X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7373
Przesłano:
Dział: Języki obce

My daily routine - czynności dnia codziennego - scenariusz lekcji języka angielskiego

Gimnazjum
-------------------

Scenariusz lekcji języka angielskiego

Nauczyciel: mgr Joanna Witkowska- Muszyńska

Temat: My daily routine- czynności dnia codziennego.

Cele ogólne:
- umiejętność zastosowania poznanego czasu i słownictwa do opisu dnia codziennego
- doskonalenie umiejętności sprawdzanych na egzaminie gimnazjalnym- odbiór tekstu słuchanego i czytanego, reagowanie językowe
- kształcenie umiejętności analizowania i wnioskowania
- pogłębianie i wzmacnianie postaw tolerancji, aktywnej współpracy
- zastosowanie technik multimedialnych w procesie dydaktycznym

Cele operacyjne:
1. Wiadomości- Uczeń:
• zna zasady tworzenia i użycia czasu Present Simple
• zna słówka pytające
• zna słownictwo dotyczące czynności codziennych

2. Umiejętności- Uczeń:
• potrafi mówić o swoim dniu
• potrafi rozpoznać związki między poszczególnymi fragmentami tekstu
• potrafi prowadzić dialog stosując nowopoznane zwroty i struktury

3. Cele wychowawcze:

• kształcenie umiejętności aktywnej współpracy w parach i grupach
• rozwijanie postawy aktywnej podczas lekcji
• kształtowanie pozytywnej postawy wobec innych stylów życia

Metody:

• komunikacyjna
● audiolingwalna
• aktywizujące: burza mózgów, symulacja

Formy pracy:

● praca indywidualna
● praca w parach
● praca w grupach

Materiały i środki dydaktyczne:

1. Podstawowe
• podręcznik Blockbuster 2
● CD- ROM do podręcznika Blockbuster 2

2. Uzupełniające
• kwestionariusze do pracy w grupach

3. Autentyczne
• zdjęcia/ obrazki stymulujące


PRZEBIEG LEKCJI

Część wstępna
1. Sprawy organizacyjno- porządkowe
- powitanie, obecność
2. Podanie tematu i celu lekcji
3. Rozgrzewka językowa- nauczyciel prosi uczniów o przypomnienie zasad użycia czasu Present Simple wraz z przykładami.

Część właściwa
1.Wprowadzenie do tematu lekcji- prezentacja słownictwa

Nauczyciel prezentuje zdjęcia, na których przedstawione są czynności codzienne. Przyczepia je do tablicy i pod każdym wpisuje nazwę czynności. Następnie ćwiczy z uczniami wymowę.

2.Utrwalenie poznanego słownictwa- praca z tekstem.

Uczniowie pracują w parach. Otrzymują do ułożenia fragmenty tekstu dotyczącego dnia pani Harper. Następnie odsłuchują nagranie i sprawdzają poprawność wykonanego ćwiczenia.

3.Zastosowanie nowopoznanego słownictwa w praktyce

Uczniowie otrzymują kwestionariusze. Zadają sobie w grupach pytania dotyczące ich dnia codziennego.

QUESTIONNAIRE

Ask your partner the following questions:

1. Do you brush your teeth every morning?
2. Do you eat breakfast in the morning?
3. Do you go to school on foot?
4. Do you eat lunch at school?
5. Do you do homework every day?
6. Do you read a lot?
7. Do you surf the net in the afternoon?
8. Do you take a shower before you go to bed?

Część końcowa
1. Rekapitulacja- kalambury związane z tematem.
2.Ocenianie uczniów- najbardziej aktywni uczniowie zostają ocenieni.
3. Podanie pracy domowej- uczniowie mają za zadanie rozwiązać ćwiczenia leksykalno- gramatyczne znajdujące się na CD- ROMie dołączonym do podręcznika. Nauczyciel prosi także o przygotowanie wypowiedzi na temat „My daily routine”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.