X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7796
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz lekcji języka niemieckiego - Wo steht der Tisch?

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W LICEUM „Wo steht der Tisch?”
Cele zajęć:

- dydaktyczny - utrwalenie nazw mebli, zastosowanie przyimków zmiennych, opisywanie położenia przedmiotów;
- kształcący - kształtowanie poprawnej wymowy, umiejętności mówienia;
- wychowawczy - uczniowie umieją współpracować ze sobą, potrafią planować i organizować własną pracę, efektywnie współdziałają w grupie, aktywnie uczestniczą w zajęciach.

Metody pracy:
- praca pod kierunkiem nauczyciela, z wykorzystaniem różnych środków dydaktycznych
- gry dydaktyczne

Formy:
- frontalna
- praca indywidualna, zbiorowa oraz w grupach

Środki dydaktyczne:
- materiały przygotowane przez nauczyciela
- karteczki w różnych kolorach do podziału na grupy

Przebieg zajęć:

Faza organizacyjna:
(powitanie uczniów, sprawdzenie listy obecności) Nauczyciel prosi uczniów o wylosowanie karteczek różnego koloru, następnie uczniowie z tym samym kolorem karteczki zbierają się w (cztery) grupy. Każda grupa otrzymuje puzzle, które po ułożeniu utworzą wyraz. Każda grupa zapisuje swój wyraz na tablicy i uczniowie na plenum układają pytanie: Wo steht der Tisch? Nauczyciel informuje klasę, że to jest temat lekcji i podaje cele lekcji.

Faza wprowadzająca:
Każda grupa otrzymuje kartę z meblami oraz karteczki z ich nazwami. Zadaniem uczniów jest dopasowanie nazwy do odpowiedniego mebla. Uczniowie grupy najszybszej otrzymują punkt/nagrodę oraz przedstawiają wyniki swojej pracy innym grupom.
Kolejne zadanie polega na podpisaniu rysunków przedstawiających motylka i pudełko właściwym przyimkiem (na, pod, za, w, itd.) Również grupa, która pierwsza poprawnie rozwiąże zadanie otrzymuje punkt.

Faza główna:
Następnie nauczyciel dzieli klasę na dwie grupy, grupy otrzymują obrazki przedstawiające pokój oraz na osobnej kartce rysunki 5 przedmiotów . Zadaniem grup jest zapytanie przeciwnika o położenie danego przedmiotu a następnie narysowanie go w miejscu, które poda przeciwnik. Grupy pytają się nawzajem. Wygrywa grupa, której obrazek – pokój będzie najbardziej zbliżony do oryginału.
Grupy otrzymują teraz dwa obrazki przedstawiające ten sam pokój. Zadanie polega na znalezieniu różnic . Wygrywa grupa, która nazwie najwięcej różnic.

Faza podsumowująca:
Na koniec grupy otrzymują „przewrotne” obrazki, na których mają odnaleźć ukryte osoby.
Uczniowie podliczają uzbierane punkty – ci z największą ilością zostają nagrodzeni oceną.
Zadanie domowe
W domu uczniowie mają opisać swój pokój.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.