X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7152
Przesłano:
Dział: Języki obce

Sprawozdanie z realizacji podstawy programowej z języka angielskiego w klasach I - III gimnazjum

Język angielski – Elżbieta Ksiażkiewicz-Mroczka GIMNAZJUM– III ETAP EDUKACYJNY
Klasy I-III

W bieżącym roku szkolnym nadrzędnym celem nauczania języka angielskiego było rozwijanie kompetencji językowej i komunikacyjnej umożliwiającej porozumiewanie się w języku angielskim. W tym celu uczniowie klas gimnazjalnych przedstawiali na zajęciach edukacyjnych dialogi sytuacyjne, które przyczyniły się do rozwijania sprawności mówienia. Na bieżąco zgodnie z zaplanowanymi tematami uczniowie ćwiczyli samodzielnie formułowanie wypowiedzi pisemnych takich jak(opis, opowiadanie, list)według ściśle określonych ich cech charakterystycznych. Uczniowie poznali kulturę krajów anglojęzycznych. Wdrażałam uczniów do samokontroli i samodzielności w uczeniu się. Uczniowie gimnazjum posługują się podstawowym zasobem środków językowych(leksykalnych i gramatycznych), rozumieją proste, krótkie wypowiedzi. Dużo czasu w bieżącym semestrze poświęciłam na rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu(określanie głównej myśli słuchanego tekstu)i czytania tekstów ze zrozumieniem(określanie głównych wątków tekstu). Uczniowie podczas zajęć edukacyjnych wykorzystywali płyty do podręcznika w celu powtarzania i utrwalania wiadomości oraz rozwijania czterech sprawności językowych(mówienia, słuchania, czytania i pisania. Podczas zajęć edukacyjnych wykorzystywałam różnorodne techniki doskonalące sprawności językowe. W dalszym ciągu uczniowie mają problemy z wymową, a także formułowaniem krótkich wypowiedzi pisemnych. W klasie III gimnazjum prowadziłam zajęcia wyrównawcze w celu wyrównywania braków w wiadomościach uczniów zwłaszcza w zakresie zagadnień gramatycznych. Uczniowie byli oceniani na bieżąco poprzez kartkówki , testy ,odpowiedzi ustne. Starałam się systematycznie sprawdzać zadaną pracę domową. W klasie III gimnazjum został przeprowadzony test wałbrzyski z języka angielskiego, a także została dokonana analiza testu w wyniku, której można opisać stopień opanowania sprawności językowych uczniów i zaplanować działania doskonalące w II semestrze.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.