X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7394
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego mgr Haliny Wijas, nauczycielki mianowanej w Szkole Podstawowej w Gruszkach, ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.

Informacje personalne

Imię i nazwisko nauczyciela: Halina Wijas
Nauczane przedmioty: wychowanie przedszkolne
Czas stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Posiadane kwalifikacje:

- studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na kierunku Pedagogika w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Warszawskim Filia w Białymstoku

- studia podyplomowe z przyrody i biologii, Wszechnica Mazurska w Olecku, Wydział Ochrony Środowiska.

Zadania wynikające z rozporządzenia

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenia pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły.
Rozp. 8 ust 2 pkt 1.

lp.
Zadania – działania
Formy realizacji zadań/działań
Dowód realizacji (zaśw. i materiały)
Termin realizacji

1. Doskonalenie metod pracy pedagogicznej
-Konferencje, warsztaty, szkolenie i inne formy doskonalenia. Świadectwa, zaświadczenia.
Przed i w czasie trwania stażu.

2. Doskonalenie umiejętności obsługi komputera. -Ukończony kurs obsługi komputera i Internetu.
-Wykonywanie pomocy dydaktycznych.
-Zajęcia komputerowe z dziećmi. Zaświadczenie o ukończeniu kursu, konspekt zajęć, wzory opracowanych pomocy dydaktycznych. W czasie trwania stażu.
3. Budowanie własnego warsztatu pracy. -Kompletowanie pomocy dydaktycznych wykonywanych na lekcjach i na zajęciach.
-Prowadzenie zajęć z dziećmi kl. I-III z profilaktyki uzależnień program „Spójrz inaczej”.
- Włączenie się i realizacja programu „Czytające przedszkola” w ramach kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom”
- Codzienne czytanie bajek
- Protokołowania rad pedagogicznych
- Studiowanie na bieżąco literatury metodycznej.

Program zajęć
Potwierdzenie dyrektora

Okres stażu

4. Podnoszenie kompetencji wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych. -Przeprowadzenie szkoleniowej Rady Pedagogicznej.
-Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu n-eń. Potwierdzenie dyrektora, protokoły, scenariusz. Przed i w czasie trwania stażu.
5. Opracowanie przedsięwzięć pedagogizacji rodziców. -Prelekcje dla rodziców.
-Opracowanie i wygłoszenie referatu na zebraniu z rodzicami „ Dlaczego czytać dziecku na głos” Potwierdzenie dyrektora, referat, lista rodziców. W czasie trwania stażu.
6. Przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych. -Dzień Edukacji
-Andrzejki
-Mikołajki
-Choinka szkolna
-Święto Mamy i Taty
-Dzień Dziecka. Zdjęcia, scenariusze imprez. W czasie trwania stażu.
7. Kształtowanie postawy ekologicznej. -Akcja sprzątanie świata
-Dokarmiam ptaki zimą
-Stołówka dla leśnych zwierząt. Zdjęcia, scenariusze, sprawozdania. W czasie trwania stażu.
8. Różne formy promocji szkoły w środowisku. -Szkolna Wigilia
-Wigilia dla starszych i samotnych
-Święto Mamy i Taty
-Święto Babci i Dziadka
-Andrzejki (z rodzicami). Potwierdzenie dyrektora, scenariusze, zdjęcia. W czasie trwania stażu.
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej.
Rozp. 8 ust 2 pkt 2
lp. Zadania-działania. Formy realizacji zadań i działań. Dowód realizacji. Termin realizacji.
1. Wykorzystanie Internetu. - Czerpanie pomysłów i propozycji do pracy
- Opublikowanie Planu Rozwoju na stronie internetowej (www.literka.pl)
- korzystanie ze stron internetowych kuratorium ministerstwa: „profesor”, „edusek”, „Interia” Potwierdzenie dyrektora, opis informacji. W czasie trwania stażu.
2. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera. - Prowadzenie zajęć komputerowych w oparciu o program KLIK oraz „Wesoła szkoła przedszkolaka”, „Wesoła matematyka”.
Konspekty, potwierdzenie dyrektora, zdjęcia. W czasie trwania stażu.
3. Dokumentowanie imprez szkolnych. Wykorzystywanie zdjęć do kroniki klasowej. Kronika klasowa, potwierdzenie dyrektora. W czasie trwania stażu.
4. Promocja szkoły w prasie lokalnej. Pisanie artykułów z życia szkoły w „Gazecie Płaska”. Egzemplarze „Gazety Płaska”. W czasie trwania stażu.

Umiejętności dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Rozp. 8 ust 2 pkt 3.

lp. Zadania Formy realizacji zadań Dowód realizacji Termin realizacji
1. Prowadzenie zajęć otwartych. -Prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi z udziałem rodziców. Scenariusze, zdjęcia, potwierdzenie dyrektora. W czasie trwania stażu.
2. Dzielenie się wiedzą zdobytą podczas kursów i warsztatów. -Teczki z materiałami
-Prezentacja koleżankom. Potwierdzenie dyrektora. W czasie trwania stażu.
3. Przeprowadzenie szkoleniowej Rady pedagogicznej Przeprowadzenie szkoleniowej rady pedagogicznej metodami aktywizującymi. Ksero protokołu, scenariusz, potwierdzenie dyrektora. W czasie trwania stażu.
Opracowanie i wdrażanie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem nieletnich.
Rozp. 8 ust 2 pkt 4a.


1. Wprowadzenie programu, propagującego akcję „Cała Polska Czyta Dzieciom”. -Systematyczne wypożyczanie książek z biblioteki szkolnej
-Założenie kart czytelniczych dla dzieci 6-letnich. Potwierdzenie uzyskane od bibliotekarki, sprawozdanie z czytelnictwa. W trakcie trwania stażu.
2. Opracowanie i wdrożenie programu rozszerzonej edukacji środowiskowej
„Piękne nasze okolice” -Opracowanie programu z edukacji środowiskowej Sprawozdanie Teczka W trakcie trwania stażu.
3. Opracowanie programu „Zabawy z alfabetem” -Zajęcia prowadzone codziennie po 15 min.
Opis zajęć W trakcie trwania stażu.

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Rozp. 8 ust 2 pkt 4 c .
lp. Zadania/działania Formy realizacji Dowód realizacji Termin realizacji
1. Uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych. -Kursy kwalifikacyjne lub studia podyplomowe -Dyplom lub świadectwo ukończenia oraz sprawozdanie z praktycznego wykorzystania umiejętności i wiedzy. W trakcie trwania stażu.
2. Organizowanie wycieczek szkolnych. -Wycieczki krajoznawcze.
Sprawozdania, zdjęcia. W trakcie trwania stażu.
3. Uczestnictwo w loteriach charytatywnych. -Loterie z okazji Walentynek.
- Góra Grosza Sprawozdanie, zdjęcia. W trakcie trwania stażu.
4. Udział w konkursach plastycznych. -Na szczeblu gminnym i o zasięgu regionalnym. Podziękowania za udział, sprawozdania. W trakcie trwania stażu.

5. Prace społeczne na rzecz szkoły. -Prace na rzecz klasy (przygotowanie do zajęć, dekorowanie, drobne naprawy),
-Dbanie o plac zabaw Potwierdzenie dyrektora szkoły. W trakcie trwania stażu.Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Rozp. 8 ust 2 pkt 4 e.
lp. Zadania Formy realizacji Dowód realizacji Termin realizacji
1. Współpraca z Nadleśnictwem Płaska w Żylinach. -Spotkanie z leśnikiem
-Uczestnictwo w akcji
„Sprzątanie świata” Sprawozdanie, zdjęcia. W trakcie trwania stażu.

2. Współpraca ze SG. -Spotkanie z żołnierzami straży granicznej
Sprawozdanie, potwierdzenie. W trakcie trwania stażu.
3. Współpraca z domem kultury w A-wie. -Prezentacja prac na konkursach i wystawach. Sprawozdania, potwierdzenia. W trakcie trwania stażu.
4. Współpraca z wydawnictwem WS i P. -Pozyskiwanie pomocy i materiałów do pracy dydaktycznej i wychowawczej Potwierdzenie dyrektora. W trakcie trwania stażu.
5. Współpraca ze strukturami samorządowymi -Spacery i wycieczki pozwalające dzieciom nabyć orientacje w działaniu instytucji publicznych, poczta, sklepy, Urząd Gminy Zapisy w dzienniku scenariusze wycieczek. W trakcie trwania stażu.
6. Współpraca z Komendą Policji w Płaskiej lub A-wie. -Uczestnictwo w pogadankach Potwierdzenie dyrektora. W trakcie trwania stażu.
7. Współpraca z przedszkolem w Płaskiej -Przeprowadzenie gier i zabaw z zakresu pedagogiki zabawy. Zdjęcia
Podziękowania W trakcie trwania stażu.
8. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną -Pisanie opinii, zaproszenie pracowników na prelekcje dla rodziców. Potwierdzenie dyrektora.
Protokoły zebrań. W trakcie trwania stażu.

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Rozp. 8 ust.2 pkt.5

1. Sporządzenie opisu i analizy dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych. -Opis i analiza przypadków Potwierdzenie dyrektora. W trakcie trwania stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.