X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8171
Przesłano:

Zagrożenia czasu pokoju wynikające z działalności człowieka. Scenariusz lekcji przysposobienia obronnego

Czas zajęć:45 min.

Cele ogólne lekcji:
- uczeń zna potencjalne zagrożenia czasu pokoju spowodowane przez działalność człowieka,
- nabiera poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego,
- umie zapobiegać skutkom klęsk żywiołowych.
- doskonali umiejętność pracy w grupie.

Cele operacyjne:
- uczeń umie wymienić zagrożenia środowiska naturalnego, oraz rodzaje katastrof i awarii,
- zna i rozumie przyczyny zagrożeń oraz potrafi powiązać je z potencjalnymi skutkami,
- umie wskazać sposoby zapobiegania degradacji środowiska.

Metody dydaktyczne:
- wykład wprowadzający, praca w grupach

Środki dydaktyczne:
- podręcznik, materiały prezentujące skutki klęsk żywiołowych (prezentacja multimedialna)

Przebieg lekcji:
1. Nauczyciel przedstawia temat zajęć i krótko omawia poszczególne zagrożenia czasu pokoju spowodowane działalnością człowieka. Dokonuje prezentacji multimedialnej ukazującej skutki klęsk żywiołowych.
2. Dzieli klasę na 5 zespołów. Każdy zespół ma scharakteryzować jedno zagrożenie oraz na podstawie przyniesionych materiałów przedstawić potencjalne skutki, jakie może ono wywrzeć na środowisko.
Zagadnienia do opracowania:
- efekt cieplarniany
- dziura ozonowa
- kwaśne deszcze
- zanieczyszczenie wód
- degradacja gleb
- katastrofy komunikacyjne
- katastrofy przemysłowe i awarie
3. Po upływie wyznaczonego terminu uczniowie prezentują swoje zagadnienia. Nauczyciel pełni rolę koordynatora, ukierunkowuje uczniów na wypracowanie wniosku, iż powinnością każdego człowieka jest dbałość o stan środowiska naturalnego, od niego zależy bowiem dalsza egzystencja ludzkości.
4. Na zakończenie zajęć nauczyciel dokonuje oceny prezentacji poszczególnych grup.
5. Nauczyciel zadaje pracę domową: wykonanie zadań związanych z tematem w zeszycie ćwiczeń.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.