X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7091
Przesłano:

Plan zajeć rewalidacji indywidualnej

Imię i nazwisko ucznia: Marzena R.
Klasa: IIA Gimnazjum Nr 8 Specjalnej w Zamościu
Stopień niepełnosprawności: upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym
Prowadzący: Wioletta Witkowska

Plan opracowany na podstawie zaleceń i diagnozy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej (PPP) zawartych w orzeczeniu, oraz treści indywidualnego programu edukacyjnego (IPE), oceny wielospecjalistycznej

I.Wszechstronna stymulacja rozwoju psychomotorycznego uczennicy ze szczególnym uwzględnieniem jej zdolności adaptacyjnych do różnych sytuacji społecznych

1.Ćwiczenia rozwijające myślenie

-Analizowanie różnych sytuacji społecznych
(występujących w domu, szkole...), ćwiczenia w ocenianiu postępowania własnego (np: wobec płci przeciwnej, koleżanek) i innych, wyciąganie wniosków, podejmowaniu właściwych decyzji
-Wyjście z uczennicą do miejsc usługowych w celu samodzielnego załatwienia przez nią spraw:
*na poczcie (wysłanie listu)
*w punkcie kasowym (gdzie będzie mógł zapłacić rachunek)
* dokonania zakupów w sklepie (liczenie na kalkulatorze wartości produktów, przyporządkowanie wartości pieniądza)
*Dodawanie i odejmowanie przedmiotów, porównywanie, w naturalnych sytuacjach życiowych, aranżowanych sytuacjach dydaktycznych,
-Kształtowanie u uczennicy takich wartości jak empatia, serdeczność, takt, zrozumienie i otwarcie na problemy innych z wykorzystaniem opowiadań i ćwiczeń zawartych w książce
pt: „Zaczarowane słowa” D. Niewola
* czytanie i analizowanie treści
*ocenianie zachowania bohaterów, wyciąganie wniosków
* szukanie analogi sytuacji przedstawionych w opowiadaniach z sytuacjami, które spotykają uczennicę w rzeczywistości.
-Zabawa „Dokończ zdania”:
Ćwiczenie myślenia przez analogię typu:
- dokończ, co chcę powiedzieć: np.:,,Kiedy spotkamy na ulicy sąsiadkę to mówimy jej...... ...”
Układanie historyjek obrazkowych ilustrujących zagrożenia, które spotykają uczennicę, np.; palenie papierosów, przemoc fizyczna, psychiczna
lub uczennica otrzymuje 2-3 obrazki historyjki obrazkowej i sama wymyśla zakończenie.
- Słuchanie tekstu wyodrębnianie postaci, zdarzenia
-Nazywanie postaci i zdarzeń na ilustracji, w historykach obrazkowych,
-Próby poszukiwania, wskazywania związków przyczynowo -skutkowych
-Doskonalenie umiejętności nazywania czynności, stanów w naturalnych sytuacjach i na ilustracjach
-Wykrywanie niedorzeczności:
*na obrazkach przedstawiających sytuacje społeczne np. szkole podczas przerwy
*zdaniach i krótkich opowiadaniach dotyczących zachowania wobec rówieśników i osób starszych

2.Ćwiczenia rozwijające pamięć

- Dokonywanie klasyfikowania przedmiotów ze względu na podaną cechę
-Rozpoznawanie zmian w układach elementów
-Układanie obrazków z części PUZZLE
-Wyszukiwanie różnic, podobieństw między obrazkami
- ćwiczenia z Memory – TI- programy z internetu

3.Usprawnianie spostrzegania wzrokowego – dokładność spostrzegania

-Ćwiczenia rozwijające spostrzegawczość:
*dobieranie par jednakowych obrazków
*porównywanie obrazków różniących się drobnymi szczegółami
*rozpoznawanie treści obrazków prezentowanych w krótkich ekspozycjach
*układanie obrazków wg instrukcji słownej,
*ćwiczenia z Memory – TI- programy z internetu
*wykonywanie ćwiczeń z programów edukacyjnych komputerowych / szkolne środki dydaktyczne/
4.Usprawnianie percepcji słuchowej
-Rozpoznawanie dźwięków dochodzących z najbliższego otoczenia
-Identyfikowanie i rozróżnianie dźwięków
-Powtarzanie wierszyków, rymowanek nauka na pamięć
-Rozpoznawanie tytułów piosenek po usłyszanej melodii
-ćwiczenia z Memory – TI- programy z internetu
5.Usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej,
oraz rozwijanie sprawności manualnej
-Ćwiczenia rozmachowe (rozluźnienie napięcia mięśni ramienia i przedramienia)
*ćwiczenia z metody kinezjologii Dennisona
-Ćwiczenia manualne (usprawniające ruchy dłoni, nadgarstka i palców)
*modelowanie w plastelinie (kulki, wałeczki)
*nawlekanie koralików, przewlekanie sznurków przez otwory
*wycinanie w papierze z uwzględnieniem stopnia trudności
*wykonywanie ćwiczeń z programów edukacyjnych komputerowych / szkolne środki dydaktyczne/

II.Stała współpraca z opiekunami uczennicy celem ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych oraz udzielania pomocy adekwatnie do potrzeb

1.Troska o własne zdrowie- rozwój fizyczny
-Opracowanie we współpracy z rodzicami planu dnia dla uczennicy, przestrzeganie go
-Angażowanie uczennicy do pomocy w pracach domowych, samodzielnego wyjścia na drobne zakupy
-Zadawanie pracy domowej, egzekwowania jej wykonywania
-Ustalenie i konsekwentne przestrzegania zasad w domu i szkole
-Stała wymiana informacji na temat stanu zdrowia
Założenie i prowadzenie dzienniczka żywieniowego uczennicy
odwzorowywanie wpisów (nauka odpowiedzialności za systematyczne dokonywanie wpisów)
-Wykorzystywanie informacji w dzienniczku do ćwiczenia umiejętności czytania, przeliczania, obliczania zawartości cukru produktach z pomocą tabeli
-Oglądanie filmów, wyszukiwanie w Internecie informacji o chorobie cukrzycy
-Ćwiczenia w planowaniu jadłospisu
-Omawianie konsekwencji nie przestrzegania diety np.:otyłość

III.Wspomaganie nauki czytania i pisania
- Ćwiczenie umiejętności czytania wyrazów, prostych zadań
- Samodzielne pisanie swojego imienia i nazwiska, adresu
- Pisanie wyrazów ręcznie, oraz na klawiaturze komputera -ćwiczenia w odwzorowywaniu prostych zdań, krótkich tekstów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.