X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6994
Przesłano:
Dział: Języki obce

What would you like to eat? - układanie dialogów w restauracji

KLASA VA

Cele ogólne:
- rozwijanie sprawności reagowania językowego oraz rozumienia słuchanych i czytanych wypowiedzi,
- kształtowanie umiejętności zadawania pytań i udzielania odpowiedzi w restauracji
- uświadamianie korzyści płynących z umiejętności zamawiania potraw w j. obcym,

Cele operacyjne:
1.Wiadomości.
a) Uczeń zna:
- zwroty używane do zamawiania potraw,
- nazwy potraw i składników.

b) Uczeń rozumie:
- treść usłyszanych i czytanych wypowiedzi,
- znaczenie zwrotów stosowanych do zamówienia potraw.

2.Umiejętności.
a) Uczeń w sytuacjach typowych potrafi:
- odpowiedzieć ustnie i pisemnie na pytanie w restauracji,
- zamówić,

b) Uczeń w sytuacjach problemowych potrafi
- wyszukać w tekście poszukiwane informacje,
- wykorzystać własny zasób słownictwa do udzielania dodatkowych informacji.

Metody i techniki:
- praca z tekstem,
- ćwiczenia w słuchaniu, mówieniu i pisaniu,
- ćwiczenia konwersacyjne.

Formy pracy:
- zbiorowa,
- praca w parach,
- indywidualna

Środki dydaktyczne:
- podręcznik ‘New English Zone 2’, kartki z produktami spożywczymi, plansze do gry w bingo.

PRZEBIEG LEKCJI

I. ROZGRZEWKA JĘZYKOWA

1. Powitanie. Sprawdzenie pracy domowej.
2. Przypomnienie słownictwa poznanego przez u. na ostatniej lekcji (słownictwo dotyczące jedzenia)

II. PREZENTACJA

3. Zapoznanie z tematem lekcji :
What would you like to eat – układanie dialogów w restauracji

a) Podręcznik str. 24. N-l zwraca uwagę uczniów na zdjęcie obok dialogu. Pyta o to, gdzie wg uczniów dialog się rozgrywa (odp. w restauracji, barze).
b) N-l włącza nagranie dialogu. Po wysłuchaniu, n-l pyta po polsku uczniów, o czym był wysłuchany tekst. N-l pyta o potrawy, które zostały zamówione. (chicken, chips)
c) N-l włącza nagranie dialogu po raz drugi. Uczniowie słuchają i powtarzają dialog.
d) Po wysłuchaniu n-l zwraca uwagę uczniów na formułowanie grzecznych próśb. Przypomina o użyciu słów proszę i dziękuję (please, thank you), kiedy znajdują się w restauracji
e) Uczniowie ćwiczą czytanie dialogu w parach

III. ĆWICZENIA W PISANIU

4. Uczniowie uzupełniają dialog w ćw. 2 str. 24, na podstawie wysłuchanego dialogu. w celu sprawdzenia uczniowie słuchają dialogu z nagrania

IV. ĆWICZENIA W MÓWIENIU

5. Ćw. 3 str. 24. N-l czyta menu. Uczniowie powtarzają nazwy potraw i składników. Wspólnie starają się przetłumaczyć niezrozumiałe wyrazy.
a) uczniowie pracują w parach. Jedna osoba jest kelnerem, druga klientem.
b) uczniowie, którzy wcielają się w rolę klientów przez chwilę czytają menu, w celu wybrania potraw
c) pomiędzy uczniami wywiązuje się dialog z użyciem słów z menu.
d) n-l chodzi po klasie monitując pracę uczniów, pomagając im, jeśli to koniecznie.
e) uczniowie głośno prezentują ułożone przez siebie dialogi
f) uczniowie zapisują je w zeszytach

PODSUMOWANIE LEKCJI

7. Zabawa Bingo- każdy u. zaznacza na planszy trzy obrazki. N-l czyta nazwy produktów spożywczych. Uczeń, który pierwszy trafi trzy skreślone przez siebie słowa, wstaje i mówi Bingo!

8. Poinformowanie u. o tym, co po dzisiejszej lekcji powinni samodzielnie umieć:
- zamówić danie w restauracji,
- grzecznie odpowiedzieć na pytania kelnera.

VI. ZADANIE PRACY DOMOWEJ
N-l poleca wykonanie ćw. 1-3 str. 22 w zeszycie ćwiczeń

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.