X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6056
Przesłano:

Test z historii XX wieku

1 Henryk Sienkiewicz został uhonorowany nagroda Nobla w 1905 za książkę

a W pustyni i w puszczy
b Trylogie
c Que vadis

2 Polska Komisja Likwidacyjna została założona w czasie odbudowy państwa polskiego po zakończeniu I wojny światowej w

a Poznaniu
b Warszawie
c Krakowie
d w żadnym z tych miast

3 W 1917roku na zachodzie Europy powstała organizacja , która miała za zadanie obronę polskich interesów na konferencji w Wersalu.Jak sie nazywała

a Związek Polskiego Korpusu Dyplomatycznego
b Polski Komitet Narodowy
c Związek Walki o Niepodległość
d żadna z podanych nazw nie jest prawidłowa

4 W jakich krajach doszło do wybuchu rewolucji w 1917 roku

a Meksyk , Rosja
b Francja , Niemcy
c Holandia ,Niemcy
d żaden z wariantów nie jest prawidłowy

5 Kto byl pierwszym premierem odrodzonej 11 listopada niepodleglej Polski

a Józef Piłsudski
b Jędrzej Moraczewski
c Józef Haller
d żaden z wariantów nie jest prawidłowy

6 Portugalia stała się republika w

a 1915 roku
b 1916 roku
c 1910 roku
d żaden z wariantów nie jest prawidłowy

7 Salazar wieloletni dyktator Portugalii był z wykształcenia

a profesorem ekonomii na uniwersytecie w Coimbrze
b posiadał tylko średnie wykształcenie
c był prawnikiem
d zanim przejął władzę w kraju uczył w szkole średniej przedmiotów ścisłych

8 W czasie I wojny światowej śmierć poniosło

a 15 milionowa osób
b 10 milionów osób
c 20 milionów osób
d 4 miliony osób

9 Faszyści doszli do władzy we Włoszech w

a 1927 roku
b 1922 roku
c 1925 roku
d żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

10 Litwa w okresie międzywojennym byłą

a państwem demokratycznym
b państwem autorytarnym
c państwem faszystowskim

11 Roman Dmowski pochodził z rodziny

a robotniczej
b chłopskiej
c ziemiańskiej

12 Józef Piłsudski został pochowany w

a katedrze gnieźnieńskiej
b w Wilnie na Rosie
c na Wawelu

13 Na konferencji w Wanse dokonano ustaleń co do

a przyszłych granic Polski
b podjęto decyzje o ataku na ZSRR
c ustalono szczegóły co do ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej

14 1956 roku doszło do wybuchu powstania na

a Węgrzech
b Czechosłowacji
c NRD
d Ukrainie

15 Co to był tajny referat Nikity Chruszczowa z 1956 roku na XX zjeździe Komunistycznej Partii Rosji

a potępiono w nim powstanie dwóch państw niemieckich w 1950 roku
b wyrażono w nim chęć współpracy z państwami zachodnimi
c potępiono w nim Stalina
d żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

16 Terminem Praska wiosna określa się

a przewrót komunistyczny w Chinach w 1949 roku
b obalenie rządów Salazara w 1974 roku
c próby reform dokonywane przez Aleksandra Dubceka i budowy socjalizmu z ludzką twarzą
d żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

17 Portugalia zrzekła się swoich koloni w latach

a 50 tych
b 60 tych
c 70 tych

18 Algieria to była kolonia

a francuska
b włoska
c niemiecka
d żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

19 Lech Wałesa został nagrodzony przez Szwedzka Akademie nagrodą Nobla w dziedzinie

a polityki
b za zasługi w walce o pokój
c Wałęsa nie został nagrodzony nagrodą tylko był do niej nominowany

20 Kto z byłych premierów sprawował swoje rządy przez pełną 4 letnią kadencję

a Leszek Miller
b Grzegorz Schetyna
c Hanna Suchocka
d Jerzy Buzek
e żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

Odpowiedzi
1 c
2 c
3 b
4 a
5 b
6 c
7 a
8 b
9 b
10 b
11 c
12 c
13 c
14 a
15 c
16 c
17 c
18 a
19 b
20 d

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.