X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6500
Przesłano:
Dział: Wywiad

Kwestionariusz wywiadu z nauczycielem ucznia promowanego do klasy IV

IMIĘ I NAZWISKO........................................

ZACHOWANIE UCZEŃ

ZAWSZE
CZĘSTO
NAJCZĘŚCIEJ
NIE

- aktywny na zajęciach

- zna i respektuje reguły i zasady dotyczace norm współżycia w klasie
- umie współpracować z kolegami w grupie
- potrafi kulturalnie zachować się w miejscach
publicznych
- nadpobudliwy ruchowo
- systematycznie uczęszcza na lekcje
- okazuje szacunek dorosłym

EDUKACJA POLONISTYCZNA UCZEŃ
1. Uczeń wypowiada się na dany temat w sposób :
a) pełny
b) częściowy
c) minimalny

2. Uczeń posiada zasób słownictwa:
a) bogaty
b) ubogi
c) średni

3. Uczeń czyta:
a) płynnie i wyraziście zdaniami
b) sylabizuje
c) głoskuje
d) wyrazami
4. Uczeń rozumie :
a) czytany tekst
b) słuchany tekst
c) czytany i słuchany tekst

5. Uczeń potrafi zredagować poznane formy wypowiedzi pisemnej w sposób :
a) pełny
b) częściowy
c) minimalny
d) nie potrafi

6. Pismo ucznia jest :
a) kształtne
b) niekształtne
c) mieści się w liniaturze
d) nie mieści się w liniaturze

7. Uczeń zna zasady ortograficzne

TAK NIE

8. Uczeń :
a) potrafi poprawnie zapisać wyrazy z : rz , ż ó,u ę,ą
b) potrafi zapisać poprawnie wszystkie wyrazy
c) popełnia błędy ortograficzne
d) popełnia błędy fonetyczne

9. Uczeń popełnia więcej błędów przy pisaniu:
a) z pamięci
b) ze słuchu

10. Poziom osiągnięć ucznia z gramatyki:
a) pełny
b) częściowy
c) minimalny *

*Największą trudność sprawia mu ........................................
........................................

11. Uczeń ma największe problemy z :
a) czytaniem
b) pisaniem
c) gramatyką


EDUKACJA MATEMATYCZNA

12. Uczeń :
a) potrafi czytać i pisać liczby w zakresie 100
b) nie potrafi czytać i pisać liczby w zakresie 100
c) potrafi czytać i pisać zakresie .................

13. Uczeń pojęcia : liczba – cyfra
a) rozróżnia
b) nie rozróżnia

14. Uczeń potrafi liczyć:
a) w pamięci
b) na konkretach

15. Uczeń umie :
a) dodawać w zakresie 100
b) odejmować w zakresie 100
c) mnożyć
d) dzielić
e) posiadł wszystkie umiejętności
f) posiadł umiejętności w zakresie .........
g) nie posiadł tych umiejętności

16. Uczeń zna praktyczne zastosowanie liczb rzymskich TAK NIE

17. Uczeń rozróżnia figury geometryczne TAK NIE

18. Uczeń:
a) potrafi rozwiązywać proste zadania tekstowe
b) potrafi rozwiązywać złożone zadania tekstowe
c) nie potrafi rozwiązywać zadań


EDUKACJA ŚRODOWISKOWA

19. Poziom osiągnięć ucznia:
a) pełny
b) częściowy
c) minimalny

20. Uczeń :
a) ma problemy ze wskazywaniem kierunków świata
b) nie ma problemów


UMIEJĘTNOŚCI ARTYSTYCZNE I RUCHOWE

21. Prace ucznia są: *
a) estetyczne
b) nieestetyczne
c) bogate w szczegóły
d) ubogie
e) twórcze
f) odtwórcze
* podkreślić właściwe

22. Uczeń :
a) sprawny ruchowo
b) mało sprawny ruchowo

23. Uczeń reaguje na sygnały wzrokowe i słuchowe:
a) szybko
b) wolno

24. Uczeń :
a) nie ma problemów z orientacją przestrzenną
b) ma problemy (jakie?)
........................................


NIEPOWODZENIA SZKOLNE

25. Niepowodzenia szkolne :
a) wystąpiły
b) nie wystąpiły

Jeżeli wystąpiły , to jakie ? ........................................
........................................

Niepowodzenia wynikały z przyczyn:
a) społeczno-ekonomicznych
b) trudności w nauce

KONTAKTY Z RODZICAMI

26. Rodzice kontaktowali się z wychowawcą :
a) systematycznie
b) sporadycznie
BADANIA DZIECKA

27. Uczeń :
a) był badany ( gdzie?) ........................................
b) nie był badany

28. Uczeń :
a) nie posiada opinii orzeczenia
b) posiada opinię orzeczenie o ........................................
........................................

29. Uczeń realizuje obowiązek szkolny zgodnie z wiekiem TAK NIE*

* Odroczony w klasie .......................... .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.