X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 83
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program autorski pracy z uczniem dyslektycznym na lekcjach języka angielskiego w szkole średniej

Wstęp

Zamysł opracowania programu zrodził się podczas pracy z uczniami szkół średnich mających trudności z nauką języka obcego. Problemy te bardzo często są wynikiem stwierdzonej dysleksji. Poczynione obserwacje i zgromadzone doświadczenie były podstawą uświadomienia sobie ,że potrzebują oni dodatkowych ćwiczeń z zakresu koncentracji uwagi, percepcji słuchowej oraz wzrokowej, ćwiczeń pamięci słuchowej oraz słuchu fonematycznego. Inspiracja do opracowania niniejszego programu były także wnioski powstałe po analizie współczesnej literatury na temat dysleksji. Otóż w ostatnich latach zauważa się systematyczny wzrost liczby uczniów trudnościami nauce pisania i czytania w szkole średniej trudności te pojawiają się również na lekcjach języków obcych. Do najważniejszych z nich należą: nieumiejętność wymawiania nowych słów, nieróżicowanie dźwięków, ,trudność czytania ze zrozumieniem. Pomimo dobrej sprawności intelektualnej i systematycznej pracy terapeutycznej nauka przysparza tej grupie
uczniów wiele problemów.
Niniejszy program wskazuje sposoby dostosowania form pracy do trudności ucznia dyslektycznego na lekcjach języka angielskiego.

Główne założenia programu
Ideą programu jest wskazania działań, które mają na celu udzielenie pomocy uczniom dyslektycznym, motywowanie ich do pokonywania trudności szkolnych, stymulowanie uczniów do pracy nad sobą a w efekcie opanowanie języka obcego na poziomie szkoły średniej.
Prezentowany program jest suplementem programu autorskiego poracowanego na podstawach programowych dla IV etapu edukacyjnego zatwierdzonych przez MEN bedącego pogłębieniem programu nauczania języka angielskiego nr DKOS- 4015-12/02- wariant A realizowanego w
IX LO w Gdyni.
Autorstwo polega na wprowadzeniu podczas zajęc elementów mających na celu doskonalenie :
- Koordynacji wzrokowej
- Koordynacji słuchowej
- Koncentracji uwagi
- Umiejętności używania jezyka w kontekście społecznym w formie wyrażania próśb, opisu, określania związków przyczynowo- skutkowych

Cele
- Stwarzanie uczniom dyslektycznym możliwości rozwoju
- Minimalizowanie negatywnego wpływu dysleksji na postępy w nauce
- Rozbudzanie zainteresowania nauka języków obcych
Treści programu
Kompensacja dysfunkcji
Usprawnianie funkcji percepcyjnych Zadania
Ćwiczenia słuchu fonematycznego


Ćwiczenia wrażliwości słuchowej


Ćwiczenia pamięci słuchowej


Ćwiczenie funkcji wzrokowej


Ćwiczenia logicznego myślenia


Ćwiczenia doskonalące mowę - Różnicowanie dźwięków
- Wymowa spółgłosek i samogłosek
- Przekształcanie wyrazów poprzez zmianę głoski lub dodawanie głosek
- Różnicowanie słów podobnie brzmiących
- Wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków
- Słuchanie audycji radiowych
- Oglądanie filmów anglojęzycznych


- Nauka na pamięć wierszy, piosenek
- Tworzenie rymowanek
- Powtarzanie zdań


- Wyszukiwanie różnic i podobieństw
- Dobieranie obrazków do całości
- Dobieranie par jednakowych obrazów

- Odtwarzanie ról
- Układanie historyjek obrazkowych
- Omawianie cech wspólnych danego zbioru
- Dobieranie wyrazów kojarzonych z danym tematem
- Swobodne wypowiedzi na rózne tematy

Procedury osiągania celów- metody pracy
- Psychodramy- psychodrama jest metoda polegającą na odgrywaniu scenek na wybrany temat
- Dyskusja grupowa- celem tej formy pracy jest prezentacja poglądów i opinii
- Burza mózgów- metoda polegająca na tworzeniu listy pomysłó
- Praca w małych grupach- dzielenie się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami
- Praca z metaforą, bajką - zastosowanie tej metody pozwala na doskonalenie umiejętności słuchania, jest zapoczątkowaniem omawianego problemu


Ewaluacja programu

W pracy dydaktycznej mamy wielokrotnie do czynienia z uczniem dyslektycznym. Znajomość problemu dysleksji ,w szczególności jej objawów, oraz trudności w opanowaniu języka obcego, może mieć zasadniczy wpływ na oddziaływania w procesie nauczania oraz na dobór metod pracy. Świadomość problemów związanych z dysleksją umożliwi opanowanie języka obcego na miarę możliwości ucznia, poprzez doskonalenie tych umiejętności ,które nie stanowią dla niego bariery i równocześnie rozwijanie tych, sprawiają mu kłopoty.
Program ten może być modyfikowany w zależności od potrzeb poszczególnych uczniów ich problemów i trudności.


Literatura

Dysleksja w języku angielskim-Butkiewicz Anna
Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych- Marta Bogdanowicz, Mariola Smoleń
Polskie Towarzystwo Dysleksji –Biuletyn Informacyjny

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.