X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7655
Przesłano:

Plan pracy z przedmiotu - zajęcia sportowe

Kl. IIIc, SPdP, rok szkolny 2009/2010

Plan opracowany z podstawie rozporządzenia MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Rafał Brzykcy
Tygodniowy wymiar godzin – 2 h.

Treści programowe zawarte w podstawie programowej SPdP Jednostka tematyczna dla celów zespołu edukacyjno – terapeutycznego Czas realizacji Uwagi o realizacji, teksty, pomoce, ćwiczenia, treści i planowane zadania (osiągnięte) dla uczniów
- bezpieczeństwo i higiena pracy podczas uczestnictwa na zajęciach,
- doskonalenie sprawności fizycznej oraz koordynacji wzrokowo – słuchowej. Wrzesień
1. Przypomnienie i omówienie zasad B.H.P. podczas zajęć z wychowania fizycznego,
2. Podstawy gry w ping – ponga. 1 – 4.
09.2009 r. 1. Przypomnienie zasad używania przyrządów gimnastycznych i sportowych.
2. Poznanie programu zajęć.
3. Poznanie podstaw gry w tenisa stołowego.
- doskonalenie sprawności fizycznej, kondycji i koordynacji,
- poznanie własnego regionu. 3. Zagrywka – pokaz, ćwiczenia,
4. Zabawy i gry w terenie utrwalające zasady ruchu drogowego. 7 – 11. 09.2009 r. 1.Poznawanie sposobu zagrywki – koordynacja ustawienia oraz trzymania rakietki.
2. Określenie zasad bezpiecznego poruszania się podczas drogi z domu do szkoły oraz ze szkoły do domu.
- doskonalenie sprawności fizycznej, kondycji i koordynacji.
- kształtowanie postaw proekologicznych w kontaktach z przyrodą 5.Zabawy i gry rzutne – różne przybory do celu i na odległość,
6.Wieloskoki przez naturalne przeszkody. 14 – 18. 09.2009 r. 1. Poznanie kilku zabaw o charakterze rzutnym.
2. Bezpieczne użycie nietypowych przyrządów.
3. Godne przyjęcie porażki i umiejętność dzielenia się sukcesem.
- doskonalenie sprawności fizycznej, kondycji i koordynacji,
- kształtowanie postaw proekologicznych w kontaktach z przyrodą. 7.Marszobiegi za prowadzącym, biegi przełajowe,
8. Marszobiegi cd. – pokonywanie przeszkód. 21 – 25. 09.2009 r. 1. Współdziałanie w grupie.
2. Stosowanie prawidłowego nazewnictwa ćwiczeń.
3. Obserwacja zmian zachodzących w organizmie ćwiczącego pod wpływem aktywności.
- doskonalenie sprawności fizycznej, kondycji i koordynacji,
- kształtowanie postaw proekologicznych w kontaktach z przyrodą,
- poznanie własnego regionu. 9. i 10. Wycieczka połączona z grami i zabawami terenowymi – zabawy w podchody, (tropienie, marsz, biegi, pełzanie). 28.09 – 02.
10. 2009r 1. Ćwiczenia o charakterze utylitarnym.
2.Przygotowanie sprzętu do zajęć.
3. Prawidłowy dobór obuwia do zajęć.
- doskonalenie sprawności fizycznej, kondycji i koordynacji,
- kształtowanie postaw proekologicznych w kontaktach z przyrodą,
- zauważanie stosunków przestrzennych, czasowych, ilościowych i wielkościowych. Październik
11. Bieg szybki na krótkim dystansie (30-40m) pokaz, ćwiczenie,
12. Wyścigi z przenoszeniem, toczeniem i przekładaniem przyborów – gry. 5 – 9. 10.2009 r. 1. Zwrócenie na komendy startowe w biegach krótkich.
2. Umiejętność przyjęcia porażki i umiejętności dzielenia się sukcesem.
- doskonalenie sprawności fizycznej, kondycji i koordynacji,
- zauważanie stosunków przestrzennych, czasowych, ilościowych i wielkościowych. 13. i 14. Rzuty piłeczką palantową do celu prawą ręką i lewą ręką z marszu z prawidłowym chwytem przyboru. 12 – 16. 10.2009 r. 1. Utrwalanie stron ciała L i P
2. Prawidłowe trzymanie przyrządu – piłeczki.
3. Korygowanie ćwiczącego podczas wykonywania ćwiczenia.
- doskonalenie sprawności fizycznej, kondycji i koordynacji,
- zauważanie stosunków przestrzennych, czasowych, ilościowych i wielkościowych. 15. Skok w dal z miejsca – mierzenie skoku stopami,
16. Skok w dal z rozbiegu – próba odbicia z belki. 19 – 23. 10.2009 r. 1. Sposoby pokonywania przeszkód terenowych.
2. Próby nazewnictwa podstawowych ćwiczeń.
3. Nauka skoku metodą całościową.
- doskonalenie sprawności fizycznej, kondycji i koordynacji,
- zauważanie stosunków przestrzennych, czasowych, ilościowych i wielkościowych. 17. Rzut piłką lekarską (1 kg) oburącz znad głowy,
18. Zabawy ze skakanką – przeskoki, podskoki. 26 – 30. 10.2009 r. 1. Dokonywanie prostych pomiarów odległości.
2. Zachowanie bezpieczeństwa podczas ćwiczeń.
3. Opanowanie podstawowych elementów gier zespołowych.
- doskonalenie sprawności fizycznej, kondycji i koordynacji,
- zauważanie stosunków przestrzennych, czasowych, ilościowych i wielkościowych. Listopad
19. „Dwa ognie” – zabawa rzutna,
20. „Rzut granatem” – trafianie do celu. 2 – 6. 11.2009 r. 1. Zasady bezpieczeństwa na lekcji.
2. Usamodzielnienie uczniów poprzez zorganizowanie boiska do gry w „dwa ognie”.
3. Ilustracja własnych przeżyć za pomocą ekspresji ruchu.
- doskonalenie sprawności fizycznej, kondycji i koordynacji,
- zauważanie stosunków przestrzennych, czasowych, ilościowych i wielkościowych. 21. i 22. Zajęcia na siłowni – podnoszenie hantli, wyciskanie – wzmacnianie mięśni ciała. 9 – 13. 11.2009 r. 1. Zachowanie bezpieczeństwa podczas ponoszenia ciężarów.
2. Poznanie regulaminu korzystania z siłowni.

- doskonalenie sprawności fizycznej, kondycji i koordynacji. 23.Piłka nożna – podania wewnętrzną i zewnętrzną stroną stopy.
24. Strzały na bramkę z dystansu – nauka obrony. 16 – 20. 11.2009 r. 1. Poznawanie podstaw w piłce nożnej.
2. Przejmowanie roli strzelającego oraz bramkarza.
3. Przełamywanie lęku przed piłką.
- umiejętność dbania o własne zdrowie, korzystania z pomocy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, umiejętność udzielania pierwszej pomocy, korzystania z pogotowia ratunkowego. Poznanie czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów unikania zagrożeń. 25. i 26. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach – postępowanie w przypadku złamań, wybić zadrapań. 23 – 27. 11.2009 r. 1 Przedstawienie prezentacji multimedialnej o tematyce pierwszej pomocy.
2. Próby udzielenia pomocy w nagłych przypadkach.
- doskonalenie sprawności fizycznej, kondycji i koordynacji. Grudzień
27. Zawody klasowe w piłce nożnej,
28. Zabawy wg potrzeb uczniów. 30 – 04. 12.2009 r. 1. Pełnienie funkcji sędziego w meczu.
2. Kształtowanie postaw interpersonalnych.
- doskonalenie sprawności fizycznej, kondycji i koordynacji. 29. Gry bieżne z pościgiem – tor przeszkód
30. „Dwa ognie” – gra na punkty 7 – 11. 12.2009 r. 1. Współdziałanie w grupie rówieśników.
2. Ćwiczenia o charakterystyce unitarnej.
- doskonalenie sprawności fizycznej, kondycji i koordynacji. 31. (Mini-piłka ręcz.) Podania i chwyty piłki w miejscu i w ruchu,
32. Nauka podań jednorącz i chwytu oburącz. 14 – 18. 12.2009 r. 1. Ćwiczenia w parach.
2. Obejrzenie meczu w piłkę ręczną
3. Umiejętność złapania piłki w jedną rękę.
- doskonalenie sprawności fizycznej, kondycji i koordynacji,
- zauważanie stosunków przestrzennych, czasowych, ilościowych i wielkościowych. 34. (Mini-piłka ręcz.) Kozłowanie piłki prawą i lewą ręką.
35. Rzuty do celu (tarcza, obręcz, bramka). 21 – 25. 12.2009 r. 1. Pomoc kolegom podczas trudniejszych elementów ćwiczeń.
2. Opanowanie podstawowych elementów gier zespołowych
- doskonalenie sprawności fizycznej, kondycji i koordynacji. Styczeń
36. i 37. Doskonalenie poznanych elementów gry w mini piłkę ręczną w grach: „zbijany” i „do 5 podań” 4 – 8. 01.2010 r. 1. Współdziałanie w grupie rówieśników.
2. Umiejętność poprowadzenia ćwiczeń.
3. Umiejętność zorganizowania czasu wolnego.
- doskonalenie sprawności fizycznej, kondycji i koordynacji,
- zauważanie stosunków przestrzennych, czasowych, ilościowych i wielkościowych. 38. (Mini piłka kosz.) Podania i chwyty w dwójkach.
39. Rzuty do kosza z miejsca prawą i lewą ręką. Rzuty do kosza w biegu po kozłowaniu. Kozłowanie piłki prawą i lewą ręką ze zmianą kierunku poruszania się. 11 – 15. 01.2010 r. 1. Poznanie dyscypliny sportowej popularnej w naszym kraju.
2. Działanie w dwójkach.
3.Chętne uczestnictwo w zajęciach przez uczniów.
- doskonalenie sprawności fizycznej, kondycji i koordynacji,
- zauważanie stosunków przestrzennych, czasowych, ilościowych i wielkościowych.
40.Zabawy na śniegu – rzucanie do celu śnieżkami.
41. Zjeżdżanie na sankach – „kto dalej”. 18 – 22. 01.2010 r. 1. Bezpieczeństwo w zabawach na śniegu.
2. Umiejętność dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych.
3. Uczulenie na bezpieczeństwo własne i kolegów.
- doskonalenie sprawności fizycznej, kondycji i koordynacji,
42. i 43. (Mini piłka kosz.) Kozłowanie piłki w miejscu i ruchu oraz omijanie przeszkód. 25 – 29. 01.2010 r. 1.Kształtowanie zwinności, zręczności oraz orientacji przestrzennej (koordynacji).
2. Koordynacja ruchowa.
- doskonalenie sprawności fizycznej, kondycji i koordynacji. Luty
44. i 45.Podania piłki oburącz sprzed klatki piersiowej w miejscu, w ruchu oraz jednorącz ręką prawą i lewą. Chwyty piłki oburącz. 1 – 5. 02.2010 r. 1. Wzmacnianie mięśni obręczy barkowej.
2. Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas wykonywania ćwiczeń.

- doskonalenie sprawności fizycznej, kondycji i koordynacji. 46. i 47. Stosowanie poznanych elementów w zabawach, grach i mini – grze szkolnej. 8 – 12. 02.2010 r. 1. Współdziałanie w grupie rówieśników.
2. Ćwiczenia o charakterystyce unitarnej.
- doskonalenie sprawności fizycznej, kondycji i koordynacji,
- kształtowanie postaw proekologicznych w kontaktach z przyrodą,
- poznanie własnego regionu. Marzec
48. i 49. Wędrówki w terenie otwartym z elementami „ścieżki zdrowia” 1 – 5. 03.2010 r 1. Poznawanie zasad bezpiecznej organizacji zajęć ruchowych w terenie,
2. Znajomość kierunków i stron świata – orientowanie się w terenie,
3. Zachowanie zasad bezpieczeństwa w czasie poruszania się po drogach,
- doskonalenie sprawności fizycznej, kondycji i koordynacji,
- zauważanie stosunków przestrzennych, czasowych, ilościowych i wielkościowych. 50. (Mini unihokej) Uderzanie, przyjmowanie i prowadzenie krążka. Strzał do bramki.
51. Stosowanie opanowanych elementów w zabawach, grach i minigrze. 8 – 12. 03.2010 r 1. Poznanie ciekawej dyscypliny sportowej.
2. Umiejętność trzymania kija oraz poznanie zasad unihokeja.
3. Emocjonujące zmagania podczas meczu wewnątrzklasowego.
- doskonalenie sprawności fizycznej, kondycji i koordynacji,
- kształtowanie postaw proekologicznych w kontaktach z przyrodą,
- poznanie własnego regionu. 52. i 53. Biegi przełajowe – wykorzystanie topografii naszego regionu. 15 – 19. 03.2010 r 1. Ćwiczenia z dziedziny utylitarnej.
2. Obcowanie z przyrodą – biegi na terenie lasów.
- doskonalenie sprawności fizycznej, kondycji i koordynacji,
- zauważanie stosunków przestrzennych, czasowych, ilościowych i wielkościowych. 54. i 55. Zajęcia na siłowni – wzmacnianie poszczególnych partii mięśni (ramion, nóg, brzucha, placów) 22 – 26. 03.2010 r 1. Poznanie regulaminu korzystania z siłowni.
2. Umiejętność wykonywania ćwiczeń siłowych.
3. Uświadomienie uczniom jak ważne jest zdrowie dla człowieka
- doskonalenie sprawności fizycznej, kondycji i koordynacji,
- kształtowanie postaw proekologicznych w kontaktach z przyrodą,
- poznanie własnego regionu. Kwiecień
56. i 57. Wycieczka krajoznawcza po naszym regionie. 29 – 02. 04.2010 r 1. Rozpoznawanie znaków drogowych i sposób zachowania się na drodze.
2. Uświadomienie uczniom jak ważny jest ruch dla człowieka.
3. Umiejętność zachowania się w czasie zorganizowanych zajęć ruchowych.
- doskonalenie sprawności fizycznej, kondycji i koordynacji, 58. i 59. Doskonalenie gry w ping ponga.
5 – 9. 04.2010 r 1. Doskonalenie gry w tenisa stołowego.
2 Umiejętność przyjęcia porażki i sukcesu osobistego oraz grupy.
- doskonalenie sprawności fizycznej, kondycji i koordynacji, 60. i 61. Gry i zabawy z wykorzystaniem piłki nożnej 12 – 16. 04.2010 r 1. Gry relaksujące po zajęciach w szkole.
2. Opanowanie elementów gier zespołowych.
- doskonalenie sprawności fizycznej, kondycji i koordynacji, 62.Gry z wykorzystaniem piłki,
63.Zawody klasowe na celność strzałów na bramkę. 19 – 23. 04.2010 r 1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z szeroko pojętą kulturą fizyczna.
2. Pomoc kolegom podczas trudnych elementów zabaw i gier ruchowych.
- doskonalenie sprawności fizycznej, kondycji i koordynacji,
- zauważanie stosunków przestrzennych, czasowych, ilościowych i wielkościowych. 64. i 65. Sztafeta wahadłowa z udziałem piłek – kozłowanie ręką prawą i lewą, prowadzenie nogi stopą. 26 – 30. 04.2010 r 1. Współdziałanie w grupie rówieśników.
2. Prawidłowe przygotowanie sprzętu do zajęć.
3. Uczeń

- doskonalenie sprawności fizycznej, kondycji i koordynacji,
- kształtowanie postaw proekologicznych w kontaktach z przyrodą,
- poznanie własnego regionu. Maj
66. i 67. Wycieczka krajoznawcza – zasady bezpiecznego poruszania się na drodze w zorganizowanej grupie. 3 – 7. 05.2010 r 1. Rozpoznawanie znaków drogowych i sposób zachowania się na drodze.
2. Uświadomienie uczniom jak ważny jest ruch dla człowieka.
3. Umiejętność zachowania się w czasie zorganizowanych zajęć ruchowych.
- doskonalenie sprawności fizycznej, kondycji i koordynacji,
- zauważanie stosunków przestrzennych, czasowych, ilościowych i wielkościowych. 68. i 69. (Tenis stołowy) Indywidualne rozgrywki wewnątrzklasowe. 10 – 14. 05.2010 r 1. Właściwe przyjęcie porażki i sukcesu osobistego.
2.Właściwa terminologia ćwiczeń i gier ruchowych.
- doskonalenie sprawności fizycznej, kondycji i koordynacji,
- zauważanie stosunków przestrzennych, czasowych, ilościowych i wielkościowych. 70. (Badminton) – nauka zagrywki,
71. Doskonalenie zagrywki. 17 – 21. 05.2010 r 1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z szeroko pojętą kulturą fizyczna.
2. Pomoc kolegom podczas trudnych elementów zabaw i gier ruchowych.
- doskonalenie sprawności fizycznej, kondycji i koordynacji,
- zauważanie stosunków przestrzennych, czasowych, ilościowych i wielkościowych. 72. i 73. (Badminton) – gra uproszczona. 24 – 28. 05.2010 r 1. Właściwe przyjęcie porażki i sukcesu osobistego.
2.Właściwa terminologia ćwiczeń i gier ruchowych.
- doskonalenie sprawności fizycznej, kondycji i koordynacji,
- zauważanie stosunków przestrzennych, czasowych, ilościowych i wielkościowych. 74. (Ringo) – nauka techniki gry,
75. Doskonalenie techniki gry w ringo. 31 – 04. 05.2010 r 1.Kształtowanie zwinności, zręczności oraz orientacji przestrzennej (koordynacji).
2. Koordynacja ruchowa.
- doskonalenie sprawności fizycznej, kondycji i koordynacji,
- zauważanie stosunków przestrzennych, czasowych, ilościowych i wielkościowych. Czerwiec
76. Rozgrywki klasowe w ringo – gra punktowa.
77. Gry wg potrzeb ucznia. 7 – 11. 06.2010 r 1. Właściwe wykorzystanie przyborów w zaplanowanych grach.
2. Ćwiczenia podstawowe zapobiegające najczęściej występującym wadom postawy.
- doskonalenie sprawności fizycznej, kondycji i koordynacji,
- zauważanie stosunków przestrzennych, czasowych, ilościowych i wielkościowych. 78. i 79. Doskonalenie techniki gry w mini piłkę siatkową, 14 – 18. 06.2010 r 1. Kształtowanie postaw interpersonalnych.
2. Prawidłowe zachowanie się w czasie pełnienia roli kibica, sędziego i zawodnika.
- umiejętność dbania o własne zdrowie, korzystania z pomocy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, umiejętność udzielania pierwszej pomocy, korzystania z pogotowia ratunkowego. Poznanie czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów unikania zagrożeń. 80. i 81. Bezpieczne wakacje – bezpieczeństwo podczas gier sportowych na boiskach
21 – 25. 06.2010 r 1. Uświadomienie uczniom jak ważne jest stosowanie bezpiecznych gier podczas wakacji.
2. Przypomnienie postępowania podczas nagłych zdarzeń.
3 przypomnienie ważnych numerów telefonów ratunkowych (112, 997,998,999).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.