X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8917
Przesłano:

Spadanie swobodne - scenariusz lekcji fizyki klasa I technikum

Data:
Prowadzący: Władysław Kuśmierz
Klasa: I technikum w Korolówce Osadzie
Temat lekcji: Spadanie swobodne
Czas: 45 minut


Cele lekcji:
Cel główny lekcji : poznanie zjawiska spadku swobodnego oraz jego prawidłowości
Cele operacyjne:
Uczeń:
• Definiuje spadek swobodny
• Wie czym jest wysokość której spada ciało
• Wyznacza czas spadania
• Oblicza szybkość, jaką uzyska ciało, które spadło z wysokości H
Metody nauczania:
• Wykład
• Prezentacja multimedialna
• praca w grupach
• pogadanka
Formy organizacyjne: indywidualna i zbiorowa

Środki dydaktyczne:
• tablica
• film
• zasoby Internetu
• plansze
• podręcznik
• materiały źródłowe

Plan lekcji:
1. Część organizacyjna - sprawdzenie listy obecności, odpytanie uczniów z poprzedniej lekcji
2. Podanie tematu lekcji (zapis na tablicy)
3. Wprowadzenie do tematu - uświadomienie uczniom celu lekcji
4. Film „Swobodne spadanie”
5. Podział klasy na grupy i przydział zadań do realizacji
6. Praca w grupach
7. Podsumowanie i ocena
8. Zakończenie

Przebieg lekcji:

Część I – czas 10 min
Sprawdzenie listy obecności i odpytanie uczniów z poprzednich lekcji.

Część II – czas 5 minut
Podanie tematu lekcji. Zapis na tablicy.
Wprowadzenie do tematu.
N: Głównym celem dzisiejszej lekcji jest poznanie zjawiska spadania swobodnego.
Rozważmy obecnie ruch ciała, na które w pobliżu Ziemi działa wyłącznie stała siła grawitacji (pomijamy opór powietrza). Jeśli ciało nie posiadało prędkości początkowej, jego ruch nazywamy spadaniem swobodnym.

Część III czas 25 minut
Projekcja filmu
Aby pogłębić widomości z tego zakresu przygotowałem materiały źródłowe do opracowania w grupach. Proszę podzielić się na grupy, wpisać skład grupy i wybrać lidera, który przedstawi wynik pracy każdej grupy. Lider grupy wylosuje zagadnienie do realizacji.
Ocenie będzie podlegała: dobra praca w grupie - zaangażowanie, poprawna analiza materiału, sposób prezentacji przez lidera oraz ocena za rozwiązanie testu.
Część IV czas 5 minut
Zakończenie - podsumowanie i ocena pracy w grupach.
Podanie pracy domowej: Wykonaj notatkę z lekcji,

Opracował Władysław Kuśmierz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.