X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5846
Przesłano:

Akapity - plan metodyczny z informatyki dla kl. V

PLAN METODYCZNY

TYP SZKOŁY: SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASA: V
TEMAT LEKCJI: Formatowanie tekstu - akapity.
CZAS LEKCJI: 45 minut

Cel ogólny:
Kształtowanie umiejętności wprowadzania do tekstu zmian i poprawek.

Cele szczegółowe:
uczeń potrafi:
• otworzyć plik z płyty CD,
• pisać tekst przy pomocy klawiatury w dowolnym edytorze tekstu,
• usuwać fragment tekstu,
• zmienić wielkość, kolor i styl czcionki,
• kopiować i wklejać fragment tekstu,
• dokonywać poprawek w tekście,
• ustawiać akapity i interlinię w tekście,
• zapisać plik we wskazanym miejscu na dysku.

Metody i formy pracy:
• Przypomnienie pojęć: edytor tekstu, formatowanie tekstu, akapit, wiersz, interlinia, elementy okna programu – pogadanka.
• Sprawdzenie wiadomości praktycznych - samodzielna praca przy komputerze - ocena pracy.
• Wykorzystanie projektora – pokaz umiejętności praktycznych.
• Praca z komputerem – kierowana przez nauczyciela.

Pomoce:
• Podręcznik i płyta CD „Komputerowe opowieści”
• Projektor, komputer

Przebieg lekcji:

1. Sprawy organizacyjne:

- organizacja klasy,
- sprawdzenie obecności,
- wpisanie tematu lekcji do dziennika

2. Pogadanka powtórzeniowa: przypomnienie pojęć związanych z edytorem tekstu Microsoft Word takich jak: edytor tekstu, formatowanie tekstu, akapit, wiersz, pierwszy wiersz interlinia, elementy okna programów, paski narzędzi.

3. Wykonanie przez dzieci ćwiczenia sprawdzającego wiadomości z poprzedniej lekcji. Uruchomienie płyty CD, wykonanie zadania 4 str. 91 z podręcznika – plik „Budowa książki”.

Polecenia do zadania:
• w całym tekście (oprócz tytułu) zwiększ rozmiar czcionki do 12 pkt. Oraz zmień jej rodzaj na Times New Roman,
• w tytule zwiększ czcionkę do 16 pkt. Oraz pogrub ją,
• ustaw akapit na 1 cm oraz interlinię na 1,5 wiersza,
• w nazwach elementów książki pochyl i wyróżnij czcionkę kolorem niebieskim,
• zapisz plik na dysku w swoim folderze pod niezmienioną nazwą

4. Część główna: omówienie i wykonanie zadania, dokument z płyty CD pt. „List”
Polecenia do zadania:
Poszczególne elementy listu nie zostały właściwie rozmieszczone na stronie. Zmień wyrównanie tekstu w akapitach, aby list przybrał odpowiedni wygląd:
Wyrównaj do prawego marginesu nazwę miejscowości i datę, a także podpis
Wyśrodkuj nagłówek listu
Wyjustuj treść listu
Zapisz zmieniony dokument pod nową nazwą „W bibliotece szkolnej”.
Polecenia do zadania:
Napisz kilkudniową wypowiedź na temat ulubionej książki. Zredaguj ja w dokumencie w pliku „Słownictwo pomocnicze”. W dokumencie tym zgromadzono wyrażenia i zwroty, które możesz wykorzystać w swojej pracy. Nadaj tekstowi tytuł Moja ulubiona książka i podpisz się. Rozmieść tekst w akapitach:
Wyśrodkuj tytuł wypowiedzi
Wyjustuj jej treść
Wyrównaj do prawego marginesu swój podpis (imię i nazwisko oraz klasę)
Zapisz zmieniony dokument pod nową nazwą „Moja ulubiona książka”.
Polecenia do zadania:
Zredaguj w edytorze tekstu opis ogrodu. Nadaj swojej pracy tytuł i podpisz się (imię i nazwisko oraz klasę).Zadbaj o ładny i przejrzysty wygląd dokumentu:
Wyrównaj tekst w akapitach (wyśrodkuj tytuł, wyjustuj treść opisu, wyrównaj do prawego marginesu swój podpis),
Zastosuj w tekście wcięcie pierwszych wierszy akapitów,
Wyróżnij fragmenty tekstu (powiększ i pogrub czcionkę w tytule opisu, pochyl czcionkę w nazwach roślin).

5.Podsumowanie lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.