X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7362
Przesłano:
Dział: Języki obce

Analiza sprawdzianu klas III SP w zakresie nauczania jezyka angielskiego

Dnia 18 i 19.05 2009 roku przeprowadzono sprawdzian umiejętności w zakresie nauczania j. angielskiego. Sprawdzian napisało łącznie 65 uczniów klas trzecich.
Celem sprawdzianu było zbadanie w jakim stopniu uczniowie opanowali treści zawarte w programie nauczania.
Sprawdzana była przede wszystkim
1. Znajomość słownictwa w zakresie nazw kolorów, części ciała, nazw zwierząt, pór
roku, przymiotników określających stany (np. zmęczony, smutny, itp.),
2. Umiejętność użycia konstrukcji gramatycznych z użyciem czasownika "to be"-być,
"have got"-mieć oraz umiejętność budowania zdań zwiazanych z czynnościami
codziennymi wykonywanymi o określonej porze (czas teraźniejszy prosty Present
Simple),
3. Umiejętność czytania ze zrozumieniem,
4. Umiejętność odczytywania informacji z rysunku,
Z testu uczeń mógł otrzymać maksymalnie 45 punktów.
Test składał się z 10 zadań sprawdzających przede wszystkim wiedzą receptywną.

WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH KLAS:

Średnia ilość punktów dla klas wyniosła:
Klasa 3a – 35,54 pkt
Klasa 3b – 35,14 pkt
Klasa 3c – 36,50 pkt
Średnia ilość punktów dla wszystkich klas trzecich wynosi 35,71
Najlepsze wyniki punktowe w poszczególnych klasach to:
-klasa 3a- 44,5 pkt
-klasa 3b- 42,5 pkt
-klasa 3c- 45 pkt
6. Najsłabsze wyniki punktowe w poszczególnych klasach to:
-klasa 3a- 19,5 pkt
-klasa 3b- 26,5 pkt
-klasa 3c- 21,5 pkt
Uczniowie w stopniu bardzo dobrym opanowali nazewnictwo z zakresu części ciała, nazw zwierząt, kolorów, nazw pokarmów,
W stopniu dobrym opanowali użycie czasownika have got - mieć oraz to be-być. Pojedyncze osoby nie radzą sobie z tworzeniem zdań w czasie teraźniejszym prostym, jednak w klasie 4 ten czas gramatyczny będzie wielokrotnie utrwalany.
Najwięcej trudności sprawiło uczniom klas trzecich właściwe użycie przyimków miejsca oraz układanie przymiotników z rozsypanek wyrazowych. Uczniowie tworzyli czasami słowa, które wogóle nie istnieją w j.ang.
Czytanie ze zrozumieniem opanowali w stopniu dobrym.

WNIOSKI DO PRACY:

1. Należy kontynuować nauczanie słownictwa według przyjętych metod aktywizujących.
2. Należy skoncentrować uwagę na ćwiczeniach związanych z poprawnym zapisem słownictwa w j.ang.
3. Należy kształcić sprawność samodzielnej wypowiedzi pisemnej, w tym zdań w czasie teraźniejszym prostym.
4. Należy systematycznie kontrolować umiejętność zapisywania przez uczniów słów angielskich (kartkówki).
5. Należy systematycznie powracać do zdań z przyimkami miejsca, ćwiczyć zapis powyższych zdań i ich zrozumienie.

WNIOSKI KOŃCOWE:
Biorąc pod uwagę powyższą analizę można stwierdzić, iż wyniki sprawdzianu dla wszystkich klas trzecich są porównywalne i zbliżone do siebie, zarówno pod względem uzyskanych wyników, jak i stopnia trudności poszczególych zadań. Wyniki poszczególnych uczniów są również potwierdzeniem ich dokonań ze sprawdzianów cząstkowych i aktywności na lekcjach języka angielskiego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.