X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8037
Przesłano:
Dział: Języki obce

Halloween - przybliżenie kultury krajów anglojęzycznych. Scenariusz lekcji języka angielskiego

Klasy I-III
---------------------

Scenariusz lekcji języka angielskiego.
Klasa I
Data:.....................
Autor:....................
Temat: ‘Halloween’-przybliżenie kultury krajów anglojęzycznych.
1. Uwagi wstępne
Materiał leksykalny do przyswojenia na lekcji: witch, pumpkin, ghost, cat; Trick or treat!.
Materiał gramatyczny to proste struktury: What’s this? It’s a....

2. Cele lekcji

Cele ogólne:
• Uświadomienie różnic językowych między ludźmi;
• Osłuchanie się z językiem angielskim;
• Kształtowanie motywacji do nauki języka poprzez zabawową formę zajęć;
• Przybliżenie kultury krajów anglojęzycznych.
Cele szczegółowe:
• Uczeń umie nazywać postacie związane z tradycją Halloween, poprawnie wymawia ich nazwy;
• Wie kiedy i w jaki sposób obchodzimy święto Halloween, skąd wywodzi się ta tradycja, w jakich krajach to święto jest najbardziej popularne;
• Potrafi użyć poznane słowa w zabawach słownych, zgadywankach;
• Rozumie proste wypowiedzi i polecenia nauczyciela;
• Rozpoznaje formę graficzną słowa i kojarzy ją z formą fonetyczną;
• Umie odwzorować pisownię poznanych słów.
Cele wychowawcze:
• Zapoznanie uczniów z tradycjami i kulturą innych krajów;
• Tworzenie pozytywnej postawy wobec uczenia się języka obcego;
• Zachęcanie do nauki języka obcego poprzez zabawę;
• Rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się (wykonywanie ćwiczeń);
• Wdrażanie do współpracy z kolegami (praca w parach).

3. Metody i formy pracy

Metody:
• TPR - metoda reagowania całym ciałem (Total physical response) ;
• Metoda audiolingwalna;
• Gry i zabawy językowe;
• Piosenka;
• Burza mózgów;
• Symulacje, naśladowanie.
Formy:
• Praca z całą klasą -lockstep- chóralne powtarzanie;
• Praca indywidualna na forum klasy - turn taking - wypowiedzi poszczególnych dzieci;
• Praca indywidualna - wykonywanie ćwiczeń;
• Praca w parach.
4. Pomoce dydaktyczne
• Podręcznik Footprints Starter;
• Zeszyt ćwiczeń Footprints Starter;
• Książka nauczyciela;
• Płyta z nagraniami, magnetofon;
• Karty obrazkowe;
• Ilustracje przedstawiające Jack-o-lanterns;
• Dodatkowe karty pracy przygotowane przez nauczyciela.

5. Przebieg lekcji
Czynności nauczyciela Czynności ucznia
Powitanie, sprawdzenie obecności, czynności organizacyjne. Uczniowie przygotowują się do lekcji.
Sprawdzenie pracy domowej i przypomnienie materiału z poprzedniej lekcji. Uczniowie przypominają czym zajmowaliśmy się ostatnio.
Nauczyciel rozmawia z dziećmi po polsku o tradycji Halloween. Pyta dzieci czy może wiedzą coś o tym dniu. Następnie opowiada o tym kiedy, w jakich krajach i w jaki sposób świętujemy Halloween.
Uczniowie podają pewne informacje na temat tego święta, nauczyciel systematyzuje ich wiedzę.
Nauczyciel prosi o otwarcie podręczników na stronie 68. Open your books. Wskazuje na tę stronę i prosi dzieci o to, by popatrzyły na przebrania dzieci na górze strony. Uczniowie otwierają podręczniki, patrzą na typowe przebrania.
Nauczyciel dokonuje prezentacji nowego materiału leksykalnego za pomocą kart obrazkowych wskazując na odpowiednie przebrania (witch, pumpkin, ghost, cat) i prosi uczniów o powtórzenie.
Uczniowie patrzą na karty obrazkowe, powtarzają nowe słowa chórem.

Wskazuje ponownie na dziecko przebrane za dynię i opowiada dzieciom o tradycji robienia Jack-o-lanterns. Pyta dzieci czy widziały kiedyś takie latarenki i wyjaśnia w jaki sposób można je przygotować, pokazuje dzieciom obrazek przedstawiający gotowy już lampion. Dzieci odpowiadają na pytania nauczyciela.
Nauczyciel przykłada dłoń do ucha mówiąc Listen and point, sprawdza czy uczniowie poprawnie zrozumieli polecenie, następnie włącza nagranie. Uczniowie dotykają dłońmi uszu, wskazują palcem na ilustracje w książce, następnie słuchają nagrania i wykonują polecenie nauczyciela.
Ponownie włącza nagranie, zatrzymując je po każdym słowie mówiąc Listen and repeat. (przykłada dłoń do ucha, potem wskazuje na usta). Dzieci powtarzają.
Nauczyciel rozmawia z dziećmi na temat tego, który z kostiumów im najbardziej się podoba i który z nich założyliby na bal Halloween. Dzieci mówią o swoich upodobaniach, nazywając kostiumy po angielsku pracując w parach.
Pokazuje ćwiczenie 2 w książkach, wyjaśnia, że zadaniem uczniów jest samodzielnie połączyć dzieci z ich przebraniami. Match. Następnie chodzi po klasie kontrolując pracę dzieci, zadaje pytanie: What’s this? Dzieci wykonują ćwiczenie, nazywają kostiumy mówiąc: It’s a (witch).
W ramach przerwy śródlekcyjnej nauczyciel zaprasza uczniów na środek klasy mówiąc Make a circle, następnie włącza piosenkę z poprzedniej lekcji Sing and do. Uczniowie w kółeczku śpiewają piosenkę.
Open your books. Nauczyciel prosi o otwarcie zeszytów ćwiczeń na stronie 43, jednocześnie wskazując na nią. Zadaniem dzieci jest narysować i udekorować maskę, którą chciałby założyć na bal z okazji święta Halloween. Nauczyciel chodząc po klasie kontroluje pracę dzieci pytając: What’s this? Uczniowie wykonują ćwiczenie, odpowiadają na pytania nauczyciela.
Nauczyciel na koniec lekcji proponuje zabawę, mówi nazwy kostiumów na święto Halloween. Dzieci udają, że mają na sobie podany przez nauczyciela kostium.
Nauczyciel rozdaje dzieciom dodatkowe karty pracy, wyjaśnia, że w domu należy wykonać z tych materiałów papierowy jack-o-lantern. Dzieci słuchają objaśnień dotyczących wykonania lampionu.
Nauczyciel podsumowuje lekcję, wskazując na to czego uczniowie się dowiedzieli. Następnie żegna klasę mówiąc Goodbye. Pożegnanie.

Opiekun stażu.......................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.