X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6220
Przesłano:

Dynastia Piastów i Jagiellonów - test dla ucznia kl. 5 o obniżonych wymaganiach edukacyjnych

Historia i społeczeństwo kl. V, test dla ucznia o obniżonych wymaganiach edukacyjnych

TEST DYNASTIA PIASTÓW I JAGIELLONÓW NA POLSKIM TRONIE

Pytanie 1. [0-1]
Podkreśl prawidłową odpowiedź.
Nazwa Polska pochodzi od plemienia
A. Mazowszanie.
B. Polanie
C. Ślężanie.
D. Pomorzanie.

Pytanie 2. [0-1]
Uzupełnij tekst.
Mieszko I przyjął chrzest w roku .................... .

Pytanie 3. [0-2]
Wymień dwie korzyści płynące z przyjęcia chrześcijaństwa.
A. ........................................
B. ........................................

Pytanie 4. [0-1]
Uzupełnij tekst.
Zjazd w Gnieźnie odbył się w roku ..................... . Trwałym postanowieniem tego zjazdu było utworzenie metropolii w Gnieźnie i podległych jej biskupstw.

Pytanie 5. [0-1]
Uzupełnij zdania, wpisując podane wyrazy:
dzielnica, senior, Bolesław Krzywousty
Książę ...................... ................................... podzielił kraj i wyznaczył każdemu synowi osobną .......................
Władzę zwierzchnią w państwie miał sprawować najstarszy syn czyli ...................................... .

Pytanie 6. [0-1]
Podkreśl prawidłową odpowiedź.
Dzieła zjednoczenia ziem polskich po rozbiciu dzielnicowym dokonał
A. Kazimierz Wielki.
B. Władysław Łokietek.
C. Konrad Mazowiecki.
D. Władysław Jagiełło.


Pytanie 7. [0-2]
Jakie zmiany dokonały się w Polsce za czasów panowania Kazimierza Wielkiego? Podaj dwa przykłady.
A. ........................................
B. ........................................

Pytanie 8. [0-1]
Dlaczego Polska i Litwa zawarły unię?
A. ........................................

Pytanie 9. [0-3]
Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.

Polscy królowie wielokrotnie próbowali rozwiązać pokojowo konflikty z Krzyżakami. Zwracano się nawet do papieża o powstrzymanie działań krzyżackich. Nie dawało to jednak długotrwałych efektów. Doszło do wojny z Krzyżakami. Decydująca bitwa rozegrała się 15 lipca 1410 roku pod wsią Grunwald.
Po stronie polskiej, dowodzonej przez króla Władysława Jagiełłę, stanęły także oddziały litewskie, ruskie, tatarskie oraz czeskie. Krzyżaków wspomagali rycerze z innych państw europejskich.
Bitwa zakończyła się całkowitą klęską Krzyżaków.

Kiedy rozegrała się decydująca bitwa z Krzyżakami?
........................................

Gdzie doszło do bitwy z Krzyżakami?
........................................

Kto przegrał bitwę?
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.