X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8501
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz lekcji języka angielskiego z użyciem piosenki

Szkoła ponadgimnazjalna
--------------------------------------

KONSPEKT LEKCJI Z UŻYCIEM PIOSENKI
„I`m walking away” Craig David

Nauczyciel prowadzący: mgr Małgorzata Chmielewska
Lekcja przeprowadzona w klasie II liceum

Cele lekcji:
• doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu (słuchanie dla informacji szczegółowych)
• doskonalenie wymowy i intonacji (śpiewanie z płytą)
• doskonalenie umiejętności mówienia (dyskusja na temat interpretacji tekstu)
• poszerzanie słownictwa

Pomoce dydaktyczne: magnetofon, płyta CD, kartki z tekstem piosenki, plakat z wizerunkiem piosenkarza

Przebieg lekcji:

1. WPROWADZENIE

Nauczyciel wita się z uczniami, sprawdza obecność oraz zadnie domowe.

Nauczyciel prezentuje plakat z wizerunkiem piosenkarza i pyta uczniów, czy go znają, czy znają jakieś jego piosenki, czy lubią jego piosenki oraz co o nim wiedzą.
Nauczyciel podaje tytuł piosenki, z którą uczniowie będą pracować.

Nauczyciel rozdaje uczniom kartki z tekstem piosenki. W tekście są luki, które uczniowie mają uzupełnić brakującymi wyrazami podczas słuchania piosenki.
Po sprawdzeniu rozumienia polecenia nauczyciel puszcza piosenkę.

Typ interakcji: nauczyciel – uczniowie

2. I SŁUCHANIE

Uczniowie słuchają piosenki i wpisują brakujące wyrazy.

Praca indywidualna uczniów

3. INFORMACJA ZWROTNA

W razie potrzeby następuje ponowne słuchanie, jeżeli uczniowie mają trudności z wykonaniem zadania.

Nauczyciel typuje poszczególnych uczniów o przeczytanie kolejnych fragmentów tekstu z wpisanymi wyrazami. Prosi pozostałych o potwierdzenie odpowiedzi.
Typ interakcji: nauczyciel – uczniowie

4. SPRAWDZENIE ROZUMIENIA TEKSTU

Nauczyciel prosi uczniów o podanie wyrazów i zwrotów, które są dla uczniów niezrozumiałe. Nauczyciel prosi uczniów o próbę wytłumaczenia danego słowa lub zwrotu w języku angielskim lub podanie odpowiednika w języku polskim. W sytuacji, kiedy nikt z uczniów nie potrafi tego zrobić nauczyciel wyjaśnia słownictwo.
Uczniowie ćwiczą wymowę nowego słownictwa powtarzając chórem i indywidualnie po nauczycielu.

Typ interakcji: nauczyciel – uczniowie, uczeń – uczeń

5. II SŁUCHANIE I ŚPIEWANIE PIOSENKI

Nauczyciel puszcza piosenkę ponownie. Zadaniem uczniów jest śpiewać wraz z wykonawcą.

6. INTERPRETACJA TEKSTU

Nauczyciel zadaje uczniom pytania sprawdzające rozumienie tekstu piosenki i zachęcające ich do podania własnej interpretacji.
Przykładowe pytania:
• Dlaczego postać z piosenki odchodzi? Jakie ma ku temu powody?
• Od jakich problemów chce uciec?
• Jak się czuje?
• Dlaczego ma dosyć swojego związku z kobietą, którą nazywa „lady” lub „baby”?
• Co mogło się wydarzyć?
• Co chciałby zmienić w swoim życiu? Po co odchodzi? Jakie są jego plany?
• Co stara się przekazać osobie, którą zostawia?
• Czy uczniowie zachowaliby się podobnie w takiej sytuacji?
DYSKUSJA

Typ interakcji: nauczyciel – uczniowie, uczeń – uczeń

7. PODANIE ZADANIA DOMOWEGO

Zadaniem domowym uczniów jest napisanie listu. Uczniowi mają sobie wyobrazić, że znaleźli się w sytuacji postaci z piosenki. W liście do „lady” mają wyjaśnić jak się czują i dlaczego muszą odejść.

8. ZAKOŃCZENIE

Nauczyciel pyta uczniów czy podobała im się piosenka i zadania z nią związane.
Nauczyciel żegna się z uczniami.

TEKST PIOSENKI

Walking Away
Craig David

I'm walking away from the .................... in my life
I'm walking away, oh, to find a better day (X 2)
I'm walking......................
Sometimes, some people get me..................
When it's something I've said or done
Sometimes, you think there is no ............
That's why you turn and run
But now I truly realize
Some people don't wanna compromise
Well I saw them with my own...............
Spreading those lies, yeah
Well I don't wanna live a lie too many sleepless
Not mentioning the fights I'm sorry to say lady
I'm walking away from the.................................in my life
I'm walking away, oh, to find a..............................day (X 2)
I'm walking away
Well I'm so.............................baby of things you say
You're driving me away
Whispers in the powder room baby
Don`t....................to the games they play
Girl I thought you'd realized I'm not like them other guys
Cos I saw them with my own eyes
You should've been more wise babe
Well I don't wanna live a lie too many sleepless....................
Not mentioning the fightsj I`m......................to say lady
I'm walking away from the........................in my life
I'm walking away, oh, to find a better day (X3)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.