X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6210
Przesłano:

Sprawdziany z genetyki kl. 3 (dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych)

1. Co to jest GENETYKA?
a. to nauka o dziedziczności i zmienności organizmów
b. to nauka o ochronie środowiska
2. Co to jest DNA?
a. to kwas foliowy
b. to kwas dezoksyrybonukleinowy
3. Co jest podstawową jednostką DNA?
a. neutron
b. nukleotyd
4. Elementy NUKLEOTYDU to:
a. reszta kwasu fosforowego, cukier 5 – węglowy, jedna z 4 rodzajów zasad azotowych
b. reszta kwasu foliowego, cukier 3 – węglowy, jedna zasada azotowa
5. ZASADY AZOTOWE to:
a. adenina, tymina, cytozyna, guanina
b. adrenalina, tymianek, cytoplazma, guarana
6. Połącz zasady w pary:
adenina, tymina, cytozyna, guanina
7. Co to jest HELISA?
a. dwa sznury
b. dwuniciowa spirala DNA
8. Co to jest KOD GENETYCZNY?
a. zapisana jest tu informacja genetyczna o kolejności aminokwasów w łańcuchu białka
b. zapisana jest tu informacja o cytoplazmie ziarnistej
9. Cechy KODU GENETYCZNEGO to:
a. uniwersalny, ponadczasowy, wszechstronny
b. uniwersalny, niezachodzący, bezprzecinkowy, niejednoznaczny
10. Czego dotyczy MITOZA?
a. podziału komórek mózgowych
b. podziału komórek ciała
11. Gdzie zachodzi MEJOZA?
a. w komórkach macierzystych gamet
b. w komórkach palczastych
12. Ile jest CHROMOSOMÓW w gametach ludzkich?
a. 25
b. 23
13. Co to są ALLELE?
a. dwie formy genu, warunkujące odmienne właściwości danej cechy
b. różne genotypy
14. Połącz w pary poniższe allele:
AA, aa heterozygota
Aa homozygota
15. Połącz w pary poniższe allele:
AA, Aa dominujące
aa recesywne
16. Co to jest MUTACJA?
a. nagła trwała zmiana materiału genetycznego komórki
b. nagła czasowa zmiana materiału genetycznego
17. RODZAJE MUTACJI:
a. generatywne, somatyczne
b. geriatywne, paliatywne
18. Czym zajmuje się INŻYNIERIA GENETYCZNA?
a. zajmuje się manipulacjami genetycznymi prowadzącymi do wytworzenia organizmów o nowych cechach nie występujących u danego gatunku
b. zajmuje się manipulacjami genetycznymi prowadzącymi do uzdrowienia
19. Co to są ORGANIZMY TRANSGENETYCZNE?
a. organizmy o zmienionym materiale genetycznym
b. organizmy o niezmienionym materiale genetycznym
20. Co to jest GEN?
a. podstawowa jednostka dziedziczenia
b. podstawowa jednostka budulcowa
21. Co to jest GENOTYP?
a. wszystkie geny organizmu
b. wszystkie neurony
22. Co to jest FENOTYP?
a. zespół cech wewnętrznych organizmu
b. zespół cech zewnętrznych organizmu, czyli wygląd zewnętrzny
23. Jak brzmi II PRAWO MENDLA?
a. cechy organizmu dziedziczą się niezależnie od siebie
b. cechy organizmu dziedziczą się zależnie od innych
24. CHOROBY GENETYCZNE to:
a. różyczka, świnka, odra, ospa, bulimia
b. hemofilia, daltonizm, fenyloketonuria, zespół „miauczenia kota”, zespół Downa
25. Co to jest MUTAGEN?
a. czynnik środowiskowy wywołujący mutacje
b. czynnik alergiczny

-------------------------------------------------

Imię i nazwisko:

1. Co jest podstawową jednostką dziedziczności?
- ..................
(0-1)
2. Wymień zasady wchodzące w skład DNA:
- ......................
- .......................
- .......................
- ........................
(0-4)
3. Poniżej masz model podwójnej helisy. Dopisz odpowiednio brakuje zasady:
A T G C C T A A G C T
T A
(0-2)
4. Czego dotyczy mitoza?
a. podziału komórek mózgowych
b. podziału komórek ciała
c. podziału komórek macierzystych gamet
(0-1)
5. Gdzie zachodzi mejoza?
a. w komórkach macierzystych gamet
b. w komórkach palczastych
c. w komórkach ciała
(0-1)
6. Ile jest chromosomów w gametach ludzkich? ............
(0-1)
7. Połącz w pary poniższe allele:
AA, aa heterozygota
Aa homozygota
(0-2)
8. Połącz w pary poniższe allele:
AA, Aa dominujące
aa recesywne
(0-2)
9. Co to jest mutacja?
a. nagła trwała zmiana materiału genetycznego komórki
b. nagła czasowa zmiana materiału genetycznego
c. tymczasowa zmiana materiału genetycznego
(0-1)
10. Co to jest mutagen?
a. czynnik środowiskowy wywołujący mutacje
b. czynnik alergiczny
c. czynnik biometryczny
(0-1)
11. Podkreśl choroby genetyczne:
zespół Downa, różyczka, świnka, odra, ospa, bulimia, hemofilia, daltonizm, fenyloketonuria
(0-4)
12. Co to jest genotyp?
a. wszystkie geny organizmu
b. wszystkie neurony
c. 25 genów
(0-1)
13. Co to jest fenotyp?
a. zespół cech wewnętrznych organizmu
b. zespół cech zewnętrznych organizmu, czyli wygląd zewnętrzny
c. temperament człowieka
(0-1)
14. Uzupełnij krzyżówkę:

X Y
X
X

Na podstawie tabelki powiedz ile % urodzi się chłopców, a ile dziewczynek:
- ............
- ............
(0-2)
24-21:bdb, 20-17 db, 16-12 dost, 11- 7 dop, 6-0 niedost.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.