X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 552
Przesłano:
Dział: Wywiad

Metody pracy - kwestionariusz wywiadu dla nauczyciela

Dotyczy metod zabawowych stosowanych w nauce,

i wpływających na technikę i tempo czytania.


1.Jakie ma Pani wykształcenie?

2.Jaki ma Pani staż pracy?

3.Jaki posiada Pani stopień awansu zawodowego?

4.Czy posiada Pani dodatkowe kwalifikacje?

5.Czy brała Pani udział w doskonaleniu w ostatnich dwóch latach?

6.Czy jest Pani zadowolona z pracy , którą Pani wykonuje ?

7.Czy szkoła zapewnia odpowiednie warunki do pracy z dzieckiem i posiada wystarczającą bazę dydaktyczną?

8.W jaki sposób przygotowuje Pani do zajęć?

9.Jak często przy przygotowaniu i prowadzeniu zajęć korzysta Pani z komputera ?

10.Czy wykorzystuje Pani Edukacyjne Programy Multimedialne na zajęciach z dziećmi?

11.Czy stosowane przez Panią pomoce dydaktyczne motywują dzieci do nauki czytania?

12.Czy zna Pani metody zabawowe wykorzystywane w nauce czytania?

13.W jaki sposób Pani zdobyła wiedzę na temat metod zabawowych stosowanych w nauce czytania ?

14.Jakie metody i środki dydaktyczne stosuje Pani w nauce czytania?

15.Jaki jest stopień pobudzenia emocjonalnego dzieci podczas zajęć ?

16.Na ile efektywnie wykorzystuje Pani czas zajęć na naukę czytania?

17.Które metody zabawowe wg Pani poprawiają tempo czytania i motywują dzieci do pracy z tekstem ?

18.Czy szkoła organizuje dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z wykorzystaniem metod zabawowych ułatwiających naukę czytania ?

19. Czy Pani, też prowadzi takie zajęcia?

20.Czy zna Pani możliwości i potrzeby dzieci?

21.Jakie są zdaniem Pani najczęstsze przyczyny trudności dzieci w nauce czytania?

22.Czy dzieci mające trudności w nauce mogą oczekiwać pomocy ?

Na czym ona polega?

23.W jaki sposób pracuje Pani z dziećmi, które mają trudności w nauce czytania?

24.Czy dzieci z trudnościami w czytaniu biorą udział w dodatkowych zajęciach organizowanych przez szkołę?

25.Czy Pani jest zadowolona z końcowych efektów nauki czytania, przy wykorzystaniu metod zabawowych ?

26.W jakim stopniu stosowane metody motywowały dzieci do nauki czytania?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.