X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8186
Przesłano:

Edytor równań

Umiejscowienie lekcji w strukturze jednostki metodycznej:

Temat lekcji prowadzonej: Edytor równań.

Czas trwania lekcji: 2 x 45 min.

Wiązka operacyjnych celów lekcji:
Cel ogólny:
Poznanie sposobu pisania wzorów matematycznych, chemicznych itp., w których występują indeksy górne, dolne ułamki zwykłe, symbole pierwiastka itp.
Operacyjne cele instrumentalne.
1.Wiadomości.
1.1. Wiadomości do zapamiętania.
Na podstawie zdobytych na lekcji wiadomości uczeń będzie znał zasady zasady wstawiania wzorów (równań) – obiektów Microsoft Equation i sposób formatowania tych obiektów.
1.2. Wiadomości do zrozumienia.
Uczeń będzie potrafił wyjaśnić poszczególne czynności, które należy wykonać podczas pisania danego równania w edytorze równań.
2. Umiejętności.
2.1. Umiejętności intelektualne (teoretyczne).
Uczeń będzie umiał poprawnie omówić zastosowanie każdej opcji znajdującej się w edytorze.
2.2. Umiejętności praktyczne.
Uczeń będzie w stanie odnaleźć w edytorze równań potrzebne znaki i symbole oraz będzie umiał poprawnie je wykorzystać.
3. Zdolności poznawcze.
3.1. Rozwijanie myślenia technicznego.
Myślenie wyobrażeniowe – wykorzystanie możliwości technicznych i odpowiedniej opcji.
3.2. Rozwijanie zainteresowania technicznego.
Uczeń będzie rozwijał zainteresowanie techniczne poprzez przedstawienie im przykładowych równań, które można napisać w tym programie.
3.3. Rozwijanie procesów pamięci.
Rozwijanie procesów pamięci będzie wynikiem użycia danej opcji w danej kolejności przy zadanym równaniu.

Cele operacyjne kierunkowe.
- Uczeń będzie wiedział jak utworzyć wzory matematyczne
Metody nauczania.
- pokaz, demonstracja, ćwiczenia praktyczne.
Środki dydaktyczne.
- stanowisko komputerowe,
- edytor tekstu (pakietu Microsoft Office 2003
z zainstalowanym Microsoft Equation 3.0),
- przykłady wzorów i równań matematycznych,
- opracowane zadania do wykonania,

Formy organizacyjne lekcji: Praca indywidualna.

Struktura lekcji:

- sprawdzenie obecności, zapisanie tematu lekcji
- pokaz w programie PowerPoint
- rozdanie uczniom ćwiczeń równań
- sprawdzenie podanych równań
- podsumowanie wiadomości
- Zadanie pracy domowej - napisać w zeszycie odpowiedź na pytanie: W jaki sposób tworzy się równania matematyczne w edytorze równań? – opisz kolejne czynności postępowania.

Przebieg lekcji:

1. Sprawdzenie obecności, podyktowanie tematu lekcji. Zapisanie tematu lekcji do zeszytu. (5 min.)
2. Uświadomienie uczniom konieczności posiadania wiedzy dotyczącej pisania równań w edytorze
i kolejności używania danej opcji przy zadanym równaniu. Słuchanie z uwagą. (5 min.)
3. Podanie uczniom następujących równań, które mają napisać w tym programie. Wykonywanie podanych równań. (60 min.)
4. Sprawdzenie podanych równań. (10 min.)
5. Podsumowanie wiadomości. (5 min.)
6. Zadanie pracy domowej - napisać w zeszycie odpowiedź na pytanie: W jaki sposób tworzy się równania matematyczne w edytorze równań? – opisz kolejne czynności postępowania. Zapisanie zadania domowego do zeszytu. (5 min.)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.