X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8485
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz lekcji języka niemieckiego w kl. V Wie ist das Wetter? - lexikalische Übungen. Jaka jest pogoda? - ćwiczenia leksykalne

Scenariusz lekcji języka niemieckiego w kl.V
Wie ist das Wetter? – lexikalische Übungen.
(Jaka jest pogoda? – ćwiczenia leksykalne.)

Cele zajęć:
ogólne: - Utrwalenie nazw zjawisk atmosferycznych,
- Utrwalenie nazw krajów europejskich.

Operacyjne: - Uczeń potrafi opisać pogodę,
- używa nazw zjawisk atmosferycznych,
- stosuje zaimek nieosobowy „es” przy określaniu zjawisk atmosferycznych zachowując odpowiedni szyk w zdaniu: np.Im Winter schneit es.
- za nazwy krajów europejskich,
- rozumie prosty autentyczny tekst
(prognozę pogody) i potrafi na jego podstawie opracować i zaprezentować prognozę pogody,
- rozumie tekst słuchany (opis pogody) i potrafi wykonać do niego ćwiczenie,
- potrafi zaśpiewać piosenkę:„Am Morgen”.

Metody nauczania: komunikacyjna, audiowizualna

Formy pracy: praca z całą klasą, praca w parach, praca indywidualna

Środki dydaktyczne: Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla kl.V „und so weiter” L.Zastąpiło, E.Krawczyk, M.Kozubska, karteczki z godzinami do losowania, obrazki ze zjawiskami atmosferycznymi i podpisy do obrazków, autentyczne teksty z prognozą pogody, magnetofon, płyta CD, płyta CD z prezentacją multimedialną, komputer.

Przebieg zajęć:
Część wstępna: - Powitanie z klasą,
- Sprawdzenie obecności,
- Zapoznanie uczniów z tematem zajęć,
- Wyjaśnienie celów lekcji,
- Sprawdzenie zadania domowego,
- Kontrola umiejętności uczniów.
Rozgrzewka językowa: Uczniowie losują przygotowane przez nauczyciela karteczki z godzinami, a następnie podają godziny urzędowo bądź potocznie.
Uczniowie, którzy mają trudności z podaniem godziny, losują jeszcze jedną karteczkę w celu lepszego utrwalenia.

Część główna: Nauczyciel przyczepia na tablicy przygotowane przez siebie obrazki ze zjawiskami atmosferycznymi.
Wybrani uczniowie losują i odpowiednio dopasowują podpisy do obrazków. Następnie uczniowie otwierają podręcznik „und so weiter” na stronie 48/49, gdzie znajduje się mapka krajów europejskich z piktogramami przedstawiającymi zjawiska pogodowe. Nauczyciel wyjaśnia uczniom jak prowadzić krótkie dialogi dotyczące opisu pogody w rożnych krajach europejskich według wzoru podanego w podręczniku. Uczniowie prowadzą dialogi w parach.
Uczniowie otrzymują autentyczne teksty z prognozą pogody w języku niemieckim. Zadaniem uczniów jest na podstawie tych tekstów samodzielnie opracować, a następnie zaprezentować prognozę pogody. Chętni bądź wybrani uczniowie wcielają w się w role prezenterów pogody.

Prezentacja multimedialna – Der Frühling (wiosna) przedstawiająca zdjęcia wiosennej pogody, pierwszych wiosennych kwiatów z krótkim opisem w języku niemieckim.

Przerwa śródlekcyjna: Uczniowie śpiewają piosenkę „Am Morgen” z podręcznika dla kl.V „und so weiter”.

Następnie uczniowie wykonują samodzielnie, po uprzednim wyjaśnieniu przez nauczyciela i zgodnie z podanym przykładem, ćwiczenie A5 na str. 74 w zeszycie ćwiczeń „und so weiter” dotyczące właściwego użycia zaimka nieosobowego "es" i odpowiedniego szyku w zdaniu oznajmującym i pytającym.

Rozumienie tekstu słuchanego: Uczniowie słuchają nagrania i zaznaczają obrazek zgodny z treścią słuchanego tekstu. (ćwiczenie A7 str. 75 zeszyt ćwiczeń „und so weiter”)

Część końcowa:
Zadanie domowe: Nauczyciel wyjaśnia zadanie domowe. Uczniowie mają za zadanie opisać pogodę zgodnie z obrazkami (ćwiczenie A3 str. 74 zeszyt ćwiczeń „und so weiter”) oraz uzupełnić zdania na podstawie tekstu z prognozą pogody (ćwiczenie A6 str. 75 zeszyt ćwiczeń „und so weiter”).
Pożegnanie z klasą.

Opracowała:
Emilia Bęben
Nauczyciel kontraktowy języka niemieckiego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.