X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7786
Przesłano:
Dział: Języki obce

Zaimki względne proste - scenariusz lekcji języka francuskiego

Szkoła ponadgimnazjalna
--------------------------------------

GRAMMAIRE - PRONOMS RELATIFS SIMPLES
ZAIMKI WZGLĘDNE PROSTE

Wprowadzenie i utrwalenie zaimków względnych prostych z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia i materiału ludycznego.

adresat – po 90 – 110 godzinach j.francuskiego, klasa II LO, LT lub gimnazjum
czas trwania - dwie lekcje po 45 min.
materiały – podręcznik „Libre échange 1” tekst str. 8 – 9, ćw. 6 str. 15; ćw. z „Exercices autocorrectifs”, Szumlewicz; ćwiczenia własne; margarette - zdania do wspólnego dobierania na tablicy (dobieranka zdaniowa) format A4; zagadki z zaimkami – format blok nr 2; kolorowe flamastry, kartki z bloku nr 2
cele – nauka zaimków względnych
wyrobienie nawyku stosowania ich w j. francuskim
utrwalenie materiału gramatycznego
wyrobienie nawyku rozpoznawania nieznanych reguł gramatycznych
ukazanie j. francuskiego, jako narzędzie potrzebnego w pracy twórczej
zmotywowanie uczniów do nauki j. francuskiego
ukazanie możliwości ludycznych przy nauce j. obcego
metody pracy : ćwiczenia indywidualne, w parach, w grupach, w całości, ćwiczenia typu testowych, praca kreatywna

LEKCJA 1 : Des pronoms relatifs simples – règles d’ emploi
-uczniowie odnajdują zaimki w tekście i wskazują ich różnice znaczeniowe
-uczniowie samodzielnie tworzą regułę gramatyczną na podstawie zastosowania odnalezionych w tekście zaimków względnych
-wspólne rozwiązywanie ćwiczenia z podręcznika
-ćwiczenie utrwalające : odpowiedzi na pytania z użyciem zaimków (ustnie)

ZADANIE DOMOWE :
rozwiązać ćwiczenia Szumlewicz
znać regułę i jej zastosowanie

LEKCJA 2 : Savoir utiliser les pronoms relatifs – exercices d’automatisation.

lekcja powtórzeniowa, utrwalająca, przygotowująca do kartkówki

1.powitanie
2.powtórzenie zaimków względnych na tle innych przerobionych: podkreślenie różnicy między zaimkami przymiotnymi i rzeczownymi w j. francuskim
4’ 02-06 min.
rola zaimka w zdaniu na przykładach znanych zaimków rzeczownych i przymiotnych
3.skupienie się na temacie 3' 07-10 min.
powtórzenie miejsca i roli zaimków względnych – teoria + ćwiczenia ustne
zapisanie tematu lekcji - komentarz
4.utrwalanie zaimków w ćwiczeniach, rozdanie kopii moich ćwiczeń(niżej): 11-23min.
ex. n° 1 – w parach – ćwiczenie wielokrotnego wyboru
ex. n° 2 – margeritte – ćwiczenie z całą klasą – dobieranka zdaniowa
ex. n° 3 – w parach – połączcie fragmenty zdań w zdania
ex. n° 4 – indywidualnie dla ochotników, ćwiczenie z lukami
ex. n° 5 – indywidualnie dokończ rozpoczęte zdanie
* tu można wybrane przykłady rozdzielić na rzędy i kazać wypełnić indywidualnie, potem uczniowie odczytują swoje propozycje klasie

5. praca twórcza uczniów: UKŁADANIE ZAGADEK STEROWANYCH Z ZAIMKAMI WZGLĘDNYMI 24-43 min.

przedstawienie zagadek na tablicy i objaśnienie zasady ich tworzenia rozdzielenie tematu na rzędy (lub rozlosowanie) : człowiek, zwierzę, miejsce, przedmiot,... (przykłady niżej)
ex. n° 6 – tworzenie w grupach 3 – 4 osobowych zagadek (grupy utworzone
z naturalnego rozmieszczenia uczniów w klasie; w czasie tego ćwiczenia przykłady zagadek wiszą na tablicy) 15’
nauczyciel sprawdza obecność i notuje temat w dzienniku
uczniowie przedstawiają swoje zagadki 5’

6.ZADANIE DOMOWE : Ecrivez et apprenez par coeur une devinette pour la présenter aux collègues dans la classe. 44-45 min.

EXERCICES A FAIRE :

1 : BARREZ LES PRONOMS QUI NE CONVIENNENT PAS :
1. La femme qui / dont / que vous parlez est très belle.
2. Voilà une chambre qui / dont / que est libre.
3. Le bleu est la couleur qui / dont / que je préfère .
4. J’ ai une soeur qui / dont / que fait ses études en France .
5. Voici la maison qui / dont / que ils sont propriétaires .
6. J’ aime beaucoup la robe qui / dont / que tu portes .

2 : RELIEZ LES PHRASES SUR LES PETALES AVEC UNE MARGUERITE SELON LE SENS :
(to ćwiczenie można robić też na tablicy zapisując na jednej kartce początek zdania otoczony z 4 stron zaimkami, a na osobnych kartkach osobno każde zakończenie zdania; wszystkie kartki z 1 kompletu przymocowujemy do tablicy magnesami,
a uczniowie dopasowują zakończenie zdania do odpowiedniego zaimka)

A.

QUI QUE

C’est la maison...

OU DONT

...il habite.
...est belle.
...j'ai besoin.
...tu regardes.

B.

QUI QUE

C’est Paul....

DONT CHEZ QUI

...adore le chocolat.
...tu travailles.
...tu adores.
...tu parles.

C.
QUI QUE

Le sportif....

A QUI DONT

...Marc a vu est le champion de France.
...joue au tennis c'est Yannick Noah.
...Marc donne sa raquette joue bien.
...Marc parle habite en France.

3 : RELIEZ LES PHRASES DONNEES EN UNE SEULE EN EMPLOYANT LES PRONOMS :

1. Nous allons à la plage. La plage est à 150 m de l’ hôtel.
2. J’ ai posé des clés à un endroit. Je ne me souviens plus de l’ endroit.
3. Le violon est un instrument très beau. J’ ai besoin d’ un violon.
4. Un garçon est sorti. Il s’ appelle Marc.
5. Le garçon s’ appelle Marc. Je vois ce garçon.
6. C’ est un pilote. Je parle de ce pilote.
7. Ce pays est beau. J’ habite dans ce pays.

4 : COMPLETEZ LES TROUS :

1. Vous vous rappelez l’ été ..... il a fait si froid ?
2. Je reviens de France ..... la vie est très agréable.
3. Le train ..... il doit prendre a du retard.
4. L’ orchestre ..... ce pianiste fait partie est remarquable.
5. Elle vient d’ apprendre la nouvelle ..... n’ est pas amusante.
6. Il y a des marchands ..... ne font pas attention à leurs clients.
7. L’ homme ..... vous voyez est arrivé de Paris.

5 : TERMINEZ LES PHRASES DONNEES :

J’ habite dans un pays où .............
Madame Kwaśniewska est la dame qui ..............
La Mercedes est une voiture que...................
Le lundi est le jour où ...............
J’ aime les professeurs qui ................
Le chien est un animal que ...............
Poznań est la ville où .................
Cracovie est la ville qui.....................
Je porte un blouson dont ..............

PRZYKLADY ZAGADEK:

Comment s'appelle la ville dont je parle?
La ville que j'aime est située au bord de la mer.
C'est une ville qui est bien connue grâce au festival de film.
C'est une ville ou les prix d'hôtels sont trop hauts.
La ville dont le nom commence par "C" est très belle.
Comment s'appelle -t-elle?

La femme dont je parle travaille dans notre école.
C'est la femme qui est tres belle et très intelligente.
Cette dame qui n'est pas sévère est adorée par les élèves.
La matière qui est enseignée par cette dame n'est pas facile.
Cette dame que vous connaissez très bien sait bien compter.
Savez-vous à qui je pense?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.