X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8601
Przesłano:

Czym jest hipokryzja? Scenariusz lekcji etyki dla kl. II gimnazjum

Scenariusz zajęć dydaktycznych z etyki dla II klasy gimnazjum.

Barbara Szpakowska
Przedmiot: etyka
Klasa: II gimnazjum
Czas realizacji: 1 godzina lekcyjna

TEMAT: Czym jest hipokryzja?.

Cele ogólne:
1. wprowadzenie nowych treści,
2. doskonalenie umiejętności analizy tekstu,
3. uświadamianie odpowiedzialności za własne życie.

Cele szczegółowe (operacyjne):
1. uczeń zna: pojęcia hipokryzja, hipokryta.
2. uczeń potrafi: potrafi w wyjaśnianiu zjawiska hipokryzji odwołać się do wiedzy z innych zajęć, np. języka polskiego, wykazać, dlaczego hipokryzja jest zjawiskiem negatywnym, destrukcyjnym w życiu osobistym i społecznym, nabywa umiejętności analizy tekstu.
3. postawy ucznia: kształtowanie refleksyjnej postawy wobec siebie i innych, uczenie asertywności, krytycyzmu.

Metody pracy:
1. burza mózgów: z czym kojarzą się wam pojęcia hipokryzja, hipokryta, czy znacie znaczenie tych pojęć, czy spotkaliście się z jakimiś przykładami hipokryzji?
2. praktyczne – praca w grupach:
• uczniowie pracują nad tekstami, w których pojawia się problem hipokryzji (każda grupa pracuje nad innym tekstem).

Formy pracy:
1. zespołowa – z całą klasą,
2. grupowa.

Środki dydaktyczne: karty pracy z tekstami i pytaniami, słowniki wyrazów obcych, encyklopedie.

Przebieg zajęć:
1. Czynności porządkowo - organizacyjne: sprawdzenie obecności uczniów , wpis do dziennika, sprawdzenie gotowości uczniów do lekcji (3 min.).
2. Wprowadzenie do tematu: zapis tematu lekcji, omówienie zasad pracy na lekcji (2 min.).
3. Realizacja tematu:
• burza mózgów – swoje odpowiedzi uczniowie zapisują na tablicy (5 min.),
• nauczyciel wskazuje najbardziej trafne i prosi, aby uczniowie odszukali definicje terminów: hipokryta, hipokryzja w słownikach i encyklopediach i zapisali je w zeszytach (10min.),
• burza mózgów – czy spotkaliście się z jakimiś przykładami hipokryzji w życiu lub literaturze? - jako swoisty komentarz do zapisanych definicji (5 min.),
• uczniowie pracują nad tekstami w grupach - mają pokazać, na czym polega hipokryzja w podanych przykładowych sytuacjach (10 min.).
4. Podsumowanie prac: reprezentanci grup przedstawiają wyniki prac na forum klasy – krótko opowiadają, na czym polega hipokryzja w analizowanych tekstach. (8 min.).
5. Zakończenie: podsumowanie pracy uczniów i ich ocena (2 min).

Załącznik nr 1

KARTY PRACY zawierają teksty do analizy oraz zestaw pytań (pomocniczych ) do tekstu.

Teksty do analizy:
1. J. de la Fontanie, Kruk i lis.
2. I. Krasicki, Dewotka, Niedźwiedź i liszka, Czapla, ryby i rak.
3. Streszczenie fabuły Świętoszka Moliera.
4. Oświadczenie dyrektora TVP Sport R. Korzeniowskiego przed igrzyskami w Pekinie, www.dziennik.pl.
5. Teksty z bieżącej prasy poruszające problem hipokryzji..

Pytania do tekstu:
1. Kogo w analizowanym tekście nazwalibyście hipokrytą?
2. Jakie zachowania świadczą o tym, że ta postać jest hipokrytą?
3. Dlaczego hipokryzja jest moralnie zła?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.