X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8817
Przesłano:
Dział: Świetlica

Rodzina - scenariusz zajęć

RODZINA

Cele zajęć :
1. Uświadomienie młodzieży ich przynależności do własnej rodziny.
2. Uświadomienie znaczenia rodziny w życiu człowieka.
3. Ćwiczenie umiejętności pozytywnego funkcjonowania w rodzinie, tj. budowanie udanych relacji wewnątrzrodzinnych.
4. Ćwiczenie umiejętności twórczego myślenia.

Czas trwania :
2 godz.

Termin realizacji :

Plan zajęć :
1. Rodzina pierwotna.
„Drzewo genealogiczne” – Dzieci tworzą drzewa swoje rodziny (malują lub korzystają z fotografii), każde zdjęcie podpisując
„Rodzinne zdjęcie” – Każdy pokazuje grupie ulubione zdjęcie swojej rodziny, opisuje je – gdzie to było, z kim, kiedy, co wtedy przeżył
2. Funkcje i zadania rodziny.
Prowadzący zadaje pytania :
- Co to jest rodzina ?
- Co to znaczy, że osoby stanowią rodzinę ?
- Do czego zobowiązuje bycie członkiem rodziny ?
- Jakie potrzeby powinna spełniać rodzina ?
- Jakie potrzeby powinni spełniać rodzice ?
- Czy dla swoich rodziców jesteście osobami ważnymi i chcianymi ?
- Jak wam to okazują ?
- Po co wychowujemy w :
- szkole ?
- rodzinie ?
- kościele ?
- internacie ?
- Co ułatwia i utrudnia wychowanie ?
- Dlaczego rodzice chcą mieć potomstwo ?
- Dlaczego wy chcecie mieć potomstwo ?
- Do czego doprowadza :
- niedomiar
- umiar
- nadmiar opieki ?
- Jakie postawy poszczególnych członków rodziny ułatwiają i utrudniają kontakt między rodzicami a dziećmi ?
- Czy łatwo jest być jedynakiem ?
- Czy dobrze jest mieć rodzeństwo ?
3. Style wychowawcze.
Dzieci opowiadają po 2 zdarzeniach w rodzinie, gdy byli niegrzeczni; jedno zdarzenie dotyczy sprawiedliwego potraktowania dziecka, drugie – odwrotnie;
- Jak się czuły w tamtych sytuacjach ?
- Jak powinni zostać potraktowani ?
Uczestnicy próbują scharakteryzować swoich rodziców w roli opiekunów; prowadzący zwraca uwagę, jakie cechy (pozytywne lub negatywne) przeważają; można opierać się na przykładach.
Dzieci opowiadają o zdarzeniu, w którym byli szczególnie niegrzeczni;
- Jak zostali potraktowani przez swoich rodziców ?
- Jakie były kary ?
- Co odczuwali po odbyciu kary ?
Na końcu prowadzący prosi, by same wcieliły się w role rodziców i mówią, jak by się wtedy zachowali;
- Czy postąpilibyście tak samo jak rodzice ?
- Jaki jest wpływ wychowania człowieka na jego losy ? Podajcie przykłady
4. Rodzice jako autorytety.
Każdy charakteryzuje swoich rodziców (osobno) od najlepszej strony; można podawać przykłady
Uczestnicy mówią, w jakich sytuacjach zwracają się do opiekunów o pomoc
Każde dziecko odpowiada na pytania :
- „Najbardziej cenię mamę za to, że...”
- „Najbardziej cenię tatę za to, że...”
5. Podział ról w rodzinie.
„Wykaz obowiązków rodzinnej drużyny” – Każdy swoją kartkę dzieli na tyle części, ile osób w rodzinie; każda część jest podpisana odpowiednio osobą z rodziny; uczestnicy wpisują w poszczególne pola obowiązki członków rodziny; potem omawiamy schematy
Dzieci opowiadają o zasadach panujących w jego domu i ewentualnie o karach w przypadku ich łamania
Uczestnicy zastanawiają się, w jakich 10 przykazaniach najlepiej by zawarli zasady, ideały, które powinny panować w ich rodzinach; potem je spisują i omawiają
Dzieci dzielą się na 4-osobowe grupki – dwoje jest rodzicami, pozostali – dziećmi; odtwarzają scenkę dowolną z życia rodziny;
- Jak się czuli wszyscy aktorzy w swoich rolach ?
- Kim być lepiej – rodzicem czy dzieckiem ?
6. Moja rodzina i ja.
„Najlepsze cechy mojej rodziny” – Każdy wypowiada się na w/wym. temat
„Najgorsze cechy mojej rodziny” – j.w.
„Zgadnij, co...” – Każde dziecko staje się mimem – bez słów stara się pokazać czynność, która najbardziej lubi robić ze swoimi rodzicami; pozostali odgadują
7. Wizja idealnej rodziny.
Uczestnicy mówią, jak wyobrażają sobie idealną rodzinę i siebie w niej samej; na końcu prowadzący pyta, jakie warunki należałoby spełnić, by ta wizja się spełniła
8. Rodzice jako autorytety.
Prowadzący pyta :
- Jakie osoby miały na was największy wpływ, gdy byliście dziećmi ?
- Kto jest teraz waszym autorytetem i dlaczego ?
- Z czego wynika wartość osoby ludzkiej ?
- Na czym opieracie przekonanie o własnej wartości ?
9. Ludzie z „gigantu”.
Prowadzący odczytuje kilka opowiadań o dzieciach uciekających z domu i rozpoczyna dyskusję na ten temat
9. Podsumowanie zajęć.
Opiekun pyta o ewentualne postanowienia dzieci względem siebie i swojej rodziny.

Metody pracy :
- miniwykład
- scenki
- burza mózgów
- dyskusja grupowa
- krąg uczuć
- pantomima
- rysunki
- praca w małych grupach
- krótkie opowiadanie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.