X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6404
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program koła języka i kultury niemieckiej

Klasy IV-VI
----------------------

Wstęp
Program przeznaczony jest dla uczniów klas IV i V,którzy przejawiają zainteresowanie językiem i kulturą niemiecką oraz chcą opanować podstawy języka niemieckiego w zakresie minimum komunikacji językowej.
Program będzie realizowany na zajęciach koła języka i kultury niemieckiej w
SP3 w Sanoku w wymiarze 1 godziny tygodniowo przez 2 lata.
Utworzenie koła języka i kultury niemieckiej wynika z zainteresowania nauką języka niemieckiego okazywanego przez uczniów klas IV i ich rodziców.
Wynika to z faktu,że wiele rodzin ma krewnych i znajomych w krajach niemieckojęzycznych. Założeniem programu jest kształcenie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim w konkretnych sytuacjach życia codziennego ,a także poznanie elementów kultury niemieckiego obszaru językowego. Program jest nastawiony na pobudzanie aktywności uczniów.

Cele programu
-kształcenie sprawności rozumienia języka niemieckiego oraz czytania ,pisania i mówienia w tym języku.
-rozwijanie w uczniach wiary we własne możliwości językowe.
-przygotowanie uczniów do samodzielnego uczenia się języka niemieckiego
-kształcenie umiejętności rozumienia i stosowania wyrażeń z języka codziennego.
-zapoznanie uczniów z elementami kultury i tradycji krajów niemieckojęzycznych
-kształcenie umiejętności współdziałania i pracy w grupie

Treści programowe
-liczebniki 1-100
-formy powitań i pożegnań
-dane osobowe
-zadawanie pytań o dane osobowe
-zaimki pytające
-alfabet niemiecki
-opisywanie wyglądu i charakteru osób
-zainteresowania i upodobania
-członkowie rodziny
-przybory szkolne
-przedmioty nauczania
-plan lekcji
-kolory
-czynności wykonywane na lekcjach
-czas wolny
-zajęcia pozaszkolne
-dni tygodnia
-komputer i internet
-wiadomości internetowe,listy
-zwierzęta domowe
-święta i tradycje niemieckie:
Adwent
Boże Narodzenie
Wielkanoc

Osiągnięcia uczniów
Uczeń:
-liczy w zakresie 1-100 i wykonuje proste działania arytmetyczne
-zapisuje słownie liczby
-wita się i żegna z rówieśnikami oraz osobami dorosłymi
-podaje podstawowe informacje o sobie
-pyta rozmówcę o dane osobowe
-zna kraje niemieckojęzyczne i ich stolice
-wyszukuje podstawowe informacje w tekście słuchanym lub czytanym
-zna i stosuje zaimki osobowe
-odmienia poznane czasowniki przez osoby
-zna alfabet niemiecki
-przeliterowuje imiona i nazwiska
-zna nazwy członków rodziny
-zna przymiotniki opisujące wygląd i charakter człowieka
-opisuje wybrane osoby oraz członków rodziny
-zna zaimki dzierżawcze
-stosuje poprawny szyk wyrazów w zdaniach twierdzących,pytających i przeczących
-zna nazwy przyborów szkolnych
-krótko opisuje wybrane przybory szkolne
-zna przedmioty nauczania
-opowiada o zainteresowaniach
-pisze krótkie listy internetowe na podstawie podanych informacji
-poprawnie stosuje rodzajniki
-tworzy pytania do wyróżnionych części zdania
-nazywa i zapisuje dni tygodnia
-zna i stosuje słownictwo dotyczące komputera i Internetu
-tworzy dialogi wg wzoru
-potrafi przygotować list gończy
-wykorzystuje informacje z tabelki do opisu osób i pisania listu
-zna nazwy zwierząt domowych i potrafi je opisać
-zna słownictwo związane z Adwentem
-zna niemieckie tradycje i zwyczaje związane z Adwentem
-zna podstawowe słownictwo oraz niemieckie tradycje i zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem
-śpiewa niemiecką kolędę
-zna słownictwo oraz niemieckie tradycje związane z Wielkanocą
-pisze wg wzoru kartki świąteczne z życzeniami

Metody osiągania celów.
Równoczesne rozwijanie 4 podstawowych sprawności językowych będzie realizowane przy pomocy następujących metod i technik:
Rozumienie ze słuchu
-uzupełnianie tekstów z lukami
-wybór odpowiedzi[prawda-fałsz]
-ustalanie kolejności ilustracji do tekstu
-ustalanie kolejności fragmentów tekstu
-wypełnianie tabel
Mówienie
-nauka rymowanek,wierszy,piosenek
-inscenizowanie konkretnych sytuacji
-dialogi wg przedstawionego wzoru
-opis słowny osób i rzeczy
-opis rysunków,zdjęć,historyjek obrazkowych
Czytanie
-znajdowanie słów „kluczy”
-wybór opcji [prawda-fałsz]
-łączenie tekstu z ilustracjami
-uzupełnianie brakujących informacji
-odpowiedzi na pytania do tekstu
Pisanie
-przepisywanie z tablicy
-uzupełnianie luk
-uzupełnianie formularzy,ankiet,tabel
-podpisywanie ilustracji
-ćwiczenia ortograficzne;brakujące litery,końcówki wyrazów
-pisanie e-maili,życzeń,zaproszeń,pozdrowień

Bibliografia
1.J.Brzeziński-„Nauczanie języków obcych dzieci”,Warszawa 1987
2.H. Komorowska-„Metodyka nauczania języków obcych”,W-wa 1999
3.H. Komorowska-„O programach prawie wszystko”,W-wa 1999
4. A. Potapowicz-„Punkt,podręcznik języka niemieckiego dla klas 4”
Warszawa 2006
5.Adresy internetowe:
-www.e-niemiecki.pl
-www.goethe.pl
-www.deutsch.edu.pl
-www.wsipnet.pl

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.