X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6991
Przesłano:

Kartka z pamiętnika - poznajemy kolejne pismo użytkowe. Scenariusz zajęć

Jolanta Bancewicz
Scenariusz zajęć – JĘZYK POLSKI
(gimnazjum specjalne)

Klasa – II gimnazjum
Czas trwania zajęć – 45 minut

Temat: Kartka z pamiętnika – poznajemy kolejne pismo użytkowe.

Cel główny: - doskonalenie umiejętności redagowania pisma użytkowego – pamiętnika,
- wdrażanie do dbałości o estetykę wykonywanego tekstu,

Cele operacyjne:
uczeń wie:
• że pamiętnik jest pismem użytkowym;
• jakie są zasady obowiązujące przy redagowaniu pamiętnika;
uczeń potrafi:
• zredagować kartkę z pamiętnika;
• budować tekst spójny pod względem logicznym i składniowym,
uczeń stosuje:
• w praktyce poznane zasady redagowania pamiętnika;
• zasady poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej;

Metody pracy:
podająca, oglądowa, poszukująca (problemowa), ćwiczeń praktycznych,
Formy pracy:
praca zbiorowa i indywidualna;
Środki dydaktyczne:
przykładowe teksty pism użytkowych z ich nazwami, karty pracy, laptop, projektor, tablica multimedialna, słowniki ortograficzne, kolorowe plansze z zasadami redagowania pamiętnika,

TOK ZAJĘĆ
I część zajęć:Wprowadzenie do tematu

Czynności nauczyciela
Nauczyciel:
- Sprawdza obecność.
- Przypomina uczniom informacje na temat poznanych już pism użytkowych.
- Rozdaje przykładowe teksty pism użytkowych (załącznik nr 1). Prosi uczniów o ich odczytanie i nazwanie. Na tablicy umieszcza napis „Pisma użytkowe” oraz nazwy rozdanych pism użytkowych.

Czynności ucznia
Uczniowie:
- Uważnie słuchają ogólnych informacji na temat pism użytkowych przedstawianych przez nauczyciela.
- Wymieniają poznane już pisma użytkowe.
- Każdy uczeń odczytuje otrzymany tekst, nazywa rodzaj pisma użytkowego i próbuje określić okoliczności, w których jest ono (pismo) stosowane. Następnie umieszcza rozpoznany tekst pod jego nazwą na tablicy (powstaje gazetka tematyczna – „Pisma użytkowe”).

II Część właściwa zajęć – ćwiczenia w redagowaniu kartki z pamiętnika
Czynności nauczyciela
Nauczyciel:
- Informuje o głównym celu zajęć.
- Zapisuje na tablicy temat lekcji.
- Przedstawia zasady obowiązujące przy redagowaniu pamiętnika (załącznik nr 2).
- Zadaje uczniom pracę polegającą na zredagowaniu kartki z pamiętnika na temat „Dzień z życia ucznia”.
- Przypomina o estetyce zapisu.

Czynności ucznia
Uczniowie:
- Uważnie słuchają.
- Zapisują temat lekcji.
- Uważnie słuchają informacji nauczyciela. Wskazują cechy charakterystyczne pamiętnika występujące w przykładowym tekście (projekcja tekstu na tablicy multimedialnej).
- Samodzielnie redagują kartkę
z pamiętnika na zadany temat. W miarę potrzeby korzystają ze słowniczków ortograficznych.

III część: zakończenie zajęć – podsumowanie i ocena pracy uczniów
Czynności nauczyciela
Nauczyciel:
- Omawia poprawność redagowanych tekstów.
- Ocenia zaangażowanie i pracę uczniów.
Czynności ucznia
Uczniowie:
- Słuchają wypowiedzi nauczyciela na temat wykonanego zadania oraz zapoznają się z oceną ich pracy w czasie zajęć.

Załącznik nr 1.
Zawiadomienie
Spółdzielnia mieszkaniowa „Nasz Dom” zawiadamia,
że w dniach 6-7 listopada 2009 r. nastąpi przerwa
w dostawie ciepłej wody w budynkach przy ul. Królowej Jadwigi 15.

Życzenia
Z okazji zbliżających się imienin życzę Ci, Kochana Ciociu, wszelkiej pomyślności, zdrowia i samych radosnych chwil
Twoja siostrzenica Ela

Pozdrowienia
Serdeczne pozdrowienia spod słonecznych i pięknych Tatr
przesyła Marek

List
Wiłkowo, 23. 01. 2010 r.

Cześć Małgosiu!

Na początku mojego listu chciałabym Cię serdecznie pozdrowić. Już dawno się nie widziałyśmy, więc postanowiłam do Ciebie napisać. Ciekawa jestem co u Ciebie? Jak się ma Twój Brat i Twoi Rodzice? Jak Ci idzie w szkole?
U mnie wszystko dobrze. Wprawdzie jestem trochę przeziębiona i właśnie siedzę w domu, ale mam czym się zająć. Ciekawa jesteś czym? Wyobraź sobie, że spełniło się moje marzenie i dostałam na urodziny psa. Teraz już nie czuję się samotna, nawet jak rodzice długo nie wracają z pracy. O, teraz też siedzi przy mnie i szczeka – pewnie Cię pozdrawia.
Napisz mi, co nowego u Ciebie i Twojej Rodziny. Jeszcze raz Cię pozdrawiam i czekam na Twój lis
Ania

Zaproszenie
Miejski Dom Kultury w Wiłkowie serdecznie zaprasza
na spotkanie z poetami ziemi wiłkowieckiej, które odbędzie się 10 lutego 2010 r. w sali widowiskowej. Początek spotkania o godz. 18.00. Wstęp wolny.

Wezwanie
Wiłkowo, dnia 10.10.2009 r.

Pani
Maria Kowal
ul. Słowiańska 8/1
38-530 Bogoryja

W związku z przedłużającą się nieobecnością
w szkole Pani syna, Jacka Kowala, ucznia klasy I gimnazjum, wzywam Panią do natychmiastowego dowiezienia dziecka do Ośrodka.
Wychowawca klasy
Anna Misiun

Ogłoszenie
Dnia 18 lutego 2010 r. o godz. 9.00 w auli szkolnej odbędzie się konkurs ortograficzny dla klas gimnazjalnych. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie w bibliotece swojego udziału do 15 lutego 2010 r.
Organizatorzy:
członkowie koła ortograficznego

Wśród pism użytkowych, wykorzystanych w I etapie zajęć, znalazły się jeszcze: podanie i życiorys.

Załącznik nr 2. (wykonany w formie kolorowych plansz)

Zasady redagowania pamiętnika:
1. Nadawca = Odbiorca
2. Narracja pierwszoosobowa (narrator to uczestnik lub obserwator zdarzeń)
3. Opis faktów, zdarzeń z przeszłości (stosowanie czasu przeszłego)
4. Obok faktów zawarte są przemyślenia, przeżycia, refleksje, uczucia
5. Uczucia wyrażane są za pomocą słów,
ale i znaków interpunkcyjnych (???, !!!, ....)
6. Nieważna chronologia opisywanych zdarzeń
7. Dopuszczalne powtórzenia, używanie potocznego słownictwa, malowanie, cytowanie wypowiedzi

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.