X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 67
Przesłano:

Konspekt lekcji języka angielskiego o Londynie dla klasy piątej szkoły podstawowej

Konspekt lekcji języka angielskiego o Londynie dla klasy piątej szkoły podstawowej
Nauczyciel: mgr Sylwia Urban
Przedmiot: język angielski
Klasa: V szkoły podstawowej
Temat: London. Czytanie tekstu o Londynie

CELE LEKCJI
Cel ogólny: poszerzenie wiedzy o stolicy Wielkiej Brytanii
Cele szczegółowe w zakresie wiadomości: uczeń zna podstawowe słownictwo
Cele szczególowe w zakresie umiejętności:

Poziom podstawowy:
uczeń rozumie tekst korzystając ze słowniczka
uczeń poprawnie rozwiązuje zadania typu true or false i muliple choice
uczeń potrafi poprawnie uzupełnić zdania dotyczace tresci tekstu

Poziom ponadpodstawowy:
uczeń rozumie tekst bez pomocy słowniczka
uczeń z rozsypanych wyrazów tworzy poprawne gramatycznie zdania

PRZEBIEG LEKCJI:
1. Czynności organizacyjne:
sprawdzenie obecności
podzielenie klasy na trzy- lub czteroosobowe grupy

2. Wprowadzenie do tematu zajęć:
krótka rozmowa o stolicy Wielkiej Brytanii
przypomnienie podstawowego słownictwa związanego z omawianym tematem np.: the Queen, capital, river

3. Rozdanie kopii tekstu i objaśnienie zadania:
Zadaniem każdej z grup jest zapoznanie sie z trescią tekstu i zapamiętanie jak największej liczby informacji w określonym przedziale czasu (ok. 10 min.). Każda z grup dostaje również ulotki przedstawiające niektóre z miejsc opisanych w tekście, które pomogą uczniom w jak najlepszym zapamiętaniu informacji. Po upływie czasu uczniowie odkładają kserokopie tekstu i ulotki.

4. Rozdanie kartek z zadaniami i objaśnienie ćwiczeń:
Uczniowie w grupach rozwiązują trzy zadania sprawdzające ile zapamiętali z tekstu.

5. Wspólne sprawdzenie ćwiczen:
Każda z grup podaje swoją odpowiedż na daną cześć ćwiczenia, a następnie nauczyciel podaje prawidłowe rozwiązanie. Za każdą prawidłową odpowiedż grupa dostaje jeden punkt. W przypadku ćwiczenia trzeciego poprawne zdania zapisywane są na tablicy.

6. Ponowne rozdanie kopii tekstu, omówienie pracy domowej oraz nagrodzenie członków zwycięskiej grupy plusami.

Formy pracy: praca w grupach

Pomoce dydaktyczne: kserokopie tekstu o Londynie, kserokopie zadań, ulotki opisujące niektóre z opisywanych miejsc w Londynie np.: Westminster Abbey, the Tower of London itp., tablica

Przewidywane problemy:
część uczniów może nie brać czynnego udziału w lekcji zbytnio polegając na swoich bardziej aktywnych kolegach z grupy dklateg nauczyciel musi na bieżąco kontrolować pracę każdej z grup
problemy z tworzeniem poprawnych gramatycznie zdań

TEKST O LONDYNIE DO WYKORZYSTANIA NA LEKCJI

London is the capital of Great Britain. It lies upon the River Thames.
Buckingham Palace is the home of the Queen. Usually at 11.30 soldiers at Buckingham Palace \\"change the guard\\".
The Tower of London is the museum where you can visit the Bloody Tower and see the Crown Jewels. Yeoman Wardens (also called Beefeaters) can tell you about the history of this famous place.
St. Paul\\\'s Cathedral was built by Sir Christopher Wren after the Fire of London (1666)
Westminster Abbey is more than 900 years old. It\\\'s the church where English kings and queens are crowned.
The Houses of Parliament are famous for their clock - Big Ben.
The Prime Minister lives at 10 Downing Street.
You can\\\'t forget about the tube. Lots of people travel to work by tube.
Other places worth visiting are:Trafalgar Square, the British Museum, the National Gallery, Madame Tussaud\\\'s and many, many more...

Glossary:
capital -stolica
it lies upon- leży nad
soldier - żołnierz
change the guard - zmieniać wartę
the Crown Jewels - klejnoty koronne
place - miejsce
was built -została zbudowana
abbey - opactwo
are crowned - są koronowani
the Prime Minister - premier
the tube - metro
worth visiting - warte zwiedzenia
many more - wiele innych

ZADANIA DO WYKONANIA

SPRAWDŻ ILE ZAPAMIĘTAŁEŚ!
EXERCISE 1: Zaznacz prawidłową odpowiedż

1. Tamiza to po angielsku:
a) the Tems
b) the Thames
c) the Thamise

2. Changing of the guard odbywa się przy:
a) Buckingham Palace
b) The Tower of London
c)Westminster Abbey

3. Premier mieszka przy:
a) 10 Downing Street
b)10 Downing Palace
c) 10 Street Downing

4. W którym roku miał miejsce słynny pożar Londynu?
a) 1066
b) 1666
c) 1926

5. Słynny zegar z wieży the Houses of Parliament to:
a) Big Paul
b) Big Ben
c) Big Clock

EXERCISE 2: Zaznacz poniższe zdania jako prawdziwe (T- true) lub fałszywe (F-false)

1. Buckingham Palace is the home of the Queen.
2.Usually at 10.30 soldiers at Buckingham Palace \\"change the guard\\".
3. At the Tower of London you can see the Bloody Tower.
4.Yeoman Wardens are also called Cheeseeaters.
5. Westminster Abbey is a church.

EXERCISE 3: Z podanych słów ułóż zdania:

1. is London of Great capital the Britain
2. the is Buckingham of the Palace home Queen
3.by of travel to people work Lots tube
4. London is The of a museum Tower
5. Prime Downing lives at 10 The Minister Street

HOMEWORK: Dokończ następujące zdania:

1. Queen Elisabeth II lives at ...
2. Yeoman Wardens can tell you the history of ...
3. London lies upon ...

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.