X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6057
Przesłano:

Test z wiedzy o państwie, prawie, polityce

1 Ułóż w kolejności konstytucje

a konstytucja USA
b konstytucja 3 maja
c konstytucja V republiki
d konstytucja Hiszpani po obaleniu reżimu gen.Franco

2 Siedziba Trybunału Konstytucyjnego znajduje sie w

a w Krakowie
b w Warszawie
c Gdańsku

3 Do założenia stowarzyszenia w Polsce potrzebnych jest

a 15 członków
b 10 członków
c 12 członków
d 20 członków

4 Prezydent w myśl konstytucji z 1997 roku może sprawowac swoją funkcję przez

a 2 kadencje
b 3 kadencje
c tylko 1 kadencje

5 Kadencja Prezesa Rady Ministrów trwa w Polsce

a 5 lat
b 4 lata
c 6 lat
d 7 lat

6 Pełną zdolność do czynności prawnych w Polsce posiadają osoby

a które ukończyły 13 rok życia
b które ukończyły 18 rok życia
c w przypadku kobiet 16 rok życia , w przypadku mężczyzn 21 rok życia

7 Osoba prawna to

a człowiek
b instytucja , organizacja , twór sztuczny na gruncie prawa
c żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

8 Wybory do sejmu w Polsce zarządza

a marszałek senatu
b marszałek sejmu
c prezydent

9 Według konstytucji R.P. obowiązek nauki szkolnej trwa w Polsce do

a 19 roku życia
b 16 roku życia
c 17 roku życia
d 18 roku życia

10 Władze wykonawczą w Polsce sprawuje

a sejm , senat
b prezydent i rada ministrów na czele z premierem
c sądy
d żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

11 Skarb państwa to

a państwo na gruncie prawa cywilnego
b sprywatyzowane spółki państwowe
c żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

12 PZPR została rozwiązana w

a 1991 roku
b 1988 roku
c 1992 roku
d 1990 roku

13 Na czele Akcji Wyborczej Solidarnosc stał

a Marian Krzaklewski
b Jerzy Buzek
c Marek Belka
d Wiesław Chrzanowski

14 Prawo zwyczajowe obowiązuje we współczesnym swiecie w której dyscyplinie prawnej

a prawie międzynarodowym
b prawie cywilnym
c prawie karnym
d prawie rodzinnym

15 W której dziedzinie prawa obowiązuje nierównorzędności stron w stosunkach cywilno-prawnych

a prawie administracyjnym
b prawie konstytucyjnym
c prawie cywilnym

16 Które państwo we współczesnym świecie jest monarchią absolutną

a Egipt
b Syria
c Arabia Saudyjska
d Indie

17 Wobec której ustawy w R.P. prezydent nie posiada prawa veta

a ustawy budżetowej
b ustaw w dziedzinie obronności
c ustaw w dziedzinie szkolnictwa

18 Riksdag to określenie parlamentu w którym kraju

a Norwegii
b Danii
c Szwecji
d żadne z powyższych

19 Twórcą zasady trójpodziału władzy jest

a Aleksander Hamilton
b Nehru
c Jean Bodin
d żaden z powyższych

20 Siedziba Parlamentu Europejskiego znajduje się w

a Brukseli
b Strasbourgu
c Madrycie
d żadne z powyższych

Odpowiedzi

1b,a,c,d
2 a
3 a
4 a
5 a
6 b
7 b
8 c
9 d
10 b
11 a
12 d
13 a
14 a
15 a
16 c
17 a
18 c
19 d
20 b

Autor Andrzej Łuczak mgr historii , lic administracji publicznej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.