X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8233
Przesłano:

Opis i analiza: Szkolne festiwale piosenki dziecięcej

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej poprzez zorganizowanie Szkolnych Festiwali Piosenki Dziecięcych, na naforum szkoły i środowiska.

Opis i analiza

Jako człowiek wrażliwy artystycznie i cały czas rozwijający swoje zdolności i zamiłowania, mam świadomość roli, jaką jest posiadanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień , jaką odgrywa rolę w kształtowaniu osobowości młodych wychowanków, jak wpływa na ich rozwój emocjonalny i uczy spędzania wolnego czasu od nauki. W związku z tym podjęłam się realizacji działań artystycznych w naszej szkole poprzez organizowanie Szkolnych Festiwali Piosenki Dziecięcej . Moim celem była realizacja różnorodnych przedsięwzięć artystycznych. Przewidywałam organizowanie szkolnych imprez o charakterze masowym, z udziałem jak największej liczby społeczności uczniowskiej. Miało ich to nauczyć organizować sobie swój wolny czas oraz spędzać go w sposób kulturalny. Moje działania zakładały nie tylko udział uczniów w imprezie, ale także angażowanie ich w przygotowania do imprez odbywających się na terenie szkoły. Uwzględniłam również w swoim przedsięwzięciu wpływ aktywności artystycznej i organizacyjnej na kształtowanie u dzieci wrażliwości i szacunku cech osobowości. Jednak nadrzędnym celem jaki przyświecał mojemu działaniu było modelowanie u uczniów określonych postaw społecznych, zachęcanie ich do uczestnictwa w kulturalnym życiu szkoły, a także budzenie w nich pozytywnych emocji. Dzięki temu przedsięwzięciu możliwe było umocnienie się więzi między rówieśnikami, pokonywanie własnej nieśmiałości oraz poczucie wrażliwości i szacunku dla dokonań drugiego człowieka.
Dnia 08. lutego 2008r. odbył się w naszej placówce oświatowej I Szkolny Festiwal Piosenki Dziecięcej pod hasłem „Śpiewaj z nami”. Uczestniczyły w nim dzieci z klas 0 – VI. Uczestnicy zaprezentowali się w trzech kategoriach wiekowych:
kategoria I – uczniowie klas 0 – I
kategoria II – uczniowie klas II – III
kategoria III – uczniowie klas IV – VI
Festiwal odbył się w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej naszej szkoły. W skład jury weszli przewodnicząca, której rolę pełniła pani Barbara Jaskot oraz członkowie: pani Beata Radgowska i pan Lech Puciłowski. Jury w w/w składzie wysłuchało i oceniło wszystkich uczestników festiwalu, typując poszczególne miejsca i wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.
Nagrodzeni uczniowie w kategorii I:
I miejsce – Bańburska Patrycja z kl. I
II miejsce – Cheręza Sylwia z kl. I
III miejsce – Suproniuk Agata z kl. I
Wyróżnienie – Grzybowska Angelika z kl. „0”
Wyróżnienie – Szostak Piotr z kl. I
Nagrodzeni w kategorii II:
I miejsce – Radgowska Aleksandra z kl. II
II miejsce – Żubert Anna z kl. III
III miejsce – Paszek Natalia z kl. II
Wyróżnienie – Śmiglewska Aleksandra z kl. II
Wyróżnienie – Strzępek Bartek z kl. III
Wszyscy mali artyści otrzymali dyplomy uczestnictwa, a zwycięzcy uznania oraz atrakcyjne nagrody ufundowane przez Szkołę Podstawową w Kani. Zorganizowanie Szkolnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej pozwoliło na zaprezentowanie się uczniów na forum szkoły, na rozwijanie w nich postaw człowieka odpowiedzialnego oraz zaangażowanego w swoje czyny. Uczniowie dzięki temu festiwalowi uzyskali nowe doświadczenia, które pozytywnie wpłynęły na ich proces socjalizacji. Były to m.in. integracja z innymi uczestnikami, oswojenie się z wystąpieniami publicznymi, a także współpraca z uczniami oraz organizatorami.

Dnia 24. lutego 2009r. zorganizowałam Szkolny Festiwal Piosenki Dziecięcej pod hasłem „Śpiewaj z nami”. Uczestniczyły w nim dzieci z klas 0 – VI. Uczestnicy zaprezentowali się w dwóch kategoriach wiekowych:
kategoria I – uczniowie klas 0 – III
kategoria II – uczniowie klas IV – VI
Festiwal odbył się w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Kani.

Celami Festiwalów było:
rozwijanie uzdolnień muzycznych,
rozbudzanie aktywności twórczej,
konfrontacja dorobku artystycznego dzieci,
wypowiadanie uczuć w formie muzycznej,
odkrywanie młodych talentów,
kształtowanie takich cech osobowości jak sprawiedliwość, obiektywizm, odpowiedzialność, rzetelność, uczciwość, wrażliwość, szacunek dla drugiego człowieka i jego dokonań,
rozwijanie aktywności i samorządności uczniów,
kształtowanie więzi emocjonalnej między rówieśnikami,
kształcenie umiejętności pokonywania własnej nieśmiałości podczas publicznych wystąpień,
kształcenie u uczniów postawy zaangażowania społecznego, motywowanie do działania oraz zachęcanie do rozwijania własnych zainteresowań.

Jury w składzie: przewodnicząca pani Barbara Jaskot - nauczyciel, pani Anna Kudaj oraz Jolanta Jakubowska, wysłuchało i oceniło wszystkich uczestników festiwalu, typując poszczególne miejsca i wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.
Szkolny Festiwal Piosenki Dziecięcej przygotowała i prowadziła pani Lidia Głowik.
Nagrodzeni w kategorii I - klas młodszych:
I miejsce – Aleksandra Radgowska kl. III
II miejsce – Aleksandra Śmiglewska kl. III
III miejsce – Agata Suproniuk kl. II
Wyróżnienie – Natalia Paszek kl. III
Wyróżnienie – Sylwia Charęza kl. II
Wyróżnienie - Aleksandra Gietko kl. II
Wyróżnienie - Karolina Henschel kl. III

Nagrodzeni w kategorii II – klas starszych:
I miejsce – Nikola Szostak kl. VI
II miejsce – Klaudia Delida kl. VI
III miejsce – Michał Stasiowski kl. IV
Wyróżnienie – Karol Szostak kl. IV

Wszyscy mali artyści otrzymali dyplomy uczestnictwa, a zwycięzcy festiwalu dyplomy, gratulacje oraz atrakcyjne nagrody, ufundowane przez Szkołę Podstawową w Kani oraz sklepik, którego opiekunką jest pani Agnieszka Zielińska. Zorganizowanie Szkolnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej pozwoliło na konfrontację dorobku artystycznego dzieci, odkrycie młodych talentów, rozbudzenie aktywności twórczej oraz rozwój uzdolnień muzycznych. Osoby, które zostały nagrodzone wezmą udział w Międzyszkolnym Festiwalu Piosenki, w Szkole Podstawowej w Chociwlu, organizowanym przez panią Barbarę Jaskot. Na nasz Szkolny Festiwal Piosenki, przybyli rodzice i babcie, jak również nasza kochana koleżanka, pani Julia Procyk, która w ubiegłym roku odeszła na emeryturę. Została bardzo serdecznie przyjęta, zarówno przez dzieci jak i grono pedagogiczne. Zdjęcia wykonała pani Agnieszka Zielińska.

Lidia Głowik

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.