X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7424
Przesłano:

Piękna nasza Polska cała - zabytki Polski i naszego regionu

Konspekt lekcji prowadzonej w klasie IV

Czas : 1 godzina

Temat: Piękna nasza Polska cała . Zabytki Polski i naszego regionu.

Treści programowe :

- główne zabytki Polski wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego
- główne zabytki naszego regionu i naszej miejscowości
- atrakcje turystyczne związane ze zwiedzaniem zabytków

Cele lekcji – po zakończonych zajęciach uczeń potrafi:

- wymienić główne zabytki wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego,
- wskazać na mapie miasta gdzie znajdują się te zabytki,
- krótko scharakteryzować każdy poznany zabytek,
- wymienić i krótko scharakteryzować zabytki znajdujące się w swojej miejscowości i regionie,
- pracować z mapą ścienną oraz mapką w zeszycie,
- sporządzić listę zabytków znajdujących się w naszym regionie.
- Poprawnie zapisywać nazwy zabytków

Metody nauczania :

- rozmowa nauczająca,
- opowiadanie nauczyciela,
- praca ucznia z mapą i mapką w zeszycie,
- praca ucznia z podręcznikiem.


Środki dydaktyczne :

- Podręcznik do klasy IV,
- Mapa fizyczna Polski.
- Chrzanowski T., Żygulski Z., Polska skarby wieków ( ilustracje zabytków ).
- Hap W., Ziemia Jasielska naszą małą ojczyzną, Jasło 1998.
- Kserokopia mapki dla uczniów .
- Kserokopie nazw zabytków Polski.

Struktura i opis lekcji:

I. Czynności organizacyjno – porządkowe oraz rekapitulacja wtórna.

1. Uczniowie przypominają wiadomości dotyczące zabytków, odpowiadając na pytania:
- co to jest zabytek?
- dlaczego zabytki podlegają ochronie?
- jakie zadania mają muzea i skanseny?

II. Wprowadzenie.

1. Polecenie, aby uczniowie zastanowili się, jakie obiekty ( znane im może z wycieczek )
mogą być niemymi świadkami historii, ( wymieniają rodzaje zabytków np. zamki, kościoły, pomniki ).
2. Zapoznanie uczniów z głównymi celami lekcji.

III. Rozwinięcie.

1. Przypomnienie nazw krain historyczno-geograficznych Polski, wskazanie ich na mapie oraz krótka charakterystyka.

2. Wyjaśnienie pojęcia Listy Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego.

3. Omówienie najważniejszych polskich zabytków, które znajdują się na tej liście, począwszy
od Pomorza. Pokaz ilustracji i obrazów przedstawiających omawiane zabytki. Podczas
omawiania uczniowie na bieżąco dokonują zapisu notatki do zeszytu oraz na kserokopiach
mapek zaznaczają miejsca, gdzie znajdują się te zabytki. Dodatkowo ochotnicy na ściennej
mapie Polski zaznaczają ( taśmą samoprzylepną z karteczką na której znajduje się nazwa
zabytku ) położenie omawianych zabytków .

Przykład notatki:

a) Malbork – średniowieczny zamek krzyżacki
b) Gniezno – Katedra Gnieźnieńska – „ Matka” kościołów polskich
c) Toruń - Stare Miasto, Ratusz
d) Warszawa – Zamek Królewski, Pałac na wodzie w Łazienkach, Pałac w Wilanowie
e) Zamość – Stare Miasto, Ratusz z 1580 roku
f) Kraków – Katedra na Wawelu, Zamek Królewski, Rynek Główny- Sukiennice, Kościół Mariacki
g) Wieliczka –kopalnia soli – Kaplica św. Kingi
h) Oświęcim – Teren byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz – obecnie muzeum
( omówienie tego miejsca nie jako zabytku, ale jako miejsca szczególnej pamięci zarówno Polaków jak i narodów z całego świata)
i) Biecz – Kościół Farny pod wezwaniem Bożego Ciała, Ratusz z XVI wieku

4. Uczniowie na podstawie własnych wiadomości wymieniają i krótko opisują zabytki swojej
miejscowości (pomoc nauczyciela w razie potrzeby )

j) Jasło – Kościół Farny wzniesiony w 1446 roku, Pałac Neogotycki w Gorajowicach, Kaplica Gimnazjalna pod wezwaniem św. Stanisława z 1893 roku

5. Wyjaśnienie pojęcia „zabytków” – pomników przyrody. Polecenie, aby uczniowie zastanowili się, jaką rolę spełniają te zabytki oraz czy jest ona podobna do roli zabytków historycznych.

IV. Powtórzenie i podsumowanie.

1. Uczniowie krótko charakteryzują zabytki Polski, w tym także zabytki regionu jasielskiego lokalizując je na mapie Polski.

2. Stwierdzenie, że zabytki stanowią wartość nie tylko dla historii Polski i naszego dziedzictwa kulturowego, ale także mają wartość dla innych narodów. Są one niemymi świadkami historii i dlatego wszyscy powinni szczególnie dbać o to, aby jak najdłużej zachować je w dobrym stanie, by przyszłe pokolenia mogły także być dumne z tego, co stworzyli przodkowie.

V . Ocena uczniów i zadanie pracy domowej.

1. Wpis ocen za aktywność uczniów.
2. Praca pisemna do zeszytu ( czas 2 tygodnie).Możliwość wyboru zadania.
– Sporządź dokładną listę zabytków naszej miejscowości oraz krótko je scharakteryzuj.
- Przygotuj folder dla turystów zwiedzających nasz region. Jakie zabytki są godne uwagi.
Wykorzystaj różne źródła informacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.