X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8733
Przesłano:

Kontrakt klasowy

KONTRAKT KLASOWY:

1. Prace klasowe zapowiadane są co najmniej na tydzień wcześniej.
2. Termin oddawania prac pisemnych do 14 dni.
3. Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może jej napisać z całą klasą, to powinien uczynić to w terminie 14 dni od rozdania prac, w przeciwnym wypadku wpisuje mu się ocenę niedostateczną.
4. Poprawa prac klasowych jest dobrowolna i musi odbywać się poza lekcjami fizyki (informatyki, technologii informacyjnej), również w ciągu dwóch tygodni od rozdania prac. Uczeń pisze ją tylko raz.
5. Jeżeli uczeń poprawił pracę klasową i otrzymał ocenę wyższą zostaje ona wpisana do dziennika.
6. Sprawdzian z trzech ostatnich lekcji może odbywać się bez zapowiedzi. Sprawdzian taki nie może trwać dłużej niż 15 min.
7. Uczeń może być w semestrze 2 razy nieprzygotowany do lekcji z wyjątkiem zapowiedzianych prac kontrolnych. Jednak musi to zgłosić przed zajęciami. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku, nie ma to jednak wpływu na ocenę końcową.
8. Brak zeszytu lub zadania domowego traktowane jest jako nieprzygotowanie.
9. Zgłoszone przez ucznia nieprzygotowanie dopiero po wywołaniu go do odpowiedzi pociąga za sobą wpisanie oceny niedostatecznej.
10. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne nie muszą być ustalone jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.
11. Na koniec semestru nie przewiduje się sprawdzianu końcowego, zaliczeniowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.