X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 69
Przesłano:

Realizacja zadań dotyczących naszego miasta i regionu

Zgodnie z założeniami reformy szkoła ma wychować człowieka twórczego, otwartego i pewnie poruszającego się w świecie wartości. Dlatego bardzo ważne jest kształtowanie w młodym pokoleniu Polaków poczucia tożsamości regionalnej jako podstawy zaangażowania się w funkcjonowanie własnego środowiska, regionu i ojczyzny. Zajęcia propagujące walory najbliższego otoczenia i regionu chronią ucznia przed zagubieniem w kulturze masowej i anonimowej społeczności. Dlatego warto poświęcać czas w celu poznania tych walorów, a przez to doceniania przez dzieci ich bezpośredniego otoczenia, a w rezultacie i zintegrowania z nim. Odpowiednie przygotowanie i poprowadzenie zajęć ma duże znaczenie dla kształtowania umiejętności samodzielnego zdobywania wiadomości, dzielenia się nimi, jak i umiejętności pracy w grupie.
Mając na uwadze stosowanie propagandy książek czasopism oraz oddziaływanie środkami wizualnymi, a także przygotowanie do korzystania z zasobów informacyjnych własnej biblioteki i innych placówek co roku organizowałam cykl zajęć dotyczących naszego miasta i regionu. Jest to już tradycją w naszej szkole.

Cykl zajęć regionalnych organizowanych przeze mnie zawsze nosi nazwę "Znam swój region i miasto". W pierwszym etapie uczniowie mieli okazję zapoznać się ze zbiorami bibliotecznymi przedstawiającymi nasze miasto w różnych aspektach. Wystawa nosiła tytuł „Lubin dawniej i dziś.”
Co roku zapraszałam gości. Byli to przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubińskiej.
W ostatnich latach gościliśmy w czytelni :
- Edwarda Ripella - prezesa TMZL, który przedstawił nam replikę księgi z zapiskami o początkach Lubina oraz opowiadał o historii naszego miasta;
- Henryka Rusewicza - autora książki o zabytkach powiatu lubińskiego;
- Zbigniewa Warczewskiego red. naczelnego książki o Lubinie .

Część główną zajęć stanowił konkurs wiedzy o Lubinie, w którym uczestniczyły delegacje klas piątych. Pytania konkursowe podzielone były na kilka etapów. Pierwszy etap stanowiły pytania dotyczące historii naszego miasta i regionu. W drugiej części należało odgadnąć co przedstawiają zdjęcia wywieszone na planszy.

Trzecią część stanowiły pytania, które losowano w kopertach. Oto ich zawartość:

o Jeśliby przyjechali goście i chcieliby nocować w hotelu jaki byś im polecił/a i dlaczego? Wymień co najmniej 3 znane Ci hotele i określ gdzie się znajdują.

o Przyjeżdża delegacja uczniów z innego miasta. Masz za zadanie pokazać placówki sportowe w naszym mieście. Gdzie prowadzisz gości, aby miło spędzili czas? Przedstaw 3 miejsca ( do wyboru ) i opowiedz o nich .

o Pokaż gościom 3 zabytki naszego miasta. Opowiedz o nich tak, aby zwiedzający wiedzieli co oglądają.

o Goście proszą aby zorganizować im popołudnie kulturalno- rozrywkowe .Zaproponuj 3 miejsca i opowiedz jak tam mogą spędzić czas.

o W naszej szkole przebywa delegacja z innego państwa. Masz za zadanie pokazać takie obiekty, które są chlubą naszego miasta( co najmniej 3 ). Gdzie prowadzisz delegację i co opowiesz o nich?

Dalszą część konkursu stanowią zadania dotyczące planu miasta i umiejętnego korzystania z niego. Należało prawidłowo umieścić podpisy brakujące na kserokopiach planu.

Ostatni etap dotyczył porównania i odszukania tych samych miejsc w dawnych czasach i istniejących współcześnie.

Myślę, że zarówno wystawa jak i spotkania oraz konkurs pobudziły aktywność poznawczą uczestników oraz głębsze zainteresowanie się własnym regionem. Mam nadzieję, że takie powiązanie bezpośredniego kontaktu, obserwacji i działalności praktycznej stanowi dobre rozwiązanie na zrealizowanie założeń programowych edukacji regionalnej oraz doskonalenia umiejętności wyszukiwania i dzielenia się wiadomościami.

Uczniowie klas młodszych mieli możliwość wykazania się znajomością zabytków w postaci prac plastycznych przedstawiających ulubione obiekty.
Były też prace literackie tworzone przez uczniów klas VI. Tematem pracy były:
Moje wrażenia po obejrzeniu wystawy pt. " Lubin dawniej i dziś".

Wszystkie swoje działania przy popularyzacji materiałów o regionie staram się zawsze skupiać na pomocy w wyszukiwaniu i przyswojeniu wiedzy na ten temat oraz jej wykorzystaniu w praktycznym działaniu. Sposób ten , moim zdaniem, daje możliwość wzbudzenia zainteresowania swoim regionem i jego kulturą, a także kształtowania świadomości przynależności do określonej wspólnoty. Każde środowisko geograficzne, społeczne i kulturowe, nawet najmniejsze otoczenie, kryje w sobie walory nie w pełni odkryte, a przez to nie w pełni doceniane i wykorzystane dlatego za każdym razem staram się je , wspólnie z uczniami, odkrywać.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.