X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6192
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu pracy Samorządu Uczniowskiego

SPRAWOZDANIE
z realizacji planu pracy
Samorządu Uczniowskiego
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej

- I półrocze 2007/2008

Samorząd Uczniowski pracował w oparciu o Plan Pracy SU, zatwierdzony przez dyrektora szkoły.

Znaczącym wydarzeniem w życiu szkoły były wybory do Samorządu Uczniowskiego, które cechowała powszechność, bezpośredniość, tajność i równość. Poprzedzone one były kampanią wyborczą, w której kandydaci prezentowali swoje pomysły, propozycje i priorytety działań Samorządu na przyszły rok. W wyborach cała społeczność szkolna (uczniowie i nauczyciele) mogła wybrać spośród 14 kandydatów: przewodniczącego, zastępcę, sekretarza i skarbnika – czyli Zarząd SU.

We władzach Samorządu, oprócz Zarządu, działały sekcje, skupiające uczniów zgodnie z ich zainteresowaniami. Realizując konkretne zadania, wszystkie sekcje ściśle ze sobą współpracowały.
• Sekcja porządkowa - nadzorowała dyżury pełnione przez uczniów podczas przerw śródlekcyjnych oraz dyżurów w szatni. Czuwała nad bezpieczeństwem i utrzymaniem porządku podczas dyskotek i innych imprez organizowanych przez samorząd.
• Sekcja kulturalna i sekcja medialna – uatrakcyjniała życie szkoły, uczestnicząc w organizowaniu różnego typu imprez uczniowskich, uroczystości szkolnych i obchodów świąt państwowych: apeli, akademii, konkursów, m.in. Dzień Edukacji Narodowej, Uroczyste Ślubowanie Klas I, Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości, Przerwa Fińska (we współpracy z Klubem Młodego Europejczyka), Przerwa Andrzejkowa. Sekcja kulturalna prezentowała aktualności na tablicy SU, zajmowała się aktualizowaniem gazetek tematycznych, m.in. andrzejkową, bożonarodzeniową, nt. wymiany uczniowskiej. Sekcja medialna zajmowała się przygotowaniami technicznymi do wyżej wymienionych imprez i uroczystości, dbała o przepływ informacji, a także sprawowała opiekę nad radiowęzłem. W planie pracy radiowęzła ujęte są zadania, których pomysłodawcami byli członkowie obu sekcji. W ramach pracy radiowęzła odbyła się audycja upamiętniająca Święto Niepodległości, a w okresie przedświątecznym przekazywane były życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Członkowie tych sekcji wraz z Zarządem SU zorganizowali w minionym półroczu 3 dyskoteki: Integracyjną (z udziałem młodzieży niemieckich szkół partnerskich), Andrzejkową i Karnawałową. Na każdej z dyskotek zapewniony był poczęstunek, a na prośbę opiekuna SU nad bezpieczeństwem młodzieży czuwała również policja, która patrolowała teren szkoły.
• Sekcja wolontariatu – przeprowadzała wiele zbiórek i akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących. We współpracy ze Szkolnym Kołem Caritas przeprowadzono: ogólnopolską akcję „Góra Grosza”, mającą na celu pomoc dzieciom osieroconym. W ramach akcji zebrano i przekazano na konto Towarzystwa „Nasz Dom” 327 zł 10 gr.; Następnie członkowie SU wspierali Fundację Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”. Pomoc polegała na sprzedaży kalendarzyków i pomocy edukacyjnych, tzw. cegiełek na rzecz podopiecznych fundacji. Zebrano i przekazano na konto fundacji 28 zł. Zorganizowano również szkolną zbiórkę zabawek dla dzieci. Zebrane zabawki zostały przekazane świetlicom środowiskowym.

Samorząd wraz z opiekunem zgłosił nasze gimnazjum do konkursu „Super szkoła”, pomógł w rozprowadzeniu ankiet dla uczniów i sporządzeniu imiennej listy badanych uczestników.

Zarówno zarząd, jak i poszczególne sekcje pomogli w organizacji wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Białej Piskiej i aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły.
Na bieżąco przedstawiciele SU spotykali się na zebraniach, na których omawiane były wszelkie problemy uczniów oraz rozpatrywane wnioski przewodniczących klas.

Członkowie Zarządu SU:
Przewodniczący: ........................................
Zastępca: ........................................
Sekretarz: ........................................
Skarbnik: ........................................

.......................................
Opiekun SU: Urszula Gromadzka

Biała Piska, 09. 01. 2008r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.