X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5896
Przesłano:

Rozkład materiału z prawa i ekonomiki leśnej, klasa 3 Technikum Leśne

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA Z PRZEDMIOTU PRAWO I EKONOMIKA LEŚNA W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE I EKONOMICZNE
1. Lekcja organizacyjna – zapoznanie z programem nauczania i wymaganiami programowymi
2. Potrzeby ludzkie i ich zaspokajanie
3. Produkcja i jej elementy
4. Podstawowe terminy ekonomiczne
5. Charakterystyka gospodarki rynkowej. Systemy gospodarcze
6. Charakterystyka gospodarki centralnie planowanej
7. Gospodarka rynkowa – pojęcie spółek
8. Definicje i funkcje pieniądza
9. Powtórzenie wiadomości z podstawowych pojęć ekonomicznych
10. Sprawdzian pisemny z podstawowych pojęć ekonomicznych
11. Analiza sprawdzianu z podstawowych pojęć ekonomicznych

ORGANIZACJA LASÓW PAŃSTWOWYCH
1. Leśnictwo jako dział gospodarki narodowej
2. Edukacja leśna społeczeństwa
3. Organizacja leśnictwa w Polsce
4. Struktura organizacyjna w lasach państwowych
5. Zadania nadleśnictwa i nadzór merytoryczny
6. Cele i zadania gospodarki leśnej wg ustawy o lasach
7. Zasady udostępniania lasów
8. Uprawnienia służby leśnej
9. Gospodarka finansowa w lasach państwowych
10. Instrukcja służbowa leśniczego i podleśniczego
11. Odpowiedzialność karna za szkody wyrządzone w lesie
12. Analiza raportu o stanie lasów
13. Powtórzenie wiadomości o organizacji lasów państwowych
14. Sprawdzian z organizacji lasów państwowych
15. Analiza sprawdzianu z organizacji lasów państwowych

PODSTAWY PRAWNE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KODEKSU PRACY
1. Prawo, źródło prawa, akty normatywne
2. Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy
3. Obowiązki zakładu pracy i pracownika. Uprawnienia pracowników
4. Sporządzenie umowy o pracę
5. Czas pracy i wynagrodzenia
6. Obliczanie wymiaru czasu pracy
7. Urlopy przysługujące pracownikom
8. System prawny ochrony pracy w Polsce
9. Ochrona pracy kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych
10. Postępowanie w związku z wypadkiem przy pracy i chorobą zawodową oraz świadczenia z tego
tytułu
11. Powtórzenie wiadomości z podstaw prawnych ujętych w kodeksie pracy
12. Sprawdzian z podstaw prawnych ujętych w kodeksie pracy
13. Analiza sprawdzianu z podstaw prawnych ujętych w kodeksie pracy

ZATRUDNIENIE i PŁACE
1. Zatrudnienie w przedsiębiorstwach
2. Cele właściwej organizacji pracy
3. Rynek pracy i przyczyny bezrobocia
4. Funkcje i formy płac
5. System wynagrodzeń w lasach państwowych
6. Normowanie i wydajność pracy
7. Metody mierzenia czasu pracy
8. Dokumentacja materiałowo – magazynowa
9. Dokumentacja produkcji drzewnej
10. Powtórzenie wiadomości z zatrudnienia i płacy
11. Sprawdzian z zatrudnienia i płacy
12. Analiza sprawdzianu z zatrudnienia i płacy

ZAGADNIENIA ERGONOMII W LEŚNICTWIE
1.Ergonomia jako syntetyczna nauka stosowana w leśnictwie
2. Ergonomia i komputery. Negatywne i pozytywne aspekty komputeryzacji
3. Geometria stanowisk pracy w leśnictwie. Ocena komfortu pracy operatorów maszyn i urządzeń
4. Choroby zawodowe w leśnictwie
5. Choroba wibracyjna – objawy, diagnoza
6. Ergonomiczna lista kontrolna
7. Ocena sposobu pracy operatora pilarki spalinowej
8. Powtórzenie wiadomości z ergonomii
9. Sprawdzian z ergonomii
10. Analiza sprawdzianu z ergonomii

PLANOWANIE, SPAWOZDAWCZOŚĆ I KSIĘGOWOŚĆ
1. Planowanie gospodarki leśnej. Plan techniczno – ekonomiczny. Wnioski gospodarcze.
2. Wniosek ochrony lasu
3. Wniosek ochrony przeciwpożarowej oraz turystycznego zagospodarowania lasu
4. Zasady rachunku ekonomicznego
5.Ceny i ich klasyfikacja
6. Koszty i ich klasyfikacja
7. Rentowność, akumulacja i jej podział
8. Bilans przedsiębiorstwa, księgowość
9. Podatki obowiązujące w Polsce
10.Giełdy i papiery wartościowe
11. Sprawozdawczość w lasach państwowych
12. Ubezpieczenia funkcjonujące w Polsce
13. Powtórzenie wiadomości z planowania, sprawozdawczości i księgowości
14. Sprawdzian z planowania, sprawozdawczości i księgowości
15. Analiza sprawdzianu z planowania, sprawozdawczości i księgowości

SIŁY WYTWÓRCZE GOSPODARSTWA LEŚNEGO
1.Pojęcie sił wytwórczych gospodarstwa leśnego
2. Inwestycje, nakłady inwestycyjne, finansowanie inwestycji
3. Amortyzacja i umorzenie środków trwałych
4. Środki gospodarcze gospodarstwa leśnego

ORGANIZACJA PROCESU PRODUKCYJNEGO. POSTĘP TECHNICZNY.
1.Istota, formy i efekty postępu techniczno –organizacyjnego
2. Proces produkcji leśnej
3. Cechy produkcji leśnej
4. Powtórzenie wiadomości z organizacji procesu produkcyjnego i sił wytwórczych
5. Sprawdzian z organizacji procesu produkcyjnego i sił wytwórczych
6. Analiza sprawdzianu z organizacji procesu produkcyjnego i sił wytwórczych

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
1.Komunikowanie w biznesie
2. Etyka w biznesie
3. Negocjacje w działalności gospodarczej
4. Aktywizacja sprzedaży jako element marketingu
5. Zarządzanie firmą i personelem
6. Biznesplan – symulacje komputerowe
7. Podejmowanie działalności gospodarczej
8. Analiza ekonomiczna działalności gospodarczej
9. Powtórzenie wiadomości z przedsiębiorczości

RAZEM 90h

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.