X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5613
Przesłano:

Scenariusz apelu z okazji imienin patrona szkoły Stanisława Konarskiego

SCENARIUSZ APELU Z OKAZJI IMIENIN
PATRONA SZKOŁY-STANISŁAWA KONARSKIEGO

Przewodnicząca szkoły:
-Witam wszystkich na apelu z okazji imienin patrona szkoły- Stanisława Konarskiego.
-Za chwilę nastąpi wprowadzenie sztandaru
-Baczność! Do wprowadzenia sztandaru!
-Po wprowadzeniu sztandaru
-Do hymnu
-Po hymnie
-Spocznij!

Karolina

„Wszyscy wiedzą, jak bardzo szlachetne i bogate w zasługi jest święte posługiwanie, które polega na wychowaniu i nauczaniu dzieci”. Słowa te wypowiedział ksiądz Stanisław Konarski – reformator szkolnictwa i wychowawca młodzieży. To postać szanowana w przeszłości jak i dziś.
Dziś dzień szczególny w ciągu trwania roku szkolnego. Obchodzimy święto patrona szkoły – Stanisława Konarskiego. Z tej okazji pragniemy dziś przybliżyć wszystkim uczniom postać Stanisława Konarskiego.

Wiktor

Ten sławny XVIII- wieczny duchowny, żyjący w latach 1700-1773, urodził się 30 września w Żarczycach Dużych koło Małogoszcza. Od dzieciństwa Stanisław Konarski związany był z zakonem pijarów. W wieku 10 lat został oddany do kolegium pijarskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Uczył się tam przez 5 lat. Następnie przyjął habit zakonny i rozpoczął nowicjat w Podolińcu. Zdolności oraz zapał do nauki zawiodły go po święceniach kapłańskich na dalsze studia do Rzymu do pijarskiego Collegium Nazarenum. Uczył się tam i pracował jako nauczyciel retoryki. Po dwóch latach wrócił do kraju.

Wiktoria

Trwałe miejsce w dziejach polskiej oświaty osiągnął Konarski jako założyciel Collegium Nobilium w Warszawie – słynnego w dziejach wychowania zakładu wychowawczo-naukowego dla synów magnatów i wpływowych rodów Rzeczypospolitej powołanych w przyszłości do kierowania losami Ojczyzny. Ta sławna szkoła pijarska została otwarta 1 września 1740 roku. Collegium Nobilium było jedną z najlepszych szkół, jakie ówczesna Polska posiadała.

Wiktoria

Warto także podkreślić, że to z inicjatywy księdza Stanisława Konarskiego w 1765 roku została założona przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Szkoła Rycerska, której celem było przygotowanie młodzieży szlacheckiej do życia obywatelskiego. W szkole tej młodzież wychowywano w duchu kultury polskiej i ideałów oświecenia.

Bartłomiej

Europeizacja polskiego szkolnictwa to jedna z największych zasług Stanisława Konarskiego. Wprowadził do programu szkolnego nowe przedmioty: historię powszechną i ojczystą, prawo polskie i międzynarodowe, geografię, nauki matematyczno – fizyczne i przyrodnicze, zarys architektury z rysunkiem technicznym, śpiew, muzyka, taniec, nauka dobrego wychowania, religia, zagadnienia polityczne i światopoglądowe. Konarski duży nacisk położył na wychowanie obywatelskie i patriotyczne młodzieży. Napisał dla młodzieży nowe podręczniki – „O poprawie wad wymowy” oraz „Gramatyka polsko-łacińska”.

Wiktoria

Księdza Stanisława Konarskiego uważa się także za wychowawcę i nauczyciela narodu, gdyż mocno podkreślał, że doskonalenie edukacji narodowej jest jednym z najważniejszych sposobów naprawy państwa. Twierdził z przekonaniem: „Jaka jest młodzież w Rzeczypospolitej taka swego czasu będzie Rzeczpospolita”.

Weronika

Stanisław Konarski to także znany literat – był poetą, dramatopisarzem, językoznawcą, autorem podręczników. Spod jego pióra wychodziły także utwory literackie – wiersze pisane po łacinie i po polsku oraz rozprawy pedagogiczne, filozoficzne i polityczne. Był także tłumaczem – na użytek teatru szkolnego przekładał dzieła klasyków francuskich.

Karolina

Jak słyszymy zasięg osiągnięć księdza Stanisława Konarskiego jest olbrzymi. Nie sposób wymienić wszystkich jego dokonań. Uważany jest za projektodawcę Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Polsce ministerstwa oświaty. Ustanowiono ją 17 października 1773 roku, a więc już po śmierci Konarskiego, ale projekt powstał dwadzieścia lat wcześniej. Marzył, by szkoła była dostępna z mocy prawa, a więc by młodzież miała wolny dostęp do nauki, niezależnie od pochodzenia czy kondycji materialnej.

Weronika

Jego wielkie zasługi dla Ojczyzny zostały docenione za życia. W roku 1765 król Stanisław August Poniatowski przyznał Stanisławowi Konarskiemu unikalny medal własnego projektu z portretem odznaczonego i inskrypcją ”temu, który odważył się być mądrym”.

Wiktor

Królewski medal to bez wątpienia największy dowód uznania dla Stanisława Konarskiego za jego życia. W życiu prywatnym dla wszystkich uprzejmy, łaskawy, skromny, obowiązkowy, miłosierny dla ubogich, prawy, zyskał sobie powszechny szacunek. Był stałym uczestnikiem sławnych obiadów czwartkowych, przyjacielem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Otrzymał setki listów pochwalnych z wyrazami poparcia dla jego postępowych reform.

Bartłomiej

Stanisław Konarski był człowiekiem nie tylko bardzo mądrym, ale także niezwykle skromnym. W swym dramacie Pt. „Tragedia Epaminondy” napisał: „Nie mam zasług: te, co my zowiemy zasługi, są tylko ku Ojczyźnie wypłacone długi. Ojczyzna nic nam nie jest winna: Ona – Pani, my jej więźnie, jej sługi, jej obowiązani”. To bez wątpienia słowa żarliwego patrioty mogącego być wzorem dla swych rodaków w każdej epoce.

Karolina

Na cześć księdza Stanisława Konarskiego wciąż powstają wiersze, ody i epitafia. Najbardziej znany wiersz to Teofila Lenartowicza „Złote serce”:

Przez usta złote, a cichemu słudze
Trwałość zapewnia myśl trwalsza od głazów,
W pamięci przyszłym imię Twe obudzę.
Nie piramidą, nie czarem obrazów,
Świątynią wiedzy i piastunką cnoty
A na frontonie napis złoty

Wiktoria

Gdy poznaliśmy życie i dzieło księdza Stanisława Konarskiego, nie dziwi nas mnogość dowodów pamięci o tym Wielkim Polaku – wychowawcy narodu, ojcu demokracji polskiej, budzicielu sumień ludzkich. Nadanie szkole imienia Stanisława Konarskiego jest wyrazem docenienia jego zasługi i roli, jaką odegrał w wychowaniu młodego pokolenia. To dowód hołdu i pamięci potomnych dla tego Wielkiego Polaka, świadectwo nierozerwalnej więzi pomiędzy przeszłością, teraźniejszością i przyszłością narodu.
Stanisław Konarski był, jest i zawsze będzie wzorem światłego patrioty i dlatego naszym zdaniem zasługuje w pełni na godność patrona naszej szkoły.

Przewodnicząca:
-Proszę Pana Dyrektora o zabranie głosu
Przemowa Pana Dyrektora
-Baczność! Do wyprowadzenia sztandaru!
-Dziękujemy za wysłuchanie apelu.
-Proszę o rozejście się do sal.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.