X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8398
Przesłano:

Program własny Plastycznego konkursu miedzyszkolnego pt. "Pisanka wielkanocna wykonana techniką batikową oraz najpiękniejsze palmy wielkanocne"

Szkoła Podstawowa Nr15
w Zielonej Górze

PROGRAM WŁASNY
PLASTYCZNEGO
KONKURSU MIĘDZYSZKOLNEGO
pt.,,Pisanka wielkanocna wykonana techniką batikową
oraz najpiękniejsze palmy wielkanocne”
Opracowany przez Wiesławę Wysocką-Lechów
przy współpracy i konsultacji Muzeum Etnograficznego w Ochli.

"... Pielęgnujmy dawne przodków obrzędy..,”
,,Święcone” Leon Potocki (1854)
Pragnę Was jeszcze zachęcić,
abyście nadal strzegli swojej tożsamości...
i starajcie się przekazywać swoją
bogatą tradycję młodemu pokoleniu...
Jan Paweł II (1999)

SPIS TREŚCI:

I. Wstęp.Ogólna charakterystyka programu. s. 3
II. Cele i założenia programu s. 4
III. Organizacja konkursu, harmonogram działań s. 5
IV. Podstawowe treści programu konkursu s. 6
1. Współorganizatorzy programu
2. Uczestnicy konkursu
3. Formy realizacji i promocji
4. Realizatorzy
5. Miejsce i formy realizacji konkursu s.7
V. Oczekiwane efekty możliwe do osiągnięcia przez
realizację tego programu s.7
VI. Powiązania międzyprzedmiotowe programu konkursu s. 8
VII. Ewaluacja programu, ankieta s.10
VIII. Bibliografia s.13
IX. Załączniki: s.14
1. Regulamin konkursu s.14
2. Zaproszenie - folder
3. Plakat
4. Zdjęcia z imprezy s.20

I. Wstęp. Ogólna charakterystyka programu.
Program Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego pt.,, Pisanka wielkanocna wykonana techniką batikową oraz najpiękniejsze palmy wielkanocne ” przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych: klas I – III, IV-VI oraz uczniów ze świetlic szkolnych w Zielonej Górze. Realizowany będzie, co roku na ok. 2 tygodni przed świętami wielkanocnymi.
Program powstał w wyniku mojej wieloletniej współpracy z Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli. Wraz z kustoszem działu oświatowego muzeum panią mgr Barbarą Łakomą, opracowałyśmy stały regulamin konkursu oraz harmonogram organizacyjny na kolejny rok szkolny. Muzeum Etnograficzne w Ochli objęło powyższy konkurs swoim HONOROWYM PATRONATEM, obejmującym doradztwo merytoryczno-organizacyjne. Ponadto pozyskaliśmy Zielonogórski Ośrodek Kultury jako głównego sponsora nagród i dyplomów dla laureatów konkursu.
Przez lata wieloletniej pracy pedagogicznej, nabrałam przekonania, że uczniowie najchętniej realizują się w trakcie działalności plastycznej, która wyzwala możliwości twórcze. Zachęcając do udziału w konkursie pragniemy, poprzez zainteresowanie polskimi tradycjami, związanymi z przeżywaniem Świąt Wielkanocnych, pobudzić uczniów szkół podstawowych, do działalności twórczej, która przyniesie im radość i rozbudzi artystyczną kreatywność.
Konkurs plastyczny poprzedzają tematyczne lekcje muzealne, organizowane w salach Muzeum Etnograficznego, a także warsztaty zajęciowe dla uczniów w Szkole Podstawowej Nr 15 w Zielonej Górze. Prace wykonane przez uczniów podczas tych zajęć biorą udział w konkursie plastycznym.
Uroczystość wręczenia nagród laureatom, poprzedza artystyczny wernisaż, który organizujemy, co roku w Galerii Szkolnej,,Piętnastka”. Jest on szczególnym przeglądem wielkanocnych inspiracji muzycznych, teatralnych i plastycznych, w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Wystawa prac pokonkursowych w Galerii Szkolnej, jest kolejnym elementem promującym naszą inicjatywę twórczą. W roku szkolnym 2008/2009 odbędzie się kolejna III Edycja Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego, która poddamy ewaluacji. Wszelkie działania związane z konkursem, sprawozdania, zdjęcia i protokoły, relacjonowane są na bieżąco na stronie internetowej naszej szkoły www.sp15.zgora.pl

II. CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU
1. Cel ogólny programu – Wielkanoc w tradycji polskiej.
Głównym celem programu jest KULTYWOWANIE WIELKANOCNEJ TRADYCJI polskiej, która jest znakiem przynależności do państwa, regionu, rodziny. Dlatego też chcemy zapoznawać z nią dzieci i zachęcać do ciągłego ich podtrzymywania. Każdy uczeń posiada również swoje rodzinne tradycje, którymi będzie mógł się podzielić z kolegami, ale też zapoznać się z innymi.
Jestem przekonana, że znajomość zwyczajów narodowych przyczyni się do pogłębienia i wzmocnienia u młodego człowieka uczuć patriotycznych, więzi z rodziną, oraz pozwoli zrozumieć zasadność niektórych obrzędów, takich jak wykonywanie palm wielkanocnych, malowanie pisanek, przygotowanie koszyka wielkanocnego, ozdabianie kartek świątecznych itp.
Święta Wielkanocne są najważniejszymi świętami Kościelnymi w całym roku liturgicznym. Przypadają na czas wiosenny, więc ogólnego przebudzenia, odrodzenia się do życia, porządków. To czas, w którym przede wszystkim powinniśmy odrodzić nasze serca, otworzyć je na przychodzącego w chwale Chrystusa. Dlatego Kościół szczególnie zachęca wiernych do „porządków” we własnym życiu. Wielkanoc jest najstarszym świętem chrześcijańskim, a od siedemnastu wieków obchodzonym w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca.
Mieści się w przedziale czasowym pomiędzy 22 marca i 25 kwietnia, ale nie ma stałej daty, dlatego określane jest jako święto ruchome. Jak w większości świąt, tak i w tym przeplatają się wątki i symbole różnych epok i kultur, pogańskie, antyczne i chrześcijańskie.
Celem tego programu jest przybliżenie uczniom zwyczajów i wierzeń związanych z obchodami świąt wielkanocnych. Młodzi ludzie będą mieli możliwość zapoznania się z bardzo bogatymi, regionalnymi tradycjami tych świąt.

2. Cele szczegółowe - operacyjne:
- poznanie bądź przypomnienie zwyczajów związanych ze świętami wielkanocnymi
- wdrażanie do zachowania tych zwyczajów
- wyrażanie uczuć związanych ze świętami
- poznawanie różnych tradycyjnych technik związanych z wielkanocną plastyką obrzędową
- kultywowanie tradycji
- wykazanie się inwencją twórczą i kreatywnością w prezentowaniu efektów własnej pracy
- branie aktywnego udziału w życiu klasy i szkoły
- świadomość przynależności do środowiska lokalnego, regionu i kraju
- poznawanie różnorodnych tradycyjnych wzorów, motywów zdobniczych i technik plastycznych w zależności od regionu ich pochodzenia

III. Organizacja konkursu, harmonogram działań.
1. Czas realizacji – styczeń/kwiecień 2009, 2010 itd.
2. Bieżące opracowanie regulaminów konkursu - uwzględnianie uwag z ankiet ewaluacyjnych - styczeń
3. Drukowanie i rozsyłanie regulaminów konkursowych – luty
4. Pozyskiwanie sponsorów, zakup nagród, drukowanie dyplomów i podziękowań dla nauczycieli – luty/marzec
5. Powołanie komisji konkursowej i terminu obrad celem rozstrzygnięcia konkursu - marzec
6. Projekt i drukowanie zaproszeń, folderów i plakatów – marzec
7. Rozsyłanie zaproszeń dla laureatów, nauczycieli, rodziców, sponsorów i honorowych gości - marzec
8. Przygotowanie wystawy pokonkursowej i scenariusza wernisażu wielkanocnego
9. Współpraca z nauczycielami j. polskiego, muzyki, historii, religii w przygotowaniu programu wernisażu wzbogaconego o formy muzyczne i teatralne
10. Przeprowadzenie uroczystości rozdania nagród oraz wernisaż wielkanocny – kwiecień.

IV. Podstawowe treści programu konkursu:
- Wielkanoc jako okres roku liturgicznego
- Tradycje i zwyczaje zdobienia pisanek techniką batikową
- Niedziela Palmowa – zwyczaje, obrzędy i zróżnicowane techniki wykonywania palm wielkanocnych
1. Współorganizatorzy programu:
- Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s Ochli
- Zielonogórski Ośrodek Kultury
- Urząd Miejski Wydział Oświaty i Spraw Społecznych w Zielonej Górze
2. Uczestnicy konkursu:
- Uczniowie klas I-III zielonogórskich szkół podstawowych
- Uczniowie klas IV-VI j.w
- Uczniowie ze świetlic szkolnych i ośrodków terapeutycznych w Zielonej Górze
3. Formy realizacji i promocji:
1. Opracowanie regulaminu konkursu
2. Ogłoszenie w mediach i szkołach
3. Lekcje muzealne w ME – Ochla,
- zajęcia na kółku plastycznym - zajęcia w świetlicach terapeutycznych
4. Wydruk zaproszeń i folderu konkursowego/Ocena prac przez komisję konkursową/
5. Organizacja wystawy
6. Program artystyczny z wernisażem i rozdaniem nagród
7. Opracowanie sprawozdania na stronę internetową SP15

4. Realizatorzy:
- Nauczyciele plastyki, informatyki, wychowawcy świetlic szkolnych
- Dział Oświatowy Muzeum Etnograficznego w Ochli
- Szkolne koło muzyczne
- Szkolne koło polonistyczne
- Szkolne koło teatralne

6. Miejsce i formy realizacji konkursu:
- Galeria szkolna ,,Piętnastka” w SP15 w Zielonej Górze
- Szkoły podstawowe w Zielonej Górze
- Świetlice szkolne i ośrodki terapeutyczne w Zielonej Górze
- Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli

V. Oczekiwane efekty możliwe do osiągnięcia poprzez
realizację tego programu
- Ogłoszenie wyników konkursu – protokół komisji konkursowej
- Pozyskanie wielu sponsorów i honorowych patronów artystycznych imprezy
- Nagrodzenie laureatów konkursu – dyplomy, nagrody i podziękowania
- Nawiązanie kontaktu i współpracy z uczniami i nauczycielami zielonogórskich szkół podstawowych
- Wymiana pomysłów i doświadczeń twórczych
- Wspólne kultywowanie zwyczajów i tradycji Wielkanocnych
- Promocja Szkoły Podstawowej Nr 15 w Zielonej Górze oraz Galerii Szkolnej
- Promocja lekcji muzealnych , działalności edukacyjnej, kulturalno-oświatowej Muzeum Etnograficznego w Ochli
- Nagłośnienie konkursu w mediach - telewizja, prasa lokalna, strona internetowa szkoły i Urzędu Miasta w Zielonej Górze

VI. Ewaluacja programu, ankieta

ANKIETA EWALUACYJNA DLA UCZNIÓW - UCZESTNIKÓW KONKURSU
Ankieta ewaluacyjna jest anonimowa –
- przeznaczona dla uczestników Wielkanocnego Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego,, Pisanka wielkanocna wykonana techniką batikową oraz najpiękniejsze palmy wielkanocne”
Prawidłową odpowiedź – podkreśl:
1. Czy podoba Ci się pomysł zorganizowania konkursu międzyszkolnego na szczeblu miejskim? (Wybierz jedną odpowiedź)
TAK NIE
2. Który raz bierzesz udział w konkursie? PIERWSZY DRUGI TRZECI
3. Którą szkołę reprezentujesz? Do której chodzisz klasy?
........................................
4. W której kategorii konkursu wziąłeś udział?
a/ pisanka batikowa
b/ palma wielkanocna
c/ pisanka i palma
5. Czy w przyszłym roku weźmiesz udział w konkursie?
TAK, dlaczego........................................
NIE ,dlaczego........................................
9
6. Prace plastyczne konkursowe wykonywałeś w:
a/ w swojej szkole na kole plastycznym lub na lekcji ...................................
b/podczas lekcji muzealnej w Muzeum Etnograficznym
c/ podczas warsztatów w SP15
d/ w domu z rodzicami
e/ w świetlicy ........................................
f/ inne miejsce........................................
7. Co chciałbyś zmienić w regulaminie konkursu........................................
........................................
........................................
8. Co Ci się podobało na wernisażu wielkanocnym.............................
........................................
Dziękujemy za wypełnienie ankiety.
Zapraszamy do udziału w konkursie w przyszłym roku szkolnym.
ANKIETA EWALUACYJNA DLA NAUCZYCIELI
Ankieta jest anonimowa ma służyć modyfikacji i ewaluacji konkursu.
Prawidłową odpowiedź – proszę podkreślić:
1. Czy podoba się Pani/Panu pomysł ogłoszenia międzyszkolnego konkursu Wielkanocnego? TAK NIE
2. Co zmieniłaby Pani/Pan w regulaminie konkursu?
........................................
.... ........................................
........................................

3. Czy podoba się Pani/ Panu organizacja konkursu?
uzasadnij wybór-dlaczego?
TAK ........................................ BARDZO ........................................ NIE........................................
4. Czy uczniowie chętnie uczestniczą w takich konkursach plastycznych? TAK, BARDZO CHĘTNIE NIE SĄ ZAINTERESOWANI
5. Gdzie wykonywała Pani/Pan prace z uczniami na konkurs?
a/ w swojej szkole na kole plastycznym lub na lekcji ...................................
b/podczas lekcji muzealnej w Muzeum Etnograficznym
c/ podczas warsztatów w SP15
d/ w domu z rodzicami
e/ w świetlicy ........................................
f/ inne miejsce........................................
6. W której kategorii konkursu najchętniej uczniowie wykonują prace?
a/ pisanka batikowa
b/ palma wielkanocna
c/ pisanka i palma
7. Czy w przyszłym roku Pani/Pana szkoła weźmie udział w konkursie?
TAK, dlaczego........................................
NIE, dlaczego........................................
Dziękujemy za wypełnienie ankiety.
Zapraszamy do udziału w konkursie w przyszłym roku szkolnym.

VIII. BIBLIOGRAFIA
1. ,,Polskie tradycje doroczne” Renata Hryń-Kuśnierek Wydawnictwo Publicat
Poznań 2006
2. „Wielkanoc w polskiej kulturze” Wydawnictwo „W drodze” Poznań 1997
3. ,,Do dzieła” dla klas 4-6 J.Lukas, K.Onak Wydawnictwo Nowa Era,
Gdańsk 2007
4. ,,Techniki plastyczne rozwijające wyobraźnię” M.Jąder Wydawnictwo ,,Impuls”
Kraków 2007
5. ,,Techniki plastyczne dla dzieci” Anna Jabłoński Wydawnictwo KDC Warszawa 2004
6. ,,Księga pomysłów plastycznych” Fiona Watt Wydawnictwo Delta Warszawa 2006
7. ,,Każde dziecko to potrafi” Ursula Barff,Inge Burkhardt, Jutta Maier
Wydawnictwo Delta Warszawa 2004

IX. Załączniki:
1. Zaproszenie, regulamin konkursu
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 W ZIELONEJ GÓRZE
oraz
MUZEUM ETNOGRAFICZNE W ZIELONEJ GÓRZE
Z/S W OCHLI
ZAPRASZAJĄ
uczniów szkół podstawowych: klas I- III, IV-VI,
oraz uczniów ze świetlic szkolnych w Zielonej Górze

do udziału
w III EDYCJI PLASTYCZNEGO KONKURSU MIĘDZYSZKOLNEGO
pt. „PISANKA WIELKANOCNA WYKONANA
TECHNIKĄ BATIKOWĄ ORAZ
NAJPIĘKNIEJSZE PALMY WIELKANOCNE ”
Zachęcając do udziału w konkursie pragniemy, poprzez zainteresowanie polskimi tradycjami związanymi z przeżywaniem Świąt Wielkanocnych,
pobudzić Was do twórczości plastycznej.
Może zacytowane niżej przesłania pomogą wam w waszych twórczych inspiracjach.
,, Święta Wielkanocne to czas odradzania wszystkiego
co piękne i dobre w człowieku, czas radości, miłości
i pojednania...
*
,,Niech światło Chrystusa Chwalebnie Zmartwychwstałego
rozproszy ciemności naszych serc.”
( fragmenty obrzędu poświęcenia światła z Liturgii Wigilii Paschalnej)
REGULAMIN KONKURSU
SEKRETARIAT KONKURSU
Szkoła Podstawowa nr 15 w Zielonej Górze, ul. Lisia 37,
- Termin składania prac upływa w dniu /do uzgodnienia/
........................................
Każdy uczestnik może złożyć dowolną ilość prac do sekretariatu j.w.
- Każda praca powinna mieć dołączoną etykietę z następującymi informacjami:
13
tytuł
imię i nazwisko autora
klasa, wiek
adres szkoły, nazwisko opiekuna
Wszystkie prace dostarczone na konkurs pozostaną własnością organizatora Konkursu
- Jury konkursu dokona oceny dostarczonych prac
w dniu ........................................
- Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
I. - uczniowie kl. I-III. /prace indywidualne/
II. - uczniowie klas IV-VI /prace indywidualne/
III. - uczniowie klas I-III - ze Świetlic Szkolnych
/prace zbiorowe i indywidualne/
- Prace oceniane będą w dwóch dziedzinach wielkanocnej plastyki obrzędowej:
I. Najpiękniejsze pisanki wykonane techniką batikową
II. Najpiękniejsze palmy wielkanocne
- Wernisaż wystawy połączony z wręczeniem nagród i dyplomów
-odbędzie się ........................................
- Nauczyciele – opiekunowie otrzymają podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu
- Osoby odpowiedzialne za realizacje konkursu:
nauczyciel plastyki SP 15 - Wiesława Lechów
wychowawca Świetlicy Szkolnej SP 15 - Marta Muszyńska
nauczyciel nauczania zintegrowanego - Izabela Sternal
- Informacje o wynikach konkursu podane będą w mediach lokalnych
- Sekretariat Konkursu powiadomi szkoły pisemnie i telefonicznie

W załączeniu dodatkowa informacja o lekcjach muzealnych w Skansenie !!!
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli
informuje uczestników konkursu, że
w dniach: ........................................ r.
w naszym Muzeum będą się odbywały lekcje n. t. „Wokół pisanki wielkanocnej”, w trakcie których uczestnicy będą zdobić pisanki techniką batikową.
Przyszłych uczestników konkursu pragnących rozwinąć swoje umiejętności plastyczne w tej technice zachęcamy do udziału w naszych lekcjach.
Jako współorganizatorzy konkursu będziemy również pośredniczyć w przekazywaniu do sekretariatu konkursu pisanek wykonanych na naszych lekcjach i zgłoszonych do konkursu
Zapisy do udziału w lekcjach przyjmowane są w Dziale Oświatowym ME w Ochli pod nr tel. 068 321 11 93

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.