X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7016
Przesłano:

Plan pracy świetlicy

Plan pracy świetlicy szkolnej na rok 2008/09

Przygotowanie dokumentacji i zorganizowanie zespołu świetlicowego

- opracowanie planu pracy świetlicy
- ustalenie ramowego planu dnia
- kontrola odbioru dzieci przez rodziców i osoby upoważnione
- zapoznanie z zasadami bycia razem

Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie oraz poprawnego zachowania i wzajemnej życzliwości

- poznanie sytuacji życiowej wychowanków
- organizowanie zabaw, gier, turniejów
- wdrażanie do używania form grzecznościowych poprzez pogadanki, scenki , formy plastyczne
- budzenie szacunku do tradycji i symboli narodowych poprzez wpajanie pozytywnego myślenia i naukę historii narodowej, tradycji, świąt i zwyczajów
- rozwijanie samopomocy koleżeńskiej
- wyrabianie trwałych nawyków i sprzątanie po sobie
- wykonywanie prac użytkowo – porządkowych w świetlicy, dbanie o jej estetykę
- budzenie szacunku dla dobra wspólnego poprzez poszanowanie swojej i cudzej własności

Troska o fizyczne i psychiczne zdrowie dziecka

- zapoznanie z przepisami ruchu drogowego poprzez rozmowy, ćwiczenia praktyczne, edukacyjne gry planszowe, prace plastyczne
- stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych
- kształtowanie zdrowego trybu życia poprzez pogadanki, filmy, plakaty
- rozwijanie umiejętności wdrażania własnych poglądów, słuchania innych, samooceny
- zabezpieczenie odpowiedniego dożywiania (dyżury podczas obiadów)
- zapobieganie agresji i przemocy, wnikliwa obserwacja dzieci i doraźne reagowanie w sytuacjach konfliktowych
- włączenie dzieci ze świetlicy do udziału w konkursach oraz imprezach i uroczystościach wynikających z planu pracy szkoły
- zapewnienie czasu na dowolne zabawy zgodnie z upodobaniami dzieci
- prowadzenie zajęć ruchowych w formie gier, zabaw – wypoczynek czynny
- kształtowanie prawidłowej postawy dzieci podczas zajęć w świetlicy
- organizowanie spacerów, wycieczek
- wyrabianie świadomej dyscypliny, współdziałania w grupie – zawody, gry zespołowe
- kształtowanie pozytywnego myślenia, wiary we własne możliwości
- racjonalne dozowanie czasu wysiłku umysłowego i fizycznego dzieci podczas zajęć w świetlicy, zabawy wyciszające
- propagowanie zdrowego stylu życia poprzez naukę właściwego odżywiania, dbania o zdrowie, uprawiania sportów oraz pobytu na wolnym powietrzu
- rozładowanie napięć poprzez ekspresję ruchową

Rozwijanie zainteresowań, aktywności artystycznej, wrażliwości estetycznej, ekspresji twórczej i wyobraźni

- pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów oraz ich twórczego wykorzystania poprzez: zajęcia czytelnicze, zajęcia sportowe, słuchanie muzyki, naukę piosenek, zajęcia plastyczno – techniczne, poznanie różnych technik plastycznych (farby, kredki tusz czarny, origami, collage, wydzieranka, wycinanka, bibułki, ilustrowanie bajek)
- zabawy orientacyjno – porządkowe
- gry i zabawy dydaktyczne, krzyżówki, quizy, rebusy, gry planszowe
- zabawy plastyczne typu – domaluj, dorysuj
- ekspozycje prac dzieci
- udziały w konkursach plastycznych w świetlicy i na zewnątrz szkoły
- dekorowanie świetlicy zgodnie z porami roku i uroczystościami
- zabawy konstrukcyjne

Stworzenie warunków do osiągania powodzenia szkolnego wychowanków

- zorganizowanie miejsca do odrabiania lekcji
- zorganizowanie pomocy uczniom mniej zdolnym, zaniedbanym w nauce
- wykorzystanie zajęć czytelniczych, plastycznych i innych do kompensowania braków wiedzy szkolnej i deficytów rozwojowych
- zorganizowanie samopomocy koleżeńskiej
zaopatrywanie świetlicy w pomoce do zajęć

Współpraca z rodzicami wychowanków i instytucjami

- utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym rozmowy indywidualne z rodzicami

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.