X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6289
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin korzystania z Sali Doświadczania Świata

1. Sala doświadczania świata jest miejscem przeznaczonym do zajęć stymulacji polisensorycznej i relaksacji.
2. Na sali mogą prowadzić zajęcia jedynie osoby, które ukończyły kurs.
3. Z sali korzystać mogą wszyscy wychowankowie ośrodka oraz osoby z zewnątrz po uzgodnieniu i pod opieką przeszkolonych pracowników SOSW.
4. Wyposażenie sali jest dobrem społecznym, nad którym opiekę sprawuje przebywający w niej nauczyciel (odpowiada za jego stan).
5. Opiekun korzystający z sali zobowiązany jest do wpisania się w zeszyt ewidencji.
6. Z sali może korzystać maksymalnie 4 wychowanków + opiekun.
7. Uczniowie mogą przebywać w Sali wyłącznie pod opieką nauczyciela.
8. Nauczyciel przystępując do zajęć w Sali doświadczania świata powinien upewnić się , że sala i znajdujące się w niej wyposażenie nie są uszkodzone.
9. Jeżeli sala, stan sprzętów i urządzeń nie spełnia warunków bezpieczeństwa lub są uszkodzone ma obowiązek zgłosić nieprawidłowości dyrektorowi celem ich nie-zwłocznego usunięcia lub naprawy.
10. Przed wejściem do Sali odzież wierzchnią należy pozostawić w szatni.
11. Wstęp do Sali możliwy jest tylko po zdjęciu obuwia.
12. Do sali zabrania się wnoszenia pokarmów, napojów, przedmiotów i substancji, które mogą uszkodzić lub zniszczyć wyposażenie.
13. Każda klasa czy zespół korzystający z Sali jest odpowiedzialny za panujący w niej ład i porządek.
14. Po skończonych zajęciach nauczyciel ma obowiązek:
- zapisać się w specjalnie przeznaczonym do tego zeszycie
- sprawdzić stan znajdujących się w sali sprzętów i zapisać ew. uszkodzenia
- upewnić się, że wszystko znajduje się na swoim miejscu
- odłączyć wszystkie urządzenia od dopływu prądu
- przewietrzyć salę.
15. Znajdujące się w sali sprzęty i urządzenia należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem.
Zabrania się:
- wchodzenia na łóżko wodne więcej niż 2 osobom jednocześnie (max. 100kg)
- skakania po łóżku wodnym, torze świetlno-dźwiękowym, ścieżce fakturowej, platformie
- uderzania przedmiotami w lustra, kolumny bulgoczące, lampy
- szarpania światłowodów, rur i innych wystających elementów
- używania emitera zapachów i urządzenia do baniek mydlanych bez sprawdzenia poziomu znajdujących się w nich płynów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.