X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8597
Przesłano:

Scenariusz lekcji: Ćwiczenia w obliczaniu momentów zginających i sił tnących dla belek

Scenariusz lekcji

Centrum Edukacji w Supraślu,
Klasa: II s ,
Zawód: technik mechanik,
Przedmiot: podstawy konstrukcji maszyn i urządzeń.

Temat lekcji: Ćwiczenia w obliczaniu momentów zginających i sił tnących dla belek.

1. Zagadnienia programowe – wyznaczanie momentów zginających i sił tnących w przekrojach

2. CELE OGÓLNE:
a) Uczeń potrafi zdefiniować pojęcie moment zginający i siła tnąca w rozpatrywanym przekroju,
b) Uczeń potrafi wyjaśnić kiedy moment zginający przyjmuje wartości dodatnie a kiedy ujemne,
c) Uczeń potrafi wyjaśnić kiedy siła tnąca przyjmuje wartości dodatnie a kiedy ujemne,
d) Uczeń umie poprawnie wykonać wykresy sił tnących i momentów zginających w podanych zadaniach, i potrafi wyegzekwować ewentualne błędy w rozwiązaniu zadania.

3. Metody nauczania:
a) metoda słowna – dyskusja,
b) metoda oglądowa – pokaz multimedialny,
c) metoda poszukująca – prace w grupach.

4. Zasady nauczania:
a) świadomej aktywności,
b) stopniowania trudności,
c) wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce,
d) korelacji między przedmiotami.

5. Typ lekcji: ćwiczeniowo – powtórzeniowa.

6. Zastosowane środki dydaktyczne:
a) komputer,
b) rzutnik multimedialny,
c) ekran,
d) pokaz multimedialny,

I Faza wprowadzająca:

1. Podział klasy na grupy dwu osobowe.
2. Uczniowie zapisują temat lekcji do zeszytu,
3. Uczniowie otrzymują kartki do zapisywania odpowiedzi z testu wprowadzającego.
4. Przeprowadzenie testu wprowadzającego poprzez prezentację pytań na ekranie przy pomocy rzutnika multimedialnego (prezentacja multimedialna w programie Power Point) – uczniowie odpowiadają na pytania indywidualnie poprzez zgłoszenie się do odpowiedzi po przeczytaniu pytania (po dobrze przedstawionym temacie uczeń otrzymuje punkt, za błędną odpowiedz punkt ujemny, uczniowie sami zapisują na karteczkach przy swoim nazwisku punkty).

II Faza realizacji

Każda grupa otrzymuje na kartce oddzielne zadanie o podobnym stopniu trudności (co trzecia grupa ma to samo zadanie).Zadania wykonywane są na czas. Przedstawiciele grup mający to samo zadanie, którzy wykonają zadania w najkrótszym czasie prezentują zadanie na tablicy.

III Faza podsumowująca
1. Po omówieniu pracy uczniów w przypadku popełnienia błędów nauczyciel prezentuje poprawnie wykonane zadanie za pomocą rzutnika multimedialnego w celu korekty popełnionych błędów uczniów.

IV Faza ewaluacji

1. W oparciu o przeprowadzone analizy rozwiązywania zadań przez kolejne grupy i nauczyciela uczniowie dokonują korekty w rozwiązaniu zadań do zeszytu.

Zadanie domowe
Przygotuj się do kartkówki z wyznaczania momentów zginających i sił tnących belek.

Literatura:
7. Literatura:
- Bogusław Kozak – Mechanika techniczna,
- W. Siuta, St. Rososiński, B. Kozak – Zbiór zadań z mechaniki technicznej.
- Władysław Siuta – Mechanika techniczna,
- Materiały internetowe,
- Materiały własne.

Opracował
mgr inż. Edward Borecki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.