X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8442
Przesłano:

Pojekt edukacyjny "Liczby rządzą światem"

1. Uczestnicy projektu
Uczniowie uzdolnieni matematycznie uczęszczający do klas 4 – 6 szkoły podstawowej
2. Koordynator projektu

Agnieszka Jędrzejczyk – nauczyciel matematyki i informatyki

3. Cele projektu
• popularyzacja matematyki,
• podniesienie motywacji do nauki tego przedmiotu,
• rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych ucznia,
• rozwijanie uzdolnień ucznia,
• umożliwienie odniesienia sukcesu w nauce matematyki,
• kształtowanie umiejętności korzystanie z posiadanej wiedzy w sposób twórczy,
• rozwijanie pamięci oraz umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania,
• rozwijanie umiejętności wykorzystania technik informatycznych w nauczaniu matematyki,
• aktywizowanie ucznia, zachęcanie do wykazywania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów,
• kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego,
• wdrażanie do systematycznego, celowego działania oraz dobrej organizacji pracy,
4. Termin realizacji projektu
Od października 2009 do lutego 2010 roku

5. Forma realizacji
Zajęcia warsztatowe w grupach 12-osobowych, raz w tygodniu po 1 godzinie

6. Podsumowanie projektu
Szkolny Dzień Matematyki dla uczestników projektu i nie tylko- luty 2010 rok

7. Metody realizacji
• podające:
- elementy wykładu ( opowiadanie, opis, objaśnienie),
- objaśnienie przez nauczyciela sposobów rozwiązania zadań,
• problemowe:
- pogadanka poprzedzona wysunięciem problemu do rozwiązania,
- pokaz połączony z obserwacją ucznia w celu samodzielnego rozwiązania problemu,
- rozwiązywanie zadań problemowych,
- aktywizujące: gry, krzyżówki i rebusy matematyczne,
• eksponujące:
- dyskusja na temat rozwiązania problemu,
- konkursy: plastyczny i literacki na wykonywanie ćwiczeń w grupach, parach, indywidualnie,
- rozwiązywanie zadań o treści atrakcyjnej dla ucznia,
- przygotowanie części artystycznej
• praktyczne:
- pokaz połączony z konkretnym zadaniem do rozwiązania,
- wykorzystanie technik informatycznych,
- tworzenie pomocy dydaktycznych ,
- wykonywanie plakatów, gazetek matematycznych, itp.

8. Zadania nauczycieli realizujących projekt
• zachęcenie uczniów uzdolnionych matematycznie do uczestnictwa w projekcie, zorganizowanie grup i nadanie im nazw związanych z matematyką,
• realizacja projektu zgodnie z programem, ze zwróceniem szczególnej uwagi na
- kształtowanie u ucznia wiary we własne siły i umiejętności,
- pobudzanie ucznia do pogłębiania i zdobywania wiedzy na drodze poszukiwań, badań, eksperymentów,
- uaktywnianie ucznia,
- obserwacja rozwoju uzdolnień ucznia,
- stworzenie odpowiednich warunków do pracy grupowej i indywidualnej,
- umożliwienie przejawiania inicjatywy,
- tworzenie odpowiedniej atmosfery, w której uczeń będzie doceniany i szanowany,
• prowadzenie dokumentacji opisującej przebieg realizacji programu zawierającej:
- spis uczestników programu,
- terminy spotkań,
- obecność uczestników,
- tematykę zajęć,
- metody realizacji,
- osiągnięte cele,
• prezentowanie efektów pracy zespołów uczestniczących w projekcie całej społeczności szkolnej,
• napisanie 5 scenariuszy dowolnych zajęć realizowanych w ramach projektu, (wszystkie scenariusze zostaną przekazane do biblioteki szkolnej),
• złożenie informacji o realizacji projektu (krótka informacja tekstowa i maksymalnie 5 zdjęć), które zostaną zamieszczone na stronie internetowej

9. Nasze potrzeby:

- nagrody dla uczniów wyróżnionych w konkursach matematycznych, plastycznych i literackich i innych.
- nagrody dla uczniów występujących w prezentacji „Teraz mój czas, czyli ile matematyki jest w moim hobby”.

10. Program projektu dla uczniów szkoły podstawowej

• Plastyczna matematyka
(4 spotkania 1-godzinne)
- Matematyka w banku –pieniądz –przygotowanie banknotów z wykorzystaniem portretów słynnych matematyków
- Matematyka wokół nas - wykonanie plakatu

• Matematyka w literaturze szkolnej (4 spotkania 1-godzinne)
- tworzenie wierszy, fraszek i limeryków poświęconych matematyce i liczbom
- wykonanie słowników matematycznych w języku angielskim w których uczeń wyjaśni terminy matematyczne dotyczące liczb
- prezentacja: „Teraz mój czas”, czyli ile matematyki jest w moim hobby.
Zadaniem uczniów jest wyszukanie matematyki w tym, co ich najbardziej interesuje. Uczniowie, którzy grają na instrumentach, mają w nutach ćwiartki i ósemki. Uczniowie, którzy lubią rysować portrety, postaci, znają proporcjonalny układ twarzy i sylwetki człowieka, itd.
Wszyscy uczniowie, którzy znajdą w swoim hobby matematykę i zaprezentują ją na forum szkoły, otrzymują nagrody

• Radomsko w liczbach
(2 spotkania 1-godzinne)
- Zbieranie i opracowywanie danych o naszym mieście w liczbach

• Liczby na co dzień (3 spotkania 1-godzinne)
- Rozwiązywanie zadań tekstowych, problemowych dotyczących liczb w życiu codziennym, przygotowanie do konkursu „Kangurzątko”,
- Przygotowanie przedstawienia „Kłótnia liczb”
• Zagadki Matematołka
• rozwiązywanie łamigłówek matematycznych wywieszanych co tydzień na matematycznej gazetce ściennej. Rozstrzygnięcie podczas Dnia Matematyki.

• Finał
Szkolny Dzień Matematyki w szkole podstawowej:
• Zorganizowanie w szkole wystawy prac wykonanych przez uczestników projektu
• Konkurs matematyczny „Kangurzątko”
• Część artystyczna –przedstawienie „Kłótnia liczb”
• Prezentacja: „Teraz mój czas”, czyli ile matematyki jest w moim hobby.
• „Rozkosze łamania głowy” - proste zagadki matematyczne do publiczności
• „Z matematyką na wesoło” –humory i dowcipy matematyczne
• Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

11. Przewidywane rezultaty

- promocja matematyki wśród uczniów,
- złamanie stereotypu, że matematyka jest nauką abstrakcyjną,
- uczniowie mają większą motywację i chcą się uczyć matematyki,
- integracja zespołów środowiska szkolnego,
- integracja środowiska nauczycielskiego,
- przekonanie uczniów, że matematyka nie jest trudna, a może być nawet przyjemna,

Projekt został opracowany w oparciu o własne doświadczenia oraz literaturę.

Literatura:
1. B. D. Gołębniak, „Uczenie metodą projektów”, W S i P, Warszawa 2002
2. M. S. Szymański, „O metodzie projektów...”, Warszawa 2000
3. Artykuły na temat projektów edukacyjnych w czasopismach oświatowych: Kajet, Nowe w szkole, Matematyka w szkole
4. Artykuły na temat projektów edukacyjnych dostępne na stronach internetowych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.