X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6221
Przesłano:

Dziedzictwo starożytności - powtórzenie kl. 5

Przedmiot: historia i społeczeństwo
Klasa: V

Temat: Dziedzictwo starożytności – powtórzenie.

Treści programowe:
- daty, pojęcia i postacie starożytności.

Cele ogólne:
- podsumowanie i utrwalenie wiadomości o osiągnięciach państw starożytnych.
Cele szczegółowe:
Po zakończonych zajęciach uczeń:
- potrafi pisemnie opracować zagadnienia na sprawdzian, które zawierają najważniejsze informacje ze starożytności,
- odczytuje teksty źródłowe i odpowiada na pytania z nimi związane,
- ujmuje treści historyczne w związki przyczynowo – skutkowe.

Kształcone umiejętności:
- ocenianie własnej nauki,
- poprawne posługiwanie się językiem ojczystym,
- przygotowanie do publicznych wystąpień,
- odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy,
- rozwijanie sprawności umysłowych.

Środki dydaktyczne:
- podręcznik,
- teksty źródłowe,
- karty pracy,
- zestaw pytań do gry dydaktycznej.

Metody:
- elementy dramy (stop klatka) - ,,Jaka to dyscyplina”
- gra dydaktyczna,
- pogadanka,
- analiza tekstu źródłowe (karta pracy),
- praca plastyczna.

Czas:
- 1 godzina lekcyjna.

Faza I: wprowadzająca
1. Zaprowadzenie ładu. Sprawdzenie obecności.
2. Rekapitulacja wtórna.
- Jakie poznaliśmy rodzaje pisma?
3. Sprawdzenie pracy domowej.
4. Zapisanie tematu lekcji oraz poinformowanie o głównych celach lekcji.
5. Ogniwo wiążące.
- Wkład starożytnych w rozwój cywilizacji (pogadanka)

Faza II: rozwijająca

1. Gra dydaktyczna: ,,1 z 10”
- Nauczyciel przypomina zasady gry,
- Nauczyciel przeprowadza grę i ocenia pracę uczniów.
(Nauczyciel wybiera 10 uczniów, którzy ustawiają się pod tablicą i odpowiadają w trzech rundach na losowo wybrane pytanie. Trzy pierwsze osoby otrzymują ocenę bardzo dobrą. Jeżeli wybrany uczeń nie odpowie na pytanie – przechodzi ono na ,,publiczność” czyli uczniów pozostających w ławkach – jest to możliwość zdobycia przez nich oceny.)

Faza III: kontrolna

1. Rekapitulacja pierwotna.
- uczniowie wypełniają kartę pracy (załącznik nr 1), która zawiera pytania do tekstu źródłowego,
- drama (stop klatka) - ,,Jaka to dyscyplina”,
- uczniowie rysują na wazie greckiej jedną z dyscyplin pięcioboju.
2. Praca domowa.
- Uczniowie otrzymują zagadnienia na sprawdzian, które w domu będą musieli opracować pisemnie.
- Zainteresowani uczniowie układają krzyżówkę z hasłem STAROŻYTNOŚĆ
3. Ewaluacja zajęć przedmiotowych (załącznik nr 2).
4. Ocena pracy uczniów na lekcji.

Załącznik nr 1
Karta pracy
Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na zamieszczone pod nim pytania.

W ateńskiej dzielnicy zwanej Keramejkos żyją garncarze, którzy sprowadzają glinę do wyrobu naczyń z kopalni na przylądku Kolias, oddalonej o 10 km od miasta. Dodają do niej ochrę lub cynober, by nabrała czerwonej barwy i obrabiają ja na prostych kołach garncarskich. Po wymodelowaniu naczynia schną na słońcu, a później wyspecjalizowani malarze przyozdabiają je ręcznie. Najbardziej znani podpisują swoje dzieła.
P. Micquel W antycznej Grecji

1. Jak nazywała się dzielnica w Atenach, w której mieszkali garncarze?
........................................
2. Z czego garncarze wykonywali swoje wyroby?
........................................
3. Skąd sprowadzany był surowiec do wyrobu naczyń?
........................................
4. Jaki kolor miały wyrabiane przez garncarzy naczynia?
........................................
5. Do czego służyły ochra lub cynober?
........................................
6. Kto podpisywał swoim nazwiskiem pomalowane naczynia?
........................................
7. Wypisz kolejne czynności, dzięki którym powstały ceramiczne naczynia.
........................................
........................................

Zaprojektuj ozdobne malowidło na greckim naczyniu. Umieść na nim sceny związane z igrzyskami olimpijskimi. Użyj jednego ze stylów popularnych w starożytnej Grecji: czarnofigurowego (czarne postacie na czerwonym tle) lub czerwonofigurowego (czerwone postacie na czarnym tle).

Załącznik nr 2
Zastanów się nad dzisiejszą lekcją
1. Na dzisiejszych zajęciach podobało mi się ........................................
2. Nie jestem zadowolony z ........................................
3. Chciałbym, abyśmy ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.