X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5895
Przesłano:

Rozkład materiału z użytkowania lasu dla klas 1 - 3 Technikum Leśne Tułowice

klasa 1
MAKROSKOPOWA BUDOWA DREWNA 12h
1. Zapoznanie z rozkładem materiału i wymaganiami programowymi 1h
2. Podział użytków leśnych, funkcje lasu 1h
3. Zagadnienia wstępne z budowy drewna 1h
4. Makroskopowa budowa drewna 2h
5. Mikroskopowa budowa drewna 3h
6. Skład i budowa chemiczna drewna 1h
7. Powtórzenie wiadomości z makroskopowej i mikroskopowej budowy drewna 1h
8. Sprawdzian z makroskopowej i mikroskopowej budowy drewna 1h
9. Analiza sprawdzianu z makroskopowej i mikroskopowej budowy drewna 1h

WYBRANE TECHNICZNE WŁAŚCIWOŚCI DREWNA 13h
1. Techniczne właściwości drewna 1h
2. Znaczenie wilgotności drewna 1h
3. Metody oznaczania wilgotności drewna 1h
4. Higroskopijność, nasiąkliwość, przesiąkliwość 1h
5. Kurczenie, pęcznienie, paczenie, pękanie drewna 2h
6. Gęstość drewna – metody oznaczania i czynniki wpływające 1h
7. Wartość opałowa drewna 1h
8. Czynniki wpływające na trwałość drewna 1h
9. Mechaniczne właściwości drewna 1h
10. Powtórzenie wiadomości z technicznych właściwości drewna 1h
11. Sprawdzian z technicznych właściwości drewna 1h
12. Analiza sprawdzianu z technicznych właściwości drewna 1h

ROZPOZNAWANIE RODZAJÓW DREWNA 11h
1. Drewno gatunków iglastych So, Św, Jd, Md 2h
2. Drewno gatunków pierścieniowonaczyniowych Db, Wz, Js, Rb 2h
3. Drewno gatunków rozpierzchłonaczyniowych Kl, Tp, Brz, Ol, Bk, Gb, Lp 2h
4. Rozpoznawanie drewna poszczególnych gatunków 3h
5. Sprawdzian z cech rozpoznawczych poszczególnych gatunków drewna 1h
6. Analiza sprawdzianu z rozpoznawania drewna 1h

WADY DREWNA OKRĄGŁEGO 15h
1. Podział wad drewna – wiadomości wstępne 1h
2. Sęki – podział, pomiar i ich wpływ na jakość drewna 1h
3. Pęknięcia - podział, pomiar i ich wpływ na jakość drewna 1h
4. Wady kształtu - podział, pomiar i ich wpływ na jakość drewna 1h
5. Wady budowy drewna - podział, pomiar i ich wpływ na jakość drewna 2h
6. Zabarwienia drewna - podział, pomiar i ich wpływ na jakość drewna 2h
7. Zgnilizny - podział, pomiar i ich wpływ na jakość drewna 1h
8. Uszkodzenia mechaniczne - podział, pomiar i ich wpływ na jakość drewna 1h
9. Rozpoznawanie wad drewna w terenie 2h
10. Powtórzenie wiadomości z wad drewna 1h
11. Sprawdzian z wad drewna 1h
12. Analiza sprawdzianu z wad drewna 1h

POZYSKANIE UŻYTKÓW UBOCZNYCH 21h
1. Wartość użytkowa jadalnych owoców leśnych 1h
2. Zasady postępowania z owocami leśnymi po zbiorze 1h
3. Ogólne wiadomości o przerobie owoców leśnych 1h
4. Przegląd gatunków owoców leśnych 2h
5. Powtórzenie wiadomości o owocach leśnych 1h
6. Rośliny lecznicze –zagadnienia wstępne 2h
7. Zbiór i suszenie roślin zielarskich 1h
8. Przegląd gatunków ziół leczniczych 3h
9. Powtórzenie wiadomości o roślinach stosowanych w lecznictwie 1h
10. Grzyby jako owoce runa leśnego 1h
11. Grzyby jadalne i ich trujące sobowtóry 1h
12. Przegląd najważniejszych gatunków grzybów 2h
13. Użytkowanie runa leśnego a ochrona przyrody 1h
14. Powtórzenie wiadomości o grzybach 1h
15. Sprawdzian z ubocznego użytkowanie lasu 1h
16. Analiza sprawdzianu z ubocznego użytkowania lasu 1h

RAZEM 72 h


klasa 2
KLASYFIKACJA I ODBIÓRKA DREWNA
1. Zapoznanie z rozkładem materiału oraz wymaganiami programowymi 1h
2. Kategorie i rodzaje podziału surowca drzewnego 1h
3. Surowiec drzewny – terminologia i podział 2h
4. Przygotowanie surowca drzewnego do pomiaru 2h
5. Pomiar surowca drzewnego 2h
6. Sposoby określania miąższości surowca drzewnego 1h
7. Rozwiązywanie zadań z zastosowaniem poznanych sposobów określania miąższości surowca drzewnego 1h
8. Określanie miąższości surowca drzewnego za pomocą tablic 1h
9. Cechowanie drewna 1h
10. Powtórzenie wiadomości z przygotowania i pomiaru surowca drzewnego1 h
11. Sprawdzian z przygotowania, pomiaru i terminologii surowca drzewnego 1h
12. Drewno wielkowymiarowe liściaste 1h
13. Drewno wielkowymiarowe iglaste 1h
14. Drewno średnio i małowymiarowe 1h
15. Warunki techniczne na drewno okleinowe 1 h
16. Warunki techniczne na drewno łuszczarskie i na słupy teletechniczne 1 h
17. Produkcja biomasy drzewnej 1 h
18. Ogólne zasady manipulacji i wyrobu sortymentów 2h
19. Dokumentacja stosowana w leśnictwie 1h
20. Powtórzenie wiadomości z klasyfikacji i odbiór ki drewna 1h
21. Sprawdzian z klasyfikacji i odbiór ki drewna 1h
22. Analiza sprawdzianu z klasyfikacji i odbiór ki drewna 1h
Razem 26

POZYSKANIE DREWNA W CIĘCIACH RĘBNYCH I PRZEDRĘBNYCH
1. Przepisy ogólne dotyczące ścinki i wyróbki drzew 1h
2. Przygotowanie stanowiska roboczego. Prace przygotowawcze związane ze ścinką drzew 1h
3. Parametry pniaka, rodzaje napływów korzeniowych oraz rzazów podcinających 2h
4. Ścinka drzew jednoosobowa 2h
5. Ścinka drzew pochylonych 2h
6. Powtórzenia wiadomości ze ścinki drzew normalnych i pochylonych 1h
7. Ścinka drzew hubiastych i dziuplastych. Ścinka drzew o dwóch lub większej liczbie pni. Ścinka drzew z pękniętym pniem 2h
8. Ścinka drzew w pobliżu linii energetycznych 1h
9. Ścinka i obalanie drzew za pomocą pilarki i dźwigni-obracaka oraz za pomocą pilarki i tyczki kierunkowej 2h
10. Ściąganie drzew zawieszonych 1h
11. Lekcja sprawdzająca wiedzę uczniów 1h
12. Sposoby przerzynki drzew w lesie 1h
13. Zasady pracy pilarką na wysięgniku 1h
14. Usuwanie złomów i wywrotów 1h
15. Sposoby okrzesywania drzew w lesie 2h
16. Korowanie i łupanie drewna 2h
17. Błędy popełniane przy ścince i wyróbce drewna 1h
18. Powtórzenie wiadomości z pozyskania drewna w cięciach rębnych i przedrębnych 1h
19. Sprawdzian z pozyskania drewna w cięciach rębnych i przedrębnych 1h
20. Analiza sprawdzianu z pozyskania drewna w cięciach rębnych i przedrębnych 1h
21. Narzędzia stosowane przy pozyskaniu 1h
22. Ergonomia pracy przy pozyskaniu drewna 1h
23. Organizacja prac przy pozyskaniu drewna 1h
24. Pozyskanie drewna małowymiarowego 2h
25. Pozyskanie drewna w drzewostanach trzebieżowych 2h
26. Powtórzenie wiadomości z organizacji i pozyskania drewna w d-st. trzebieżowych 1h
27. Sprawdzian z organizacji i pozyskania drewna w d-st. trzebieżowych 1h
28. Analiza sprawdzianu z organizacji i pozyskania drewna w d-st. trzebieżowych 1h
Razem 35

PRZERÓB DREWNA
1. Wiadomości wstępne o przerobie drewna 1h
2. Znaczenie i rozwój tartacznictwa w Polsce 1h
3. Produkcja sklejek i płyt stolarskich oraz ich zastosowanie 1h
4. Płyty pilśniowe i wiórowe – produkcja i zastosowanie 2h
5. Rozwój przemysłu celulozowo-papierniczego w Polsce 2h
6. Przerób drewna – projekcja filmowa 1h
7. Produkcja węgla drzewnego – projekcja filmowa 1h
8. Powtórzenie wiadomości o przerobie drewna 1h
Razem 10h


klasa 3
PLANOWANIE I ORGANIZACJA CIĘĆ 31h

1. Zapoznanie z rozkładem materiału oraz wymaganiami programowymi 1h
2. Ogólne wiadomości o planach cięć 1h
3. Planowanie cięć w ramach użytkowania lasu 1h
4. Metody szacunku brakarskiego 1h
5. Prace przygotowawcze w szacunku brakarskim 1h
6. Wypełnianie raptularza terenowego 1h
7. Prace pomiarowe i klasyfikacyjne przy szacunku brakarskim 1h
8. Powtórzenie wiadomości z szacunku brakarskiego 1h
9. Sprawdzian 1hz szacunku brakarskiego 1h
10. Analiza sprawdzianu z szacunku brakarskiego 1h
11. Termin pozyskania drewna 1h
12. Udostępnienie drzewostanów poprzez szlaki operacyjne 1h
13. Projektowanie szlaków operacyjnych w górach 1h
14. Systemy pozyskania drewna 1h
15. Analiza rynku drzewnego 1h
16. Formy organizacji pracy i graficzne schematy procesów technologicznych 1h
17. Pozyskanie drewna w d-st. młodszych klas wieku 2h
18. Pozyskanie drewna w trzebieżach starszych klas wieku 1h
19. Pozyskanie drewna w d-st. rębnych 2h
20. Pozyskanie drewna w d-st. uszkodzonych 1h
21. Obowiązki leśniczego przy pozyskaniu drewna 1h
22. Technologia pozyskania drewna a ochrona środowiska 1h
23. Leśnictwo w Unii Europejskiej 2h
24. Prywatyzacja prac w leśnictwie 1h
25. Projekcja filmowa na temat sposobów żywicowania dawniej stosowanych w Polsce 1h
26. Powtórzenie wiadomości z planowania i organizacji cięć 1h
27. Sprawdzian z planowania i organizacji cięć 1h
28. Analiza sprawdzianu z planowania i organizacji cięć 1h

SKŁADOWANIE, LEŚNY TRANSPORT I KONSERWACJA DREWNA 33h

1. Podział zrywki drewna, bhp przy zrywce drewna 1h
2. Ręczna i konna zrywka drewna 1h
3. Mechaniczna zrywka drewna 1h
4. Zrywka ciągnikami gąsienicowymi 1h
5. Zrywka ciągnikami skider, forwarder 1h
6. Podział maszyn do pozyskania drewna 1h
7. Rynek harwesterów w Polsce 1h
8. Zasady pracy harwesterem i forwarderem 1h
9.Grawitacyjna zrywka drewna 1h
10. Linowa zrywka drewna 1h
11. Wodny transport drewna 1h
12. Wywóz drewna z lasu 1h
13. Sposoby szacowania szkód po zrywce drewna 1h
14. Bezpieczeństwo pracy w transporcie leśnym 1h
15. Dokumentacja wywozu drewna 1h
16. Zapoznanie z katalogami zrywki drewna 1h
17. Obliczanie kosztów przy zrywce drewna w lesie 1h
18. Powtórzenie wiadomości ze zrywki drewna 1h
19. Sprawdzian ze zrywki drewna 1h
20. Analiza sprawdzianu ze zrywki drewna 1h
21. Znaczenie gospodarcze składnic leśnych 1h
22. Dokumentacja prac składnicowych 1h
23. Konserwacja drewna na składnicach i w lesie 2h
24. Operacje technologiczne na składnicach obróbczych (spedycyjno – manipulacyjnych) 1h
25. Racjonalna wyróbka drewna 1h
26. Wymagania nabywców surowców leśnych 1h
27. Wycinanie drzew poza lasem 1h
28. Kora dębu korkowego 1h
29. Użytkowanie lasów niepaństwowych 1h
30. Powtórzenia wiadomości ze składnic i konserwacji drewna 1h
31. Sprawdzian ze składnic i konserwacji drewna 1h
32. Analiza sprawdzianu ze składnic i konserwacji drewna 1h

Do dyspozycji nauczyciela jest 5h, które są przeznaczona na powtórzenia materiału z klasy pierwszej i drugiej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.