X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7654
Przesłano:

Program wychowawczy grupy IV, rok szkolny 2009/2010

CEL WYCHOWAWCZY:

- być lepszym kolegą (integracja zespołu grupowego)
- spodziewane efekty:

1. Poprawa sytuacji w grupie i funkcjonowania poszczególnych wychowanków w internacie.
2. Nastąpi zżycie się zespołu grupowego. Wychowankowie bardziej nieśmiali, wstydliwi, niepewni siebie zaczną włączać się w życie grupy, znajdując w niej miejsce dla siebie, nawiązując przyjaźnie, zdobywając sympatię i zaufanie kolegów.
3. Poprawi się poziom integracji grupy, zwłaszcza w sytuacjach trudnych i problemowych, a także na płaszczyźnie współpracy i współdziałania w grupowych przedsięwzięciach.
4. Nastąpi poprawa zachowania się chłopców względem wychowawców.
5. Zwiększy się samodzielności wychowanków podczas wykonywania czynności dnia codziennego
6. Nastąpi wzrost poczucia odpowiedzialności wychowanków za grupę i siebie samych.
7. Nastąpi poprawa codziennych relacji między wychowankami

CEL OPERACYJNY
ZADANIE
REALIZUJĄCE OSOBY
SPOSÓB EWALUACJI

(Tabela - dop. red.)

Eliminowanie zachowań agresywnych wśród wychowanków
Codzienna ocena zachowania wychowanków podczas wieczornych zebrań grupowych.
Omawianie bieżących problemów. Konsekwentne egzekwowanie nagród i kar nałożonych przez któregokolwiek z wychowawców. Wprowadzenie zasady próby bycia uprzejmym dla kolegi, z którym najczęściej popadam w konflikty, lub którego nie lubię. Nagradzanie za bycie miłym i uprzejmym, albo za zrobienie czegoś pozytywnego dla kolegi z grupy pochwałą od wychowawcy na forum grupy, internatu.
Spotkania, zajęcia z pedagogiem, socjoterapeutą, psychologiem. Wychowawcy grupy, pedagog, psycholog, socjoterapeuta
Wprowadzenie zasady bycia uprzejmym dla osoby z którą najczęściej popadam w konflikty wpłynie na panowanie nad emocjami, dostrzeganie w kimś jego dobrych cech, szukanie w drugiej osobie tego, co można w niej polubić. Uczyć będzie tolerancji.

Kształtowanie umiejętności dostrzegania pozytywów, piękna i dobroci w otaczającym nas świecie
Codziennie rano namowa wychowanków do powiedzenia zdania „mam dobry humor” , namowa do powiedzenia koledze czegoś miłego, opowiedzenia o czymś miłym co chciałbym żeby mnie dzisiaj spotkało. To będzie uczyło pozytywnego nastawienia do dnia, mimo, że nie wiadomo jeszcze jaki ten dzień będzie.
Wieczorami opowiadanie wychowawcy, kolegom z grupy o tym co mnie dzisiaj spotkało
Co wieczór życzyć kolegom, koleżankom z innych grup: dobrej nocy – uczy dostrzegać jaką wagę w kontaktach międzyludzkich mają drobne gesty przyjaźni i sympatii, pokonywać niechęć do niektórych osób, przekonać się jak niewiele potrzeba aby sprawić komuś przyjemność. Wychowawcy grupy
Wychowankowie będą zaczynali dzień w lepszym humorze, będą w stosunku do siebie bardziej uprzejmi, to wpłynie na zmniejszenie się częstotliwości występowania sytuacji konfliktowych, wpłynie na pozytywne nastawienie się do rozpoczynającego się dnia, będzie uczyło obowiązkowości i punktualności przy wykonywaniu zadań.

Praca nad charakterem i poprawą zachowania
Dla lepszej orientacji w postępach wychowanków sporządzenie arkusza, na którym w czasie zebrań wieczornych zaznaczamy za pomocą plusów i minusów wywiązywanie się z ustaleń i wspólnie oceniamy swoje zachowanie. Ocenie będzie podlegało pięć obszarów:
1. Sumienność wykonania dyżurów porządkowych,
2. Praca na rzecz grupy,
3. Stosunek do kolegów,
4. Stosunek do wychowawców (osób dorosłych),
5. Higiena osobista i zdrowy tryb życia
Wychowawcy grupy
Sporządzenie arkusza i codzienna ocena zachowania za pomocą plusów i minusów będzie mobilizowała wychowanków do pracy nad sobą, wpłynie na poprawę zachowania.

Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z konfliktami i sytuacjami problemowymi Rozmowy indywidualne. Wspólne rozwiązywanie problemów. Zbieranie od wychowanków pomysłów, sposobów na radzenie sobie w różnych sytuacjach.
Codziennie opowiedzenie wychowawcy jak minął poprzedni dzień. Wychowawcy grupy Wzbogacanie słownictwa, uczenie wypowiadania się, zapamiętywanie rzeczy, które sprawiły radość, dzielenie się kłopotami i przykrościami wpłynie na poprawę samopoczucia wychowanków, wpłynie na „zrzucenie z siebie” balastu przykrych wydarzeń.
Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z poniesioną porażką Chwalenie za każde poprawnie wykonane zadanie, za każde osiągnięcie. Zachęcanie do pracy nad sobą nad czynnościami, dziedzinami, które sprawiają wychowankom problemy.
Wychowawcy grupy
Wzrost wiary we własne możliwości, siły poprzez podkreślanie mocnych stron u wychowanków.

Doskonalenie umiejętności samooceny i samokontroli
Przywiązanie wagi przez wychowawców do dostrzegania pracy dziecka nad sobą. Jeśli zobaczymy, że wychowanek bardzo się stara, żeby wypełniać swoje obowiązki, to zostanie to docenione nawet jeśli efekty jego starań nie będą tak dobre, jak efekty działań chłopców, którzy w danych obszarach od dawna już nie mają problemów.
Podsumowując każdy miesiąc przygotowanie wychowankom, króciutkiego opisu ich osiągnięć w formie pisemnej, tak aby mogli pochwalić się rodzicom, pozostałym wychowankom, wychowawcom.
Wychowawcy grupy
Wychowankowie dzięki opisowi i omówieniu postępów, osiągnięć z całego miesiąca będą czuli się docenieni i jednocześnie będą wiedzieli nad czym powinni jeszcze popracować.

Wzmacnianie wiary w siebie i swoje możliwości Oparcie oddziaływań wychowawczych przede wszystkim na wzmocnieniach pozytywnych, wzmocnienia negatywne stosując możliwie jak najrzadziej i tylko w wyjątkowych sytuacjach.
Wychowawcy grupy
Wzmocnienia pozytywne, pochwały na forum grupy wpłyną na wzrost samooceny wpłyną na poprawę zachowania.

Opieka starszych chłopców z grupy nad chłopcami młodszymi
Co tygodniowe losowanie przez starszych wychowanków nazwiska młodszego kolegi z grupy którym będę się opiekował i którego będę bronił gdy będzie się działo coś niedobrego. Pomoc temu koledze podczas wykonywania dyżurów grupowych oraz podczas pozostałych czynności dnia codziennego.
W każdy czwartek omówienie przez wychowawcę przebiegu tygodniowej opieki nad młodszą osobą. Nagradzanie poprzez dania prawa do wyboru dyżuru grupowego w przyszłym tygodniu.
Wychowawcy grupy
Wzrost poczucia odpowiedzialności za samego siebie oraz za osoby młodsze i słabsze. Uczenie się obowiązkowości, sumienności, co pozwoli na lepsze radzenie sobie w różnych sytuacjach w życiu dorosłym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.