X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7329
Przesłano:

Doskonalenie techniki pływania stylem motylkowym z wykorzystaniem techniki video

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Data 22 09.2009r.
Nazwisko prowadzącego: Grażyna Błaszczak.
Ilość ćwiczących: 14
Czas trwania lekcji: 45min
Klasa: VIa (pływacka) Szkoła Podstawowa nr 5 w Chorzowie
Miejsce ćwiczeń: pływalnia ZSS nr 1 w Chorzowie
Temat lekcji: Doskonalenie techniki pływania stylem motylkowym z wykorzystaniem techniki Video.
Przybory: deski do pływania duże, kamera Video, komputer, karty pracy
Zadania główne lekcji:
Umiejętność koordynacji techniki w stylu motylkowym.

CELE OPERACYJNE [SZCZEGÓŁOWE] W ZAKRESIE:
Cel operacyjny Zakres
Sprawność motoryczna
Uczeń kształtuje swoje zdolności koordynacyjne,
Uczeń poprawia swoją gibkość, zwinność, wytrzymałość, szybkość
Umiejętności
Potrafi skoordynować pracę RR i NN w stylu motylkowym,
Stosuje poprawną technikę ułożenia ciała na wodzie, wysokie unoszenie bioder, nie przerywa pracy NN podczas nabierania powietrza

Wiadomości
Posiądzie podstawowe wiadomości z przepisów pływania,
Uczeń pozna zasób podstawowych ćwiczeń do opanowani techniki stylu motylkowego,
Wie jakie najczęściej występują błędy techniczne w stylu motylkowym na zawodach pływackich.
Usamodzielnienie Uczeń przestrzega porządku i zdyscyplinowania na zajęciach,
Dba o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo współćwiczących
Potrafi dokonać samooceny swojej pracy i zaangażowania podczas zajęć. Potrafi skorygować swoje i innych błędy techniczne

Metody pracy
Dyskusja, Metoda naśladowcza, zadaniowa-ścisła

Motto
„Uczcie się zwyciężać. Potraficie wiele zyskać, jeżeli poznacie swoje słabe strony i zrozumiecie konieczność zwiększania wysiłku podczas wykonywania zadań treningowych.”

TOK LEKCJI
Część wstępna 8 min
Zorganizowanie grupy
Motywacja do zajęć
Rozgrzewka

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE
Ćwiczenia porządkowe, zbiórka, powitanie. Podanie zadań lekcji
Sprawdzenie stanu gotowości do zajęć, sprawdzenie obecności

Rozgrzewka na lądzie
PW krążenia RR w przód *10
Podskoki z uniesieniem kolan *10

Obserwacja techniki pływania stylem motylkowym w wykonaniu ucznia klasy IIIA

Porównanie wykonywania ćwiczeń przez poszczególnych uczniów nagranych podczas ostatnich zajęć
Przekazanie kart oceny poszczególnych zadań

Przejście pod natryski

CZYNNOŚCI UCZNIA
Ustawienie się w dwu szeregu
Powitanie
Omówienie zasad samooceny
Dokładna obserwacja wykonywanych ćwiczeń wyłapywanie własnych błędów oraz bardzo dobrze wykonywanych ćwiczeń.

Część główna 30min
Kształtowanie umiejętności i doskonalenie sprawności

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE
Przepłynięcia 100m stylem zmiennym
Podział na grupy 2 osobowe.
Jeden uczeń wykonuje ćwiczenia starając się poprawiać technikę zgodnie z otrzymaną instrukcją, drugi obserwuje współpartnera, ocenia wykonanie, poprawia zauważone błędy wykonania.
Zmiana uczniów
Zapisanie punktów zgodnie z kartą ocen za poszczególne ćwiczenia.

CZYNNOŚCI UCZNIA
Przepłyniecie 25m NN do delfina z deską
Przepłyniecie 25m PR oraz NNN do delfina
Przepłyniecie 25m LR oraz NN do delfina
Przepłyniecie 25m delfinem Zapisywanie punktów za poszczególne zadania
Część końcowa7 min

Uspokojenie organizmu. Czynności organizacyjno porządkowe
ZADANIA SZCZEGÓŁOWE
Przepłyniecie spokojnie dystansu 100m wybranym stylem
Dokonanie całościowej analizy ustalenie oceny końcowej.

CZYNNOŚCI UCZNIA
Podsumowanie punktacji przekazanie pełnej informacji dotyczącej techniki stylu motylkowego.


Karta oceny techniki stylu motylkowego

Nazwisko ucznia ocenianego........................................

Punkty 2 4 6 Uwagi

Praca NN do delfina
> NN pracują razem
> drugie uderzenie mocniejsze,
> unoszenie bioder. poprzez płynny ruch

Praca Prawej ręki do delfina
> Prawa ręka przenoszona wyprostowana
> Uderzenie NN R w górze
> uderzenie NN R w dole
> Ramie nie pracujące ułożone wyprostowane) na wodzie przy głowie
> Głowa pierwsza wchodzi do wody
> Ułożenie ramienia na głowie
> Praca pod woda przyspieszona wyciągnięcie ramienia z wody wyprostowane wzdłuż ciała
> Pełna koordynacja pracy PR i nóg
> Oddech na 2

Praca Lewej reki do delfina
> Lewa ręka przenoszona wyprostowana
> Uderzenie NN R w górze
> uderzenie NN R w dole
> Ramie nie pracujące ułożone (wyprostowane ) na wodzie przy głowie
> Głowa pierwsza wchodzi do wody
> Ułożenie ramienia na głowie
> Praca pod woda przyspieszona wyciągniecie ramienia z wody wyprostowane wzdłuż ciała
> Pełna koordynacja pracy PR i nóg
> Oddech na 2

Delfin w pełnej koordynacji
> Oba ramiona przenoszone nad wodą jednocześnie
> Oddech na 2
> Pełna koordynacja kopnięć NN z pracą ramion
> Głowa pierwsza atakuje wodę
> Rozpoczęcie ruchu od uniesienia głowy
> Praca ramion pod wodą przyspieszona do pełnego wyprostowania ich wzdłuż ciała
> Płynna praca


24-20 Celujący
19-15 Bardzo dobry
14-12 Dobry
11-9 Dostateczny
8 Poprawny


Nazwisko ucznia oceniającego........................................
.........................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.