X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5641
Przesłano:

Opis i analiza rozpoznania i rozwiązywania problemu wychowawczego

1. Identyfikacja problemu

Problem dotyczy niepowodzeń szkolnych spowodowanych opuszczaniem zajęć przez ucznia klasy II technikum. Krzysztof w roku szkolnym 2007/2008 dołączył do zespołu klasowego z powodu nieuzyskania promocji do klasy III technikum . Zwróciłam uwagę na niego ze względu na pojawienie się w szkole dopiero po dwóch tygodniach od rozpoczęcia roku szkolnego oraz częste opuszczanie zajęć szkolnych zazwyczaj bez usprawiedliwienia . Chłopiec zachowywał się arogancko w stosunku do nauczycieli , miał problemy adaptacyjne w klasie.

2. Geneza i dynamika zjawiska

Krzysztof pochodzi z rodziny patologicznej. Rodzice są po rozwodzie. Matka pracuje zawodowo i oprócz Krzysztofa ma na utrzymaniu jeszcze starszą córkę. Ojciec jest alkoholikiem, który przychodząc w odwiedziny wszczyna awantury. Matka żyje w konkubinacie , którego Krzysztof nie akceptuje. Ze względu na trudną sytuację materialną uczeń rok wcześniej wyjechał w ciągu roku szkolnego na 2 miesięczny pobyt do Portugalii w celach zarobkowych. Po powrocie nie zdołał nadrobić zaległości w nauce stąd zaistniała sytuacja powtarzania klasy. Zjawisko opuszczania zajęć lekcyjnych nasiliło się pomimo moich interwencji i rozmów z uczniem w obecności pedagoga szkolnego, dyrektora i matki.
W rozmowach z uczniem trudno było uzyskać wyjaśnienia przyczyn takiego zjawiska.
Uczeń obwiniał nauczycieli i kolegów za swoje niepowodzenia , trudno było dojść z nim do porozumienia

3. Znaczenie i prognoza problemu edukacyjnego i wychowawczego.

Postępowanie i zachowanie Krzysztofa miało znaczenie dla funkcjonowania klasy. Podczas trwania zajęć lekcyjnych panowała niemiła atmosfera, aroganckie zachowanie w stosunku do nauczycieli przedmiotów i kolegów w klasie dezorganizowało lekcje.

a/ prognoza negatywna
narastająca absencja spowoduje, że uczeń nie zdoła po raz kolejny opanować materiału nauczania i nie otrzyma promocji do klasy trzeciej, aroganckie zachowanie powoduje złą atmosferę w klasie i utrudnia proces nauczania pozostałych uczniów . Uwzględniając sytuację rodzinną Krzysztofa można wysunąć wniosek , że chłopiec może również może wejść w konflikt z prawem

b/ prognoza pozytywna
usunięte zostaną przyczyny unikania zajęć w szkole, Krzysztof ukończy szkołę z kwalifikacjami zawodowymi. Zmieni swój stosunek do otoczenia

4. Propozycja rozwiązań

Aby mój plan rozwiązań się powiódł założyłam sobie następujące cele i zadania do wykonania:

- zmiana postawy chłopca
- eliminowanie zachowań agresywnych

Zadania:
- przeprowadzenie rozmowy z uczniem – wyrażenie zrozumienia dla jego trudnej sytuacji, wyjaśnienie zagrożeń jakie płyną z jego zachowania dla niego i klasy
- zasięgnięcie pomocy ze strony pedagoga i psychologa szkolnego
- cykliczne rozmowy indywidualne chłopca z pedagogiem szkolnym
- włączenie matki do poprawy sytuacji wychowawczej ucznia
- angażowanie ucznia w życie społeczne klasy i szkoły (udział w przygotowaniu obchodów 45-lecia szkoły)

5. Analiza i efekty oddziaływań

Początki moich działań wychowawczych przebiegały dość opornie. Krzysztof niechętnie korzystał z moich porad. Jednak , mimo braku pomocy ze strony matki Krzysztofa , przy współpracy mojej i pedagoga szkolnego oraz przy przychylnym nastawieniu pozostałych nauczycieli , opuszczał mniej lekcji i uzyskiwał oceny pozwalające na promocję do klasy trzeciej . Mimo początkowych oporów , zaczął aklimatyzować się w klasie , wykonał z dwoma kolegami gazetkę o tematyce sportowej , przygotował referat o Portugalii na lekcję geografii. Jego zachowanie wobec nauczycieli uległo poprawie , chociaż w dalszym ciągu zdarzały mu się negatywne reakcje , które według opinii pedagoga były formą odreagowania na trudną sytuację rodzinną . Pozytywne oceny na koniec I semestru oraz otwarcie się na współpracę z pedagogiem szkolnym i wychowawcą spowodowały dalszą poprawę zachowania i zminimalizowały jego negatywne zachowania oraz doprowadziły do zintegrowania się z zespołem klasowym . Uczeń otrzymał promocję do III klasy .

6. Efekty oddziaływań

W efekcie wdrożonych przeze mnie działań oraz zaangażowania pedagoga szkolnego i psychologa zaczęliśmy obserwować pierwsze efekty naszego „postępowania naprawczego” Wprawdzie zdarzają się jeszcze wybuchy złości u Krzysztofa , ale nie są one już tak silne i tak częste. Chłopiec jest świadomy swego postępowania. Pozostał indywidualistą, ma własne zdanie na wiele tematów lecz nie jest to już powodem problemów. Krzysztof przy dużej wytrwałości został sklasyfikowany i ukończył pomyślnie klasę drugą. Co uważam to za swój sukces.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.