X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7617
Przesłano:
Dział: Języki obce

Test z języka angielskiego sprawdzający wiadomości o przymiotniku

Klasy IV-VI
-----------------------

Test sprawdzający wiadomości o przymiotniku.
Name: ........................................
Class: ..................
I. Zaznacz grupę samych przymiotników.
a) do, have, read
b) boy, women, nice
c) big, beautiful, bad
d) swim, eat, cat
II. Zdanie Cat sleeps on the bed. można uzupełnić następującymi przymiotnikami.
a) wide
b) good
c) little black
d) quiet clearly
III. Big John is taller than Robin Hood. Taller i Robin Hood to:
a) czasowniki
b) rzeczownik i czasownik
c) przymiotnik i rzeczownik
d) rzeczowniki
IV. Zaznacz grupę przymiotników w stopniu wyższym.
a) rich, far
b) smaller, bigger
c) book, bicykle
d) most inteligent, worst
V. Przymiotnik cold stopniuje się w sposób:
a) nieregularny
b) regularny
c) opisowy
d) w żaden sposób
VI. W sposób nieregularny stopniuje się przymiotniki:
a) hot
b) beautiful
c) good
d) ugly
VII. Wskaż grupę przymiotników stopniujących się w sposób opisowy.
a) inteligent, Fast, long
b) wide, tidy, Elary
c) bad, far, Elary
d) beautiful, expensive, exciting
VIII. Wskaż wyrażenie, które byś wykorzystał tłumacząc następujące zdanie: Tomek jest wyższy od Marcina.
a) is tall
b) is as tall as
c) is taller than
d) is shorter than
IX. Wykropkowane miejsce uzupełnij wybranym przymiotnikiem. My mother bought me a warm sweater yesterday. It is ............................than my sister’s sweater.
a) colder
b) warmer
c) taller
d) leather
X. Wskaż poprawne tłumaczenie podanych zdań: Londyn jest większy od Krakowa. Znajduje się tam wiele cennych i interesujących zabytków.
a) London is bigger than Cracow. It has many remains.
b) London is bigger than Cracow. It has many interesting remains.
c) London is bigger than Cracow. There are many interesting and precious remains.
d) London is as big as Cracow. There are many interesting buildings.
XI. Wskaż zestaw wyrazów, z których ułożysz poprawnie zbudowane zdanie.
a) New, faster, old, and, nice, is
b) New, faster, old, one, and, car, our, is, than, nicer, our
c) New , faster, old, one, and, our, is, than, nicer, our
d) New, faster, old, one, and, is, delicious, than, me
XII. Wskaż przymiotnik utworzony od rzeczownika “sun”.
a) sunflower
b) shine
c) sunny
d) suns
XIII. Przymiotnik został utworzony od rzeczownika „wood”.
a) tree
b) would
c) won’t
d) Woodem
XIV. Wskaż poprawną pisownię przymiotnika błyskawiczny.
XV. Wskaż przymiotnik, którym możesz uzupełnić podane zdanie.
Asia is........................................ The continent in the word.
a) the smallest
b) the most colourful
c) the biggest
d) the deepest

Total......../15


Opracowała: Elżbieta Strojkowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.