny?

LUTY:
5.Ciekawostki i referaty przygotowane przez uczniów
6.Jak hodować kolorowe kryształy?
7.Wycieczka do palmiarni w Gliwicach

MARZEC:
8.Doświadczenia chemiczne- wykrywanie gazów, rozkład wody, spalanie w tlenie, przemiany chemiczne.
9.Organizacja Tygodnia Ziemi- konkursy, akademia.
10.Spotkanie z prezes Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami.
11.Badamy stan zanieczyszczenia najbliższego środowiska.

KWIECIEŃ:
12.Organizacja Tygodnia Ziemi – przygotowanie akademii.
13.Rozwiązanie konkursów wewnątrz szkolnych, przygotowanie dekoracji szkoły.
14.Spotkanie z ciekawym człowiekiem.
15.Uczestnictwo w konkursach organizowanych przez MGW w Zabrzu
16.Co można znaleźć w kropli wody?

MAJ:
17.Wiosenna wycieczka do ogrodu botanicznego w Zabrzu
18. Zazielenienie terenów wokół szkoły
19.Środowisko życia i budowa ssaków.
20.Przegląd paprotników.

CZERWIEC:
21.Co to są rośliny nagonasienne i okrytonasienne?
22.Wycieczka do ZOO w Chorzowie.
23.Podsumowanie pracy w minionym roku szkolnym.

WRZESIEŃ:
24.Organizacja pracy w nowym roku szkolnym.Gry i zabawy integrujące dzieci. Organizacja zbiórki puszek aluminiowych.
25.Wycieczka po najbliższej okolicy. Zebranie ciekawych okazów roślin i zwierząt.
26Wykonanie zielnika z zebranych okazów. Jak posługiwać się kluczami do oznaczania roślin i zwierząt?
27.Doświadczenia biologiczne. Organizacja pracy przy kolejnych numerach gazetki klubowej.

PAŹDZIERNIK:
29.Doświadczenia biologiczne
30.Jesienna wycieczka do ogrodu botanicznego w Zabrzu
31.Wstęp do systematyki roślin i zwierząt.
32. Założenie hodowli w pracowni przyrody

LISTOPAD:
33.Współpraca ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, organizacja loterii i zbiórki pokarmu.
34. Wycieczka do oczyszczalni ścieków w Bytomiu Miechowicach.
35. Poznajemy budowę mikroskopu, oglądamy preparaty trwałe.
36. Przegląd roślin i zwierząt zgromadzonych w pracowni przyrody.

GRUDZIEŃ:
37.Poznajemy środowisko życia i budowę płazów.
38.Referaty o uzależnieniach.
39.Zajęcia mikroskopowe.
40.Podsumowanie pracy w minionym roku.


PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Metody zajęć:

1)Doświadczenie.
2)Eksperyment.
3)Dyskusja.
4)Pomiar i obserwacja
5)Burza mózgów.
6)Gra dydaktyczna.
7)Drama.
8)Pogadanka
9)Inscenizacja.
10)Metoda aktywnych wartości


PROPOZYCJE METOD OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

Obserwacja zachowań uczestników zajęć.
Wytwory pracy uczniów.
Rozmowy z uczniami i rodzicami.
Ankiety.


EWALUACJA

W toku realizacji programu zakładam, że ewaluacji będą podlegać:
Atrakcyjność programu dla uczniów
Jego praktyczność i użyteczność
Skuteczność stosowanych metod
Ciekawe prace uczniów
Zajęcia otwarte
KonkursyTreści nauczania mogą być powtarzane kilkakrotnie w kolejnych
klasach, na różnych poziomach tak, aby doprowadzić do trwałych
umiejętności, nawyków i przyzwyczajeń.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.