X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8566
Przesłano:

Zamach majowy Józefa Piłsudskiego - konspekt lekcji

Odbiorca zajęć: klasa II Liceum

Czas realizacji: 45 min.

Cele:

ogólny :
zaznajomić uczniów z przyczynami i skutkami zamachu majowego

operacyjne:
uczeń potrafi wyjaśnić:
- dlaczego doszło do zamachu majowego,
- przebieg wydarzeń w dniach 12- 15 maja 1926r.,
- skutki tych wydarzeń,
- pojęcia: zamach, nowela sierpniowa, sanacja.

Metody:

wykład,
praca ze słuchowiskiem,
krzyżówka,
praca z tekstem.

Formy:

Praca w grupach.
Praca indywidualna.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik,
Płyta CD,
Materiały przygotowane przez nauczyciela

Tok lekcji:

Faza wstępna:

- Sprawy organizacyjne (sprawdzenie obecności).
- Rekapitulacja wtórna (nauczyciel pyta wybranego ucznia):

1. Kim był Józef Piłsudski?
2. W którym roku w Polsce podpisano konstytucję? Dlaczego tak późno?

- Nauczyciel przedstawia temat i formę zajęć. Prosi uczniów o zapisanie w zeszytach tematu lekcji oraz punktów:
1. Pojęcie zamachu.
2. Przyczyny zamachu majowego.
3. Przebieg wydarzeń z 12- 15 maja 1926r.
4. Skutki.
5. Nowela sierpniowa.
6. Sanacja.

Faza realizacji:
- Nauczyciel wprowadza uczniów w nowy temat opowiadając o sytuacji Polski w połowie lat dwudziestych XX wieku. Wyjaśnia dlaczego Piłsudski wycofał się z życia politycznego do Sulejówka i co skłoniło Go do przeprowadzenia zamachu.
- Następnie uczniowie słuchają opowiadania nr 12 pt.” Wojna na ulicach Warszawy” z tomu nr 21 Multimedialnej Historii Polski , po którym powinni odpowiedzieć na pytania:

1. Czego chciał Piłsudski, wyprowadzając wojska na Warszawy?
2. Co działo się na Moście Poniatowskiego?
3. Jak długo trwały walki na ulicach Warszawy?
4. Kto kierował walkami?
5. Dlaczego dużą rolę w zwycięstwie piłsudczyków odegrali kolejarze?
6. Na czym polegał honor ?

- Uczniowie słuchają opowiadania nr 2 pt. „ Mościcki prezydentem” z tomu 22 MHP, aby scharakteryzować skutki zamachu.
Pomocnicze pytania:
1. Kto został nowym prezydentem?
2. Kto został nowym premierem? Wymień kilku członków nowego rządu.
3. Wyjaśnij pojęcia:
a) sanacja
b)nowela sierpniowa. Wypisz jej zasady.

- Po uzyskaniu odpowiedzi nauczyciel rozdaje krzyżówki z poleceniem:
Wpisz do krzyżówki nazwiska osób przedstawionych na zdjęciach, a następnie poniższe zdania ułóż w taki sposób, aby stanowiły pytania do krzyżówki.

Wyjaśnij hasło.

Twórca reformy walutowej.
II prezydent RP.
II prezydent RP. Ustąpił po zamachu majowym.
Profesor chemii, wybitny uczony i wynalazca- prezydent RP w latach 1926 – 39.
Marszałek Sejmu, dwukrotnie pełnił funkcje głowy państwa.
Premier Polski przed zamachem majowym.
Profesor Politechniki Lwowskiej – premier po zamachu majowym.

Uczniowie czytają tekst źródłowy ze str. 64- fragm. wywiadu
J. Piłsudskiego, aby opisać poglądy Marszałka nt. stosunków panujących w Polsce przed zamachem majowym.

Faza końcowa:

- Rekapitulacja pierwotna:
Uczniowie odpowiadają na pytania:

1. Wyjaśnij pojęcie zamachu.
2. Dlaczego wydarzenia z 1926 r. zyskały nazwę zamachu majowego?
3. Dlaczego to Piłsudski zorganizował zamach?
4. Jakie były przyczyny zamachu?
5. W jakim celu Piłsudski spotkał się na moście z Wojciechowskim?
6. Jakie były skutki zamachu?
7. Wyjaśnij pojęcia nowela sierpniowa i sanacja.

- Nauczyciel prosi uczniów o sporządzenie notatki w domu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.