X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7015
Przesłano:

Uczymy się pisać życiorys - scenariusz lekcji języka polskiego

Cele operacyjne:
-uczeń zna różne formy pisania życiorysu i pisze go z uwzględnieniem schematu kompozycyjnego,
-uczeń potrafi precyzyjnie wysławiać się podczas pisania własnego życiorysu ze zwróceniem uwagi na rzeczowość,zwięzłość,spójność i komunikatywność wypowiedzi,
-uczeń potrafi gromadzić niezbędne dane osobowe i właściwie, chronologicznie je uporządkować.

Metody:
-pogadanka kierowana,
-instruktaż,
-metoda praktyki pisarskiej-uczeń w roli badacza tekstów,
-poszukująca.

Formy pracy:
-zbiorowa,
-indywidualna.

Środki dydaktyczne:
-wzory życiorysów,
-papier kancelaryjny,
-K.Kumaniecki,Słownik łacińsko-polski,W-wa,
-W.Kopaliński,Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych,W-wa.

Przebieg lekcji:

Wstęp:
1.Nauczyciel sprawdza wykonanie pracy domowej przez uczniów polegającej na znalezieniu w odpowiednim słowniku definicji haseł:życiorys i biografia.Wskazani uczniowie odczytują definicje na forum klasy.
2.Na tablicy magnetycznej przyczepiony jest napis:Curriculum vitae.Nauczyciel prosi uczniów o odczytanie znaczenia powyższych słów w słowniku, czyli:curriculum:bieganie,tor gonitwy;vitae:życie,sposób życia.Wspónie precyzują ogólne znaczenie obu terminów,więc:życiorys.
3.Nauczyciel przedstawia cel lekcji, czyli opanowanie umiejętności redagowania życiorysu.Uczniowie zapisują temat lekcji.

Opracowanie:

1.Pogadanka skierowana do uczniów:życiorys nie jest pamiętnikiem i nie powinien zawierac żadnych osobistych zwierzeń.Należy go tak sprecyzowac,by w przyszłości pomógł w ubieganiu się o pracę podczas rozmowy kwalifikacyjnej.Warto więc poświęcic czas na staranne jego przygotowanie,wspominając przy tym o swych osiągnięciach,zainteresowaniach.Uczniowie wyrażają własne opinie na temat przydatności życiorysu.
2.Nauczyciel zapoznaje uczniów z tradycyjnym wzorem życiorysu oraz ze wzorami CV pisanymi w krajach europejskich(pokaz i omówienie):
a.forma tradycyjna,życiorys własny;
b.curriculum vitae.Uczniowie dyskutują wraz z nauczycielem na temat tego,która z form jest bardziej przejrzysta,trafna i komunikatywna w obecnych czasach. Dokonują wyboru formy życiorysu(decydują się na Curriculum vitae).
3.Uczniowie na prośbę nauczyciela gromadzą dane do napisania życiorysu(istotne fakty z życia)-zapis na tablicy i indywidualnie w zeszytach:
Imię i nazwisko:
Wiek:
Adres:
Data urodzenia:
Wykształcenie:
Praktyczne umiejętności:
Zainteresowania:
Plany na przyszłośc:

4.Uczniowie podejmują próbę zredagowania własnego życiorysu,korzystając przy tym ze słowników.
5.Kontrola i ocena życiorysów napisanych przez uczniów.Uczniowie poprawiają błędy,nanoszą poprawki.
6.Zapisanie polecenia zadania domowego:
Napisz własny fikcyjny życiorys na podstawie tego,jak wyobrażasz sobie siebie za np.kilkanaście lat.Wyjaśnienie plecenia zadania domowego,nagrodzenie uczniów aktywnych podczas lekcji ocenami pozytywnymi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.