X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6214
Przesłano:

Jak pracować z uczniem z Syndromem Tourett'a?

Jak pracować z uczniem z Syndromem Tourett'a (TS)?

1. Miejsce w klasie :
- uczeń powinien siedzieć w pierwszych ławkach w bocznych rzędach;
najlepiej przy drzwiach, ponieważ:
- klasa nie skupia wtedy uwagi na jego tikach,
- nauczyciel może poświęcić uczniowi więcej troski i pomóc mu w skoncentrowaniu uwagi na danym temacie,
- w razie nasilenia tików można szybciej wyjść na korytarz, żeby np. pospacerować,
- można pozwolić uczniowi wyjść z klasy 2-3 minuty przed dzwonkiem, by umożliwić mu spakowanie i ubranie się w szatni zanim tłok zacznie mu przeszkadzać.

2. Praca na lekcjach ; informacje ogólne :
- powinien być zapewniony uczniowi spokojny, codzienny tok zajęć,
- można pozwolić uczniowi na większą swobodę ruchów np. ścieranie gumki czy ściskanie małej zabawki, która w okresach wymagających wzmożonej koncentracji pomoże dziecku skupić uwagę,
- uczeń powinien używać papieru z zaznaczonymi liniami, tak by każde działanie czy też notatkę można było łatwo utrzymać w odpowiedniej kolumnie czy linii,
- należy często zmieniać zadania,
- używać jasnych, prostych poleceń, nie więcej niż 1 lub 2 naraz oraz poprosić ucznia, aby je powtórzył,
- jako uzupełnienie poleceń pisemnych stosować polecenia ustne i pomoce wizualne,
- uczeń powinien mieć nielimitowany czas na kartkówki czy sprawdziany,
- nie należy karać uczniów za niestaranne pismo czy błędy ortograficzne.

A) PRACA NA PRZEDMIOTACH ŚCISŁYCH :
- należy dzielić zadania ; dobrym sposobem jest dzielenie kartki na pół
i poproszenie ucznia o zgłoszenie się po wykonaniu jednego zadania,
następnie chwila przerwy i dopiero kolejne zadanie; pozwala to uczniowi na skupienie uwagi na jednym konkretnym zagadnieniu, przez wyodrębnienie go spośród innych, eliminuje tym samym dekoncentrację (por. ADHD)
- należy zadawać uczniowi co drugie zadanie na lekcji np. zad 1 ma kilka podpunktów to robimy a, c , e itd.; nie zniechęca to ucznia,
- należy zadawać krótsze i łatwe zadania domowe,
- należy dzielić zadania przewidziane na dłuższy czas np. zlecić uczniowi wykonanie I części w terminie 2 dni, a nie całości zadania w terminie 3 tygodni, ponieważ 3 tygodnie mogą się wydawać wiecznością; dzieci zapominają i zniechęcają się do dużej ilości zadań.

B) PRACA NA PRZEDMIOTACH HUMANISTYCZNYCH :
- uczniowie z ST mają trudności ze sporządzaniem notatek (tiki, problemy wizualno - przestrzenne), dlatego nauczyciel powinien wybrać
jednego zdolniejszego i odpowiedzialnego ucznia, który robiłby notatki przez kalkę lub kserował w szkole swoje notatki,
- podczas czytania tekstów uczeń może zaznaczać czytany wers zakładką, aby się nie zgubić,
- w czasie zadań klasowych (zwłaszcza w czasie wypracowań) nauczyciel może zapisywać wypowiedzi ucznia,
- należy skracać długość prac domowych.

C) ROZWIĄZYWANIE TESTÓW STANDARDOWYCH :
- wskazane jest przeprowadzanie testów w osobnych pomieszczeniach, gdyż stres nasila tiki,
- nie należy stosować ścisłych ram czasowych,
- należy pozwolić dziecku na częste przerwy, w czasie których może wyjść z klasy, aby dać ujście swoim tikom,
- w testach wyboru, w których należy wpisać właściwe słowo, należy oznaczyć cyfrą każdą możliwą odpowiedź, tak by uczeń mógł wpisać cyfrę, która według niego odpowiada prawidłowej odpowiedzi,
- w testach, w których uczeń wypełnia kratki lub koloruje okienka należy dać mu linijkę, która pomoże mu poprowadzić linię poprzez stronę do wybranej odpowiedzi i zaznaczyć lub pokolorować właściwe okienko,
- w testach z tekstem na kilka linijek lub akapitów uczeń może mieć kłopoty ze skupieniem wzroku na danym fragmencie, dlatego można zastosować szablon z okienek, tak by widział dany fragment nad którym pracuje; zmniejsza to dekoncentrację (por. ADHD), w miarę rozwiązywania poszczególnych zadań, uczeń przesuwa szablon z okienek w dół.

NIEZALEŻNIE OD MIEJSCA, CZASU I PRZESTRZENI
NALEŻY DZIECKU Z SYNDROMEM TOURETTE'A
ZAPEWNIĆ POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA!

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.